بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پایان نامه و پروژه و کارآموزی در تمامی رشته های دانشگاهی

دانلود پروژه مقایسه خمیر دهی پخت کرافت سه گونه (کاج، صنوبر و کاه گندم)

تعداد صفحات:59
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
کلیات
مقدمه
تاریخچه کاغذسازی در جهان
روند مصرف خمیر کاغذ
روند مصرف کاغذ و کارتن در جهان
تاریخچه تولید کاغذ در ایران
صنوبر
خواص عمومی چوب
خواص اکولوژیک
خواص آناتومیکی
خواص شیمیایی و خمیردهی
امتیازات استفاده از صنوبر در صنایع کاغذسازی
کاج
مشخصات عمومی کاج الدریکا
خواص آناتومیکی
ترکیبات شیمیایی
کاه گندم
ساختمان فیزیکی و خصوصیات شیمیایی
خواص آناتومی
خواص خمیردهی
فرآیندهای تهیه خمیر کاغذ از کاه
امتیازهای استفاده از کاه در صنعت کاغذسازی
ترکیبات شیمیایی چوب و تاثیر آن بر خمیر کاغذ
سلولز
لیگنین
مواد استخراجی
خاکستر
مقایسه گیاه سوزنی برگ و پهن برگ و گیاه غیر چوبی
پروسه‌های تهیه خمیر کاغذ
فرآیند کرافت (سولفات)
اصطلاحات فرآیند کرافت
نکاتی در رابطه با لیگنین زدایی
متغیرهای موثر بر فرآیند
اثر اندازه خرده چوب ها
اثر مقدار قلیا
اثر دمای پیشینه پخت
اثر سولفیدیته
اثر نسبت مایع پخت به چوب
روش تحقیق
هدف
تهیه نمونه و اطلاعات مربوط به آن ها
اندازه‌گیری درصد رطوبت
آماده‌سازی مایع پخت Liquor
عملیات خمیرسازی
وسایل مورد استفاده
نسبت مایع پخت به خرده چوب و آماده‌سازی دایجستر
درجه حرارت و زمان پخت
شستشو و جداسازی الیاف خمیر کاغذ
تعیین درصد رطوبت و بازده خمیر
تعیین عدد کاپا
مقدار تهیه محلول های مورد نیاز جهت یک تکرار آزمون کاپا
مراحل آزمون
محاسبه کاپا
تجزیه و تحلیل و نتایج
اثر زمان پخت بر روی عدد کاپا و راندمان و درصد مازد خمیر
اثر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان
نتیجه‌گیری
منابع

فهرست جداول:
سهم منابع مختلف سلولزی در سال 1986 و نرخ رشد منابع غیرچوبی در سال های 86-1971
میانگین میزان ترکیبات شیمیایی چوب صنوبر دلتوئیدس
مقادیر ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده ساقه گندم
فرآیندهای قابل استفاده برای تولید خمیر کاغذ از کاه گندم و خصوصیات خمیر کاغذ حاصله
خصوصیات فرآیندهای مختلف تهیه خمیر چوب
میزان تولید خمیر در دنیا با استفاده از پروسه‌های مختلف در سال 1979
تعریف اصطلاحات در مورد مایع پخت در فرآیند کرافت
متغیرهای موثر بر پخت کرافت
وزن تقریبی نمونه برای تعیین کاپا
نتایج حاصل از آزمایش های خمیرسازی روی سه گونه صنوبر، کاج و کاه در قلیائیت 35% و 60%

فهرست نمودارها:
منحنی رابطه فاکتور H و جداسازی لیگنین در طی تولید خمیر کاغذ کرافت از کاج و غان
اثر ضخامت خرده چوب و لیگنین زدایی بر مقدار پس زده غربال
کاپا در قلیائیت فعال 60% و درجه حرارت 170
راندمان در قلیائیت فعال 60% و درجه حرارت 170
کاپا در قلیائیت فعال 35% و درجه حرارت 170
راندمان در قلیائیت فعال 35% و درجه حرارت 170
تاثیر زمان بر روی عدد کاپا و راندمان صنوبر
تاثیر زمان بر روی عدد کاپا و راندمان کاه
تاثیر زمان بر روی عدد کاپا و راندمان کاج
تاثیر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان صنوبر
تاثیر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان کاه
تاثیر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان کاج

مقدمه:
صنعت کاغذسازی با تلفیق هنر، تجربه و تکنولوژی نوین از ماده‌ای همچون چوب یا دیگر مواد لیگنو سلولزی، ماده‌ای با خواص متفاوت به نام کاغذ که یکی از کالاهای مهم و استراتژیک مورد نیاز انسان‌هاست را تولید میکند.
اهمیت کاغذ و فرآورده‌های کاغذی در زندگی نوین بر همگان آشکار است. هیچ فرآورده صنعتی دیگری نقشی این چنین برجسته در زندگی انسان ندارد. بطوری که امروزه مصرف کاغذ به عنوان شاخصی از میزان پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف مطرح میگردد.
از نقطه نظر تاریخی اولین بار کاغذ با استفاده از الیاف غیر چوبی ساخته شده، ولی با توسعه سریع و رشد روز افزون این صنعت بر استفاده از ماده اولیه ‌چوبی تمرکز یافت. در حال حاضر حجم گسترده ارتباطات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تبادل اطلاعات سبب افزایش مصرف کاغذ و محصولات کاغذی نیز خواهد شد. لذا در چند دهه اخیر اغلب کشورها سعی در کاشت درختان پهن برگ و سوزنی برگ سریع‌الرشد داشته‌اند. زیرا از رشد بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه سن بهره‌ برداری آن ها کوتاهتر خواهد بود.
همچنین کشورهایی وجود دارند که به علت نداشتن منابع طبیعی و جنگل کافی برای استفاده از آن ها سعی و کوشش خود را بر استفاده از منابع الیاف سلولز غیر چوبی و سایر منابع، مانند کاغذ باطله متمرکز کرده‌اند. البته هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه، فشار فزاینده‌ای در جهت استفاده از مواد خام جایگزین و مشابه برای تهیه خمیر و کاغذ هم به لحاظ زیست محیطی و هم به لحاظ موجودی مواد اولیه وجود دارد.
اگر چه منابع سلولزی غیرچوبی سهم اندکی در کل تولید دارند، ولی نرخ رشد قابل توجه 93/3% آن ها در مقایسه با 73/2% برای منابع چوبی در سال های 1971 تا 1986 نشان دهنده علاقمندی زیاد به استفاده از منابع غیر چوبی میباشد.

 


دانلود پروژه انعقاد و لخته سازی رشته عمران

تعداد صفحات:45
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تعاریف
لخته شدن
ته نشین سازی
کلاویفایر
فصل دوم
تحقیقات و آزمایشات
مواد و روش ها
نتایج
بحث و نتیجه گیری
صاف کردن و زدودن املاح معدنی
تکنولوژی ECR
AXONIC
ویژگی ها
مزیت ها
دستورالعمل
جداسازی جریان متقاطع CFS
برخی از کاربردهای آن
جداساز صفحه ای IPS
برخی از کاربردهای آن
تصفیه بهینه
فرآیندهای تصفیه آب NOR FOLK
لختگی
لخته شدگی
مشخصه و ته نشینی شیمیایی فاضلاب ها و سپس مانده های شیمیایی
هدف لخته گیری و رسوب گیری
مراجع
تصاویر

فهرست جداول:
آزمایش جار رودخانه بهمن شیر (نمونه مخلوط)
آزمایش جار رودخانه اروند (نمونه مخلوط)
نتایج آزمایش جار مربوط به نمونه آب رودخانه اروند (با خاک رس برای بالا بردن کدورت)
نتایج آزمایش جار مربوط به نمونه آب رودخانه بهمن شیر (با خاک رس برای بالا بردن کدورت)

فهرست نمودارها:
نمودار شماره 1 – آلومینیوم باقیمانده پس از آزمایش جار در نمونه های آب رودخانه بهمن شیر با افزایش کدورت
نمودار شماره 2

مقدمه:
آب های سطحی عموما محتوای انواع مختلفی از ناخالصی های کالوئیدی هستند که باعث کدورت و تا حدودی رنگ میشوند. برای حذف کلوئیدها باید ذرات مجرای کلوئید با هم مجتمع و از نظر اندازه بزرگ شوند. برای این کار میتوان از مواد شیمیایی استفاده کرد. این مواد نیروهایی را که موجب پایداری ذرات کلوئیدی میشوند خنثی میکنند. به فرآیند ناپایدار سازی ذرات کلوئیدی انعقاد شیمیایی میگویند. سپس به ذرات ناپایدار شده درحالیکه به آرامی به هم زده میشود زمان داده میشود تا لخته ها ایجاد شوند که به این عمل فلوکولاسیون میگویند. سرانجام آب از حوضچه ته نشینی رد میشود و در آن جا مواد جامد لخته شده به وسیله ته نشینی حذف میشوند.

 


دانلود پروژه بتن سبک، اسفنجی و الیافی

تعداد صفحات:26
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بتن سبک
طبقه بندی بتن سبک بر مبنای مقاومتی
بتن سبک غیرسازه‌ای
بتن سبک با مقاومت متوسط
بتن سبک سازه ای
بتن اسفنجی
بتن اسفنجی چیست؟
نسبت مواد مختلف در بتن اسفنجی
رفتار بتن اسفنجی
نصب بتن اسفنجی
نقش مواد افزودنی (مواد دارای خواص سیمانی) در بتن اسفنجی
مزایای بتن اسفنجی و موارد استفاده از آن
بتن الیافی
روشهای سبک سازی بنا
روشهای تولید سریع و اصولی بنا
بهره گیری از مواد جدید
راه کارهایی جهت اقتصادی نمودن استفاده از بتن الیافی
اقدامات صورت گرفته در زمینه تکنولوژی بتن الیافی
منابع

مقدمه:
در دنیای پیشرفته امروزی و با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه های مختلف علمی صنعت بتن نیز دچار تحول گردیده که تولید بتن سبک نیز حاصل همین پیشرفت ها میباشد. بتنی که علاوه بر کاهش بار مرده ساختمان از نیروی وارد به سازه در اثر شتاب زلزله میکاهد و در صورت تخریب وزن آوار حاصل نیز کاهش مییابد و امروزه آن را بعنوان بتن قرن می نامند.
بتن سبک با توجه به ویژگی هایی که دارد دارای کاربردهای مختلف میباشد که برحسب وزن مخصوص و مقاومت فشاری آن تفکیک میگردد.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 71
برچسب ها : الیاف, بتن اسفنجی, بتن سبک, تخریب, تكنولوژی, دانلود, سازه‌, سيمان, شتاب زلزله, صنعت, عمران, مقاومت, پروژه,
+ نوشته شده در دوشنبه 29 شهريور 1395ساعت 17:36 توسط ketabpich |

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

تعداد صفحات:105
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو زمانی
مدل پژوهش
فصل دوم – ادبیات پژوهش
چارچوب مطالعاتی
تکنولوژی های مجازی
تاثیر تکنولوژی های مجازی
جوانان و تکنولوژی های نوین
نقش همسالان در الگوسازی و هویت جوانان
ارتباط در فضای مجازی
پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن
تعریف پیشرفت
تعریف نظری پیشرفت
پیشرفت تحصیلی
بررسی نظریات در مورد پیشرفت تحصیلی
بررسی نظریات مختلف
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج
تحقیقات انجام شده در داخل
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و نمونه گیری
نحوه گردآوری داده ها
ابزار پژوهش
روش گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
ابزار اندازه گیری پژوهش
روایی و پایایی پرسشنامه ها
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه
تحلیل توصیفی
سن
جنسیت
معدل تحصیلی
رشته تحصیلی
تحلیل استنباطی
رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه
مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت
مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات جستجوی علمی در اینترنت
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات پیگیری اخبار در اینترنت
مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس مدت مکالمه با تلفن همراه
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ارسال و دریافت پیام
مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب
مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت)
مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک در خانواده
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات اجتماعی(فیس بوک، چت، اسکایپ و …)
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی
مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری از فرضیه ها
نتیجه یافته ها
پیشنهادات
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات به محققان بعدی
پیشنهادات کابردی
محدودیت های پژوهش
محدودیت در دسترس پژوهشگر
محدودیت غیر دسترس پژوهشگر
ضمائم
پرسشنامه
جداول برنامه Spss
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
Abstract

فهرست جداول:
خلاصه‌ نتایج تئوریک و پیشینه‌ عملی تحقیق
تحلیل توصیفی سن دانشجویان
توزیع فراوانی جنسیت دانسجویان
تحلیل توصیفی معدل تحصیلی دانشجویان
توزیع فراوانی رشته های تحصیلی
بررسی رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه
مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت
مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر
مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات جستجوی علمی
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات پیگیری اخبار
مقایسه متغیر پیشرفت تحصیلی بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس مدت مکالمه
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ارسال و دریافت پیام
مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب
مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت)
مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک
مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات
مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی
قایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی

فهرست نمودارها:
نمودار میله ای سن دانشجویان
نمودار معدل تحصیلی دانشجویان

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی (مانند اینترنت، تلفن همراه، شبکه های اجتماعی مجازی و…) بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان کاشان است. روش مورد استفاده توصیفی استنباطی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان کاشان است که به صورت نمونه گیری تصادفی 50 نفر را بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده از تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با 23 گویه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آماری نشان داد که بین میزان استفاده از تکنولوژی های مجازی و جنسیت و تاهل دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته های پژوهش نشان داد که، گردشگری بیکاری را کاهش میدهد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است.

 


دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در باز

تعداد صفحات:192
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله تحقیق
چارچوب نظری
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف علمی تحقیق
اهداف کاربردی تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول) نظریه های مربوط به سرمایه فکری
تعاریف مختلف سرمایه فکری
بخش دوم) مدلهای طبقه بندی سرمایه فکری
ادوینسون و مالونه
روس و همکارانش
بونتیس
بروکینگ
سویبی
استوارت
یوستک و همکارانش
پتی
چن و همکارانش
پتی و گویتر
هانناس و لوونداهل
طبقه بندی مر و اسچوما
لیم و دالیمور
طبقه بندی نورتون و کاپلان
طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک
بخش سوم) روشهای اندازه گیری سرمایه فکری
طبقه بندی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری
ارزش افزوده اقتصادی
کارت نمره متوازن
ترازنامه نامرئی
کنترل دارایی های ناملموس
روش جهت یابی تجاری اسکاندیا
شاخص سرمایه فکری
نرخ بازده داراییها
روش تشکیل سرمایه بازار
کارگزار تکنولوژی
روش سرمایه فکری مستقیم
روشهای مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه فکری
مدل مدیریت سرمایه فکری
کیوی توبین
هوش سرمایه انسانی
مدل کارگزار فناوری
روش ارزش گذاری جامع
ارزیابی تحلیلی – تطبیقی و مدلهای سنجش سرمایه فکری
طبقه بندی شیوه های اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلاینت و دارن
روشهای محاسبه مستقیم سرمایه فکری
روشهای برآورد ارزش بازاری سرمایه
روشهای برگشت داراییها
روشهای کارت امتیاز
نحوه محاسبه سرمایه فکری (با استفاده از مدل پالیک) و شاخص های عملکرد مالی شرکت ها
محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک
شاخص های عملکرد مالی
بخش پنجم) سوابق تحقیق
پژوهشهای مشابه انجام شده در داخل
پژوهشهای مشابه انجام شده در خارج از کشور
تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه داخلی
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
روشهای گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
مدل مفهومی تحقیق
جامعه آماری تحقیق
آزمون فرضیه ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون همبستگی
رگرسیون چندگانه
آزمون نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف)
آزمون خود همبستگی(دوربین –واتسن)
چند هم خطی
شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش
متغیر های تحقیق
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
شاخص های توصیفی متغیرها
روش آزمون فرضیه های تحقیق
بررسی اعتبار مدل
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته
تجزیه و تحلیل فرضیه اول
آزمون فرضیه فرعی اول
آزمون فرضیه فرعی دوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q شرکت از شاخص های ارزش بازار رابطه وجود دارد
آزمون فرضیه فرعی سوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازارهر سهم به عایدی (P/E) شرکت از شاخص های ارزش بازار رابطه وجود دارد
آزمون فرضیه اصلی اول : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و شاخص های ارزش بازار به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد
فرضیه اصلی دوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت سودآوری به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد
آزمون فرضیه اصلی سوم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های فعالیت به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد
آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های بازده سرمایه به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد
آزمون فرضیه فرعی چهارم : بین مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخص ROE از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد
آزمون فرضیه فرعی پنجم : بین مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخص ASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد
نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت های بازده سرمایه به عنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد
آزمون فرضیه اصلی پنجم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و شاخص مبتنی برارزش آفرینی EVA به عنوان معیار نوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد
آزمون فرضیه اصلی ششم : بین اندازه شرکت با میانگین سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد
خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
نتیجه فرضیه فرعی اول
نتیجه فرضیه فرعی دوم
نتیجه فرضیه فرعی سوم
نتیجه فرضیه اصلی اول
فرضیه اصلی دوم
نتیجه فرضیه اصلی سوم
فرضیه اصلی چهارم
نتیجه فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی پنجم
نتیجه فرضیه اصلی چهارم
نتیجه فرضیه اصلی پنجم
نتیجه فرضیه اصلی ششم
نتیجه گیری کلی تحقیق
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
اسامی شرکت های نمونه انتخاب شده و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده
خروجی های آماری از نرم افزار SPSS
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
طبقه بندی پتی و گویتر
ویژگیهای اصلی سیستم اندازه گیری
مقایسه ارزش گذاری سرمایه های فکری (رودو و لیلرت)
خلاصه روشهای اندازه گیری سرمایه فکری
روشهای ارزشیابی سرمایه فکری IC ( گردآوری اریک سویبی)
شاخص ها و گروه های سنجش عملکرد مالی شرکت ها
خلاصه جامعه آماری و حجم نمونه ها
شاخص ها و گروه های عملکرد مالی
شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع
شاخص های توصیف کننده متغیرهای وابسته تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال
شاخص های توصیف کننده متغیرهای مستقل تحت شاخص های مرکزی به تفکیک سال
آزمون نرمال بودن – متغیر وابسته
ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و بازار به ارزش دفتری
تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار
ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار
ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و ارزش دفتری به بازار
ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q
تحلیل واریانس رگریسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q
ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q
ضرایب معادله رگرسیون بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q
ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنی داری و تعداد نمونه آماری بین متغیر مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E
تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت P/E
ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت P/E
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت P/E
ضریب مولفه های سرمایه فکری و شاخص های ارزش بازار (P/E .TOBIN Q. MBV)
ضریب همبستگی پیرسون، سطح معنا داری و تعداد نمونه آماری بین مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری
تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری – بازده دارایی ها
ضریب همبستگی، تعیین وآزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری – بازده دارایی ها (ROA)
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت سودآوری (ROA)
ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت – گردش دارایی
تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت
ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت – گردش دارایی
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت فعالیت
ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ROE
تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE
ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ROE
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ROE
ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR
تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR
ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین رمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده صاحبان سهام ASR
ضریب مولفه های سرمایه فکری و شاخص های بازده سرمایه (ROE .ASR)
ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی
تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی EVA
ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی
ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری باارزش افزوده اقتصادی
ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی
تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت، سرمایه فکری و شاخص های عملکرد مالی
خلاصه نتایج

فهرست نمودارها:
طرح ارزش اسکاندیا
مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس
طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود
مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آن ها
طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل
طبقـــه بندی لــوونداهــل
طبقه بندی لیم و دالیمور
چارچوب کارت امتیازی متوازن
طبقه بندی کنفدراسیون تجاری دانمارک
شبکه منابع و فعالیت های ناملموس
مدل طبقه بندی دارایی های یک شرکت
مدل تبیینی تحقیق
نمودار پراکندگی متغیر ارزش بازاری به دفتری
نمودار مقایسه ای بین مولفه های سرمایه فکری و مجموع ارزش بازاری به دفتری طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و نسبت TOBIN Q طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر نسبت TOBIN Q
نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت P/E طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر نسبت نسبت P/E
نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت سودآوری طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر نسبت سودآوری
نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت فعالیت طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر نسبت فعالیت
نمودار مقایسه ای سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهامROE طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر بازده دفتری صاحبان سهام ROE
نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ASR طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر بازده صاحبان سهام ASR
نمودارمقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی طی بازه زمانی 7 ساله
نمودار پراکندگی متغیر ارزش افزوده اقتصادی

چکیده:
سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود بعنوان مهم ترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری میباشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمانها میشود.
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری میباشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری)، ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار، سودآوری، فعالیت، بازده سرمایه، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است. در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی میباشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت به صورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.
یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی میباشد. با توجه به این نتایج میتوان توجه مدیران، سهامداران، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندی های درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکت ها، پیشنهاد کرد.

 


دانلود پروژه ضرورت اجرای ارگونومی در صنعت خودروسازی ایران خودرو

تعداد صفحات:50
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
مداخله ارگونومی در کشورهای در حال توسعه
انتفال تکنولوژی و ارگونومی
کارهای آموزشی و پژوهشی در ایران
مداخله ارگونومی در صنعت
بررسـی ارگونومی در ایران
مداخله ارگونومی در بزرگ ترین شرکت خودروسازی ایران
معرفی روش ها و بیان تجربیات
مقدمه و اهداف
مواد و روشها
بحث
بررسی علل غیبت از کار در شرکت ایران خودرو
مقدمه
وضعیت موجود در شرکت
روش انجام کار
نتیجه گیری
طرح کنترل آلودگی صوتی در خطوط صافکاری سالن بدنه سازی شرکت ایران خودرو
مقدمه و اهداف
روش انجام کار
طرح بهینه سازی ایستگاه های کار
مواد و روشها
نتایج
بحث
پیشنهادات
و درآخر
منابع

مقدمه:
از زمان پیدایش علم فاکتورهای انسانی تاکنون سه دوره متفاوت در حیات آن قابل تمایز میباشد. دوره اول که برخی آن را عصر نسل اول این علم محسوب میدارند، تقریبأ مقارن با سالهای 1945 تا1960 است. در این دوره کوشش بنیان گذاران علم فاکتورهای انسانی ( و در آن زمان روانشناسی مهندسی) منحصرأ معطوف و مصروف طراحی و بهبود ایستگاه های کار تعبیه شده در سلاحهای مختلف مثل هواپیما، تانک، کشتی و غیره، طراحی مشاغل و عمدتأ کارهای یدی و بدنی، بهبود نمودارها و آلات و ادوات کنترل ماشین مثل اهرم، کلید و غیره و به طور کلی تسهیل روابط تعاملی انسان – ماشین در موارد بسیار اختصاصی، جزئی و در سطح خرد متمرکز شد.
در فاصله سالهای 1980 – 1960 که در حقیقت دوره دوم حیات علم فاکتورهای انسانی است به لحاظ رواج استفاده از کامپیوتر در سطح جامعه و نیز افزایش میزان مشاغلی که بیشتر نیازمند کار فکری بوده تا فعالیت یدی و بدنی، این علم با اولین مرحله تکاملی خود مواجه شد. در مقطع زمانی مذکور محققان این رشته بیشتر توجه خود را معطوف به مطالعه بر روی نحوه کسب و پردازش اطلاعات از جانب انسان کردند. در این دوره علم فاکتورهای انسانی مقولاتی در ارتباط با ظرفیت و قابلیت حواس شنوایی و بینایی جهت پذیرش و جذب و ضبط علایم و اطلاعات، طرز کار سیستم حافظه، توجه، ادراک، کار فکری تصمیم گیری و غیره را مدنظر قرار داد. این دوره را که مصادف با پرتاب سفینه های با سرنشین به فضا توسط سازمان هوانوردی و فضایی امریکا (NASA) بود را میتوان دوره شکوفایی و باروری علم فاکتورهای انسانی محسوب کرد که ما حصل آن تالیف و تدوین مهمترین کتب و مراجع این علم میباشد. البته لازم به یادآوری است که یکی از مهمترین حوادث در حیات علم فاکتورهای انسانی در اواخر این دوره، یعنی در سال 1979، به وقوع پیوست و آن حادثه ای در نیروگاه اتمی تری مایل آیلند واقع در ایالت پنسیلونیا در ایالات متحده امریکا بود. علت العلل این حادثه که منجر به تعطیل همیشگی یکی از راکتورهای این نیروگاه و تخلیه موقت بیش از 140000 تن سکنه اطراف آن و میلیاردها دلار ضرر و زیان شد، همانا سر درگمی و اشتباه کارکنان اطاق کنترل عنوان شد. علت آن نیز به نوبه خود عدم ملحوظ داشتن ملاحظات اولیه فاکتورهای انسانی در طراحی اطاق کنترل ذکر شد و این امر در تمام گزارشات و تحقیقات بعدی به عنوان مهم ترین نقص فنی این نیروگاه تشخیص داده شد. در هر صورت این واقعه نقطه عطفی در تاریخ علم فاکتورهای انسانی محسوب میشود، زیرا که موجب آشنایی مقامات کشوری و افکار عمومی در آمریکا با اثرات حیاتی توجه به ملاحظات این علم در بهره برداری سالم و صحیح از تکنولوژی گردید.
در حقیقت از این زمان بود که علم مزبور بطور جدی به عنوان علمی موثر برای پیشگیری حوادث صنعتی با آسیبهای جانی و مالی شناخته و مورد استفاده قرار گرفت . دوره سوم یا به عبارت دیگر نسل سوم علم فاکتورهای انسانی در آغاز دهه هشتاد میلادی آغاز شد. در این زمان تدریجا این اندیشه متبلور شد که در رابطه انسان با ماشین، نه تنها باید به بررسی تعامل این دو عامل در سطح بررسی ایستگاه های کاری و توانایی های روانی انسانها پرداخت، بلکه در سطوح دیگر، از جمله آموزش و تحلیل عملکرد انسان ها در حوزه ای فراخ تر و فراتر از محیط کاری درون اتاق کنترل و یا کابین خلبان را باید مورد بررسی قرار داد ( علت تحت توجه قرار گرفتن این مقولات که شاید به ظاهر دور از عرصه های محیط کاری قلمداد شوند، همانا تاثیر مستقیم و نهایی آن ها بر رفتار و عملکرد انسان اپراتور در حال انجام کار میباشد.) بدین ترتیب قلمروی کلان علم فاکتورهای انسانی متولد شد و مقولاتی از قبیل تاثیر تکنولوژی روی سازمان و مدیرت واحدهای صنعتی، نیازهای خاص سازمانی و اداری یک تکنولوژی مخصوص، نقش ساختار سازمانی در عملکرد و ایمنی یک تکنولوژی، تاثیر فرهنگ نهادی و سازمانی بر روی کارآیی، کیفیت تولید و ایمنی و بالاخره اثرات فرهنگ جامه بر روی کاردهی و عملکرد کل سیستم متشکل از مورد مطالعه قرار گرفت.

 


دانلود پروژه اعتبارات اسنادی

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه 1
مقدمه 2
اعتبارات اسنادی
عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل
ادامه اسناد
مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد
اعتبارنامه تجاری
اعتبار اسناد تضمینی
تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی
انواع اعتبار اسناد تجاری
اعتبارات برگشت‌ ناپذیر
اعتبار اسنادی فرعی
اعتبار اسناد برای داخل
اعتبار قابل انتقال
اعتبار اسنادی متقابل
اعتبار اسنادی و اسناد تجاری
خصوصیات اسناد تجاری
ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی
روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی
مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی
ریسک های اعتبار اسنادی
تنظیم سند و گشایش اعتبار
ابلاغ به بانک کارگزار
واریز اسناد تسویه حساب
مغایرت‌های محصولی اسناد
مأخذ

مقدمه 1:
پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر میسازد و بیع تجارت بین الملل بعنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح میگردد. اما از سوی دیگر پیشرفتهای سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تاثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاه های ارتباطی مجهز میتوان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی میباشد.
اعتبارات اسنادی در حال حاضر بعنوان یکی از مهم ترین و عمده‌ترین روش های پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار میرود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار بعنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار میشوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانک ها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و… مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه دو:
اصولاً یکی از مهم ترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید میکنند در حالی که خریداران ترجیح میدهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار میگیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.
اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان میشود که معامله جنبه بین المللی پیدا میکند. به عنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات میتواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد به وجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای میباشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا به وسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر این که طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.
برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت میباشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راه ها است.

 


دانلود پروژه بررسی مکانیزم‌های سویچینگ در سیستم‌های مخابرات

تعداد صفحات:59
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه‌ای بر شبکه‌های مخابراتی
تعریف شبکه‌های مخابراتی و بررسی یک شبکه تلفنی ساده
مرکز تلفن
تقسیم‌ بندی شبکه‌های تلفنی و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر
انواع ترانک
آنالیز یک مکالمه
فصل دوم
اساس سیستم‌های سوئیچینگ دیجیتال
تکنیک مالتی پلکسینگ
معرفی باس استاندارد
پروسه نمونه‌برداری
استفاده از تکنولوژی دیجیتال
روش‌های کنترل
ساختار شبکه سوییچ نرم افزاری
شبکه دسترسی
بخش سوئیچینگ
شبکه ارتباطی
فصل سوم
اساس شبکه‌های مخابراتی
مقدمه
شبکه‌های مخابراتی (Telecommunication network)
مفهوم سوئیچ
ضرورت احداث مراکز سوئیچ
دلایل ایجاد مراکز سوئیچ
سوئیچ مداری
سوئیچ پیامی
سوئیچ بسته ای packet switching
ارتباط شبکه ها
کد شناسایی (Office code)
مراکز خصوصی
مراکز remote
کارت مشترک Subscriber Line Unit
کارت مشترک دیجیتال
دیاگرام کابل کشی تا مرکز
تجهیزات مراکز سوئیچ
نحوه ارتباط مشترک با سوئیچ
سیکل یک مکالمه داخل مرکز
شدت ترافیک (Telephone Traffic)
روند مکالمه بین مراکز
اعمال حفاظتی سوئیچ
فریم‌های ماژول ورگهای شبکه سوئیچ
SND
طبقات ظرفیتی
آرایش سخت افزاری SND
مالتی پلکسر شبکه سوئیچ (SNMUXA)
ماتریکس شبکه سوئیچ (SNMAT)
فریم SND
M:MUXC: ماژول کنترل مالتی پلکسر
M:OML920: ماژول سوئیچ مالتی پلکسر نوری برای دیتا با سرعت Mbps920
M:OFC اتصال فیبر نوری
M:LILE: ماژول واسط شبکه LTG نوع E
M:MUXC ماژول کنترلی مالتی پلکسر
OML920‌: M: ماژول سوئیچ مالتی پلکسر نوری برای دیتا با سرعت Mbps920
یونیت مشترکین: (subscriber line unit) = SLU
وظایف برد مشترکین
شلف سوئیچ
FBI
شلف ترانک
DTI (دیجیتال ترانک)
ASIG
MFC
انواع ASIG
ODT – MDT
شلف کنترلی
نحوه برقراری ارتباط ساده تلفنی بین دو مشترک
طرز ON نمودن Power شلف ها
PSM: 4K
RLM

فهرست اشکال:
ساده‌ ترین شبکه تلفن
یک شبکه تلفن با چهار مشترک
یک مرکز تلفن محلی برای تمرکز تمامی سوئیچ‌ها
ارتباط بین مراکز کوچکتر با بزرگتر را در یک شبکه وسیع
مثال ارتباط یک PBX با مرکز تلفن شهری
ارتباط خصوصی سه مرکز تلفن
یک ترانک دو جهته
امکان برقراری تماس در ترانک یک جهته از یک سمت
ابتدایی ترین روش ممکنه جهت انتقال سیگنال از A به B
یک سیستم مالتی پلکس
ST-BUS به روش اروپایی
یک سیستم مالتی پلکس به همراه نمونه‌بردار
نحوه نمونه‌برداری از یک سیگنال ورودی
پروسه PCM در مورد یک کانال
دو نمونه یکی نزدیک آستانه بالا و دیگری نزدیک آستانه پایین
شمایی کلی از یک تلفن ثابت (PSTN)
روش مختلط
شبکه PBX
کارت مشترک دیجیتال
دیاگرام کابل کشی تا مرکز
نحوه ارتباط مشترک با سوئیچ

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 72
برچسب ها : برق, ترانک, تكنولوژی, دانلود, دياگرام, ديجيتال, سخت افزار, سويچينگ, سيستم‌های مخابرات, فيبر نوری, كابل كشی, ماتريكس, مالتی پلكسينگ, ماژول, مخابرات, مركز تلفن, مكانيزم‌, نرم افزار, پروژه,
+ نوشته شده در چهارشنبه 31 شهريور 1395ساعت 15:23 توسط ketabpich |

دانلود گزارش کارآموزی مخابرات مرکزی استان مازندران

تعداد صفحات:22
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
شرکت مخابرات استان مازندران
مقدمه
مدیریت شرکت
مدیریت توسعه و مهندسی
مدیریت نگهداری و پشتیبانی
مدیریت مالی و اداری
مدیریت بازاریابی و فروش
فصل دوم
مقدمه
خرید تجهیزات عمومی مخابرات
گزارش از مرکز مخابراتی انقلاب
فصل سوم
ترافیک سنجی
مقدمه
فصل چهارم
نتیجه گیری

چکیده:
شرکت مخابرات استان مازندران، شرکتی است که با روش های مختلف به ارائه سرویس ها و خدمات مختلف میپردازد و تمام سیستم های اداری و فنی آن با توجه به تغییرات روز و نیازهای احساس شده در بخش ارتباطات خود را وفق داده و در جهت برطرف نمودن این امر تلاش میکنند. این شرکت با مدیریت‌های ایجاد شده و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای تولید شده و در حال توسعه، خود را به سمت پیشرفت سوق میدهند.

 


دانلود پروژه مقایسه انواع انیمیشن در ایران و آمریکا

تعداد صفحات:23
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
درک دنیای انیمیشن
تاریخچه انیمیشن
ابتدایی ترین شکل انیمیشن
طبقه بندی انواع انیمیشن بر اساس نوع رسانه
گونه های مختلف انیمیشن
انیمیشن خارج از ساعات پربیننده
انیمیشن در ایالات متحده آمریکا
دوره طلایی انیمیشن هالیوود از سال 1930 الی 1940
انیمیشن مدرن در ایالات متحده آمریکا از سال 1980 تا حال
مخاطبان آمریکایی انیمیشن‌های دو‌ بعدی را ترجیح میدهند
بررسی تطبیقی آثار بین این 3 کشور

مقدمه:
هنر حرکت بخشیدن به اشیای بیجان را انیمیشن گویند. انیمیشن نوعی انگیزش هنری به حساب می آید که خیلی پیش از صنعت فیلم شکل گرفت.
اولین انیماتور در تاریخ این هنر “Pygmalion” از اسطوره های رومی و یونانی بود، مجسمه سازی که پیکر زنی را آن چنان هنرمندانه و با ظرافت ساخت که خود عاشق آن شد و از ونوس الهه زیبایی (ستاره زهره) تمنا میکرد که به آن جان ببخشد.
نوعی حس جادوگرانه، مرموز، رازگونه و سرکشی و گناه همچنان با فیلم انیمیشن معاصر همراه و هم بسته است که آن را به نوعی تبدیل به وسیله ای بدوی نموده برای کشف اسرار احساسات پر قدرت و اعجاب انگیز دوره کودکی و یا احساساتی که به نوعی با داستان های ملی و افسانه های قومی و اجدادی در ارتباطند.
جین دیچ یکی از انیماتورهای معروف آمریکایی معتقد است:
انیمیشن را در اصطلاح “The Illusion of Life” به معنی توهم زندگی نیز مینامند. در سال 1978 جان هالاس درخواست ثبت تعریفی تازه‌تر با تایید نظر ASIFA (انجمن بین المللی فیلم انیمیشن) نمود. کار مشکلی بود چرا که ارائه یک تعریف فنی بدون این که بخواهد محدود به یک تکنولوژی خاصی باشد، سخت به نظر میرسید.
انیمیشن الزاماً فیلم، دوربین، فریم، پروژکشن، پرده ها،‌تیرک های لیزری، کامپیوتر یا حتی نقاشی ها را دربر نمیگیرد، بلکه میتواند همه این ها یا هر تکنولوژی از آینده را نمایانگر باشد. انیمیشن یعنی خلق و آفرینش، ثبت نمودن و بازیابی فازهای حرکت مجزا و مستقل در کنار هم.
آنچه جین دیچ در کتابش چطور انیمیشن بسازیم؟ نگاشته است، حکایت از انیمیشن فریم به فریم دارد. از طرفی، انیمیشن “real – time” یعنی خیمه شب بازی زنده یعنی عروسک گردانی توسط عروسک گردان ها است که میتوانیم آنان را انیماتورها نیز بنامیم. اما کاملاً روشن است که این تعریف قابل توجیه برای جشنواره های فیلم انیمیشن نیست. درست است که این نوع، در وقت و پول صرفه جویی میکند اما هرگز از وقت، وضوح، اغراق و تکنیک انیمیشن فریم به فریم برخوردار نیست.
واژه انیمیشن مشتق شده است از واژه لاتین انیما (anima) یعنی نفس زندگی و بهتر است برای انیمیشن مورد نظرمان واژه انیمیشن سینماتیک را بکار ببریم. انیمیشن سینماتیک یعنی: ثبت فازهای مجزا و تک تک که بطوری به تصویر کشیده میشوند که توهم و خیال حرکت را در قالب اجسام بیجان در قوه باصره آدمی ایجاد میکند.
ترکیب انیمیشن با موسیقی، هنری است که در بعد زمان شکل میگیرد. وقتی که کلید مکث را فشار دهید، CD شما دیگر نمیخواند و موسیقی قطع میشود؛ در انیمیشن می بایست حرکتی در بعد زمان متوقف نشود چرا که برای حرکت بخشیدن، انیمیشن ساخته میشود و به همین دلیل زمان نقش به سزایی بازی میکند.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 88
برچسب ها : اعجاب انگيز, انيماتور, انیمیشن, ايالات متحده آمريكا, تكنولوژی, جين ديچ, دانلود, دوربين, روم, صنعت فيلم, فريم, فيلم, كامپيوتر, كتاب, مجسمه سازی, نقاشی, هاليوود, هنر, يونان, پروژكشن, پروژه, پيكر زنی,
+ نوشته شده در چهارشنبه 31 شهريور 1395ساعت 16:41 توسط ketabpich |

دانلود پروژه تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
تاثیر تکنولوژی بر مشاغل
توسعه IT و تحول در مشاغل
مشاغل مبتنی بر اطلاعات
وضعیت مشاغل در آینده
نتیجه‌گیری
مراجع

چکیده:
ایجاد مشاغل جدید و متنوع در عصر اطلاعات و ارتباطات، با توجه به تحولات تکنولوژی و به خصوص تکنولوژی اطلاعات، مستلزم شناخت ماهیت این مشاغل است. آگاهی از تاثیر پذیری مشاغل از تکنولوژی یا اثرگذاری بر توسعه آن، نتیجه درک ماهیت مشاغل خواهد بود. برای رسیدن به این مهم، میبایست به چند سوال اساسی پاسخ داد. اصولاًً تاثیر تکنولوژی بر مشاغل چه ابعادی دارد؟ آیا توسعه تکنولوژی باعث حذف برخی از مشاغل نخواهد شد؟ در این صورت چه مشاغل جدیدی به وجود می آورد؟ آیا این مشاغل جدید پایدارند یا خود نیز روز به ‌روز در حال تحول میباشند؟
این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر دغدغه اصلی جوامعی است که تحت تاثیر تکنولوژی قرار گرفته و زندگی متداولشان را که سالیان دراز به صورت یکنواخت برقرار بوده تحت‌الشعاع قرار داده است. پاسخ به این سوالات میتواند دید مناسبی از مشاغل جدید را ارائه کند و به تصمیم‌گیری های بهتر بیانجامد.
این مقاله سرآغاز بحثی پیرامون ماهیت مشاغل جدید میباشد، که سعی نموده برای سوالات اساسی فوق، پاسخ مناسب بیابد.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 43
برچسب ها : ارتباطات, اطلاعات, تحقیق, تكنولوژی, توسعه, دانلود, مشاغل, مقاله, پروژه, کامپیوتر,
+ نوشته شده در چهارشنبه 31 شهريور 1395ساعت 16:45 توسط ketabpich |

دانلود پروژه مکانیزم های کنترل ازدحام در TCP و مروری بر عملکرد TCP در Wireless S

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
تعاریف
مکانیزم های کنترل ازدحام در شبکه TCP
Slow Start
Congestion Avoidance
Fast Retransmission
Fast Recovery
پیشرفت های جدید در زمینه کنترل ازدحام در TCP
TCP Tahoe
TCP Reno
TCP New Reno
TCP Vegas
فصل دوم
عملکرد بهینه TCP در شبکه های بی سیم حسی
شبکه های حسی مبتنی بر IP
محدودیت گره ها
آدرس دهی مرکزی
مسیر یابی متمرکز
سر بار هدر
Distributed TCP Caching
مکانیزم های پروتکل
شناسایی اتلاف بسته ها و ارسال مجدد به صورت محلی
Selective Acknowledgement
تولید مجدد تصدیق به صورت محلی
TCP Support for Sensor Nodes
مکانیزم های پروتکل
انتقال مجدد سگمنت های TCP به صورت محلی
تولید مجدد و بازیابی تصدیق (TCP Acnowledge
مکانیزم Back pressure
منابع

تعاریف (definitions):
سگمنت (Segment): به بسته های TCP (Data,Ack) اصطلاحا سگمنت گفته میشود.
(Sender Maximum Segment Size)SMSS: اندازه بزرگ ترین سگمنتی که فرستنده میتواند ارسال کند. این مقدار بر اساس حداکثر واحد انتقال در شبکه، الگوریتم های تعیین MTU ،RMSS یا فاکتورهای دیگر تعیین میشود. این اندازه شامل هدر بسته و option نمی باشد.
(Receiver Maximum Segment Size)RMSS: سایز بزرگ ترین سگمنتی که گیرنده میتواند دریافت کند. که در یک ارتباط در فیلد MSS در option توسط گیرنده تعیین میشود و شامل هدر و option نمی باشد.
(Receiver Window)rwnd: طول پنجره سمت گیرنده.
(Congestion Window )cwnd: نشان دهنده وضعیت متغیر TCP است که میزان داده در شبکه را محدود میکند. در هر لحظه، حجم داده در شبکه به اندازه مینیمم cwnd و rwnd می باشد.

مکانیزم های کنترل ازدحام در شبکه TCP:
در یک شبکه زمانی که ترافیک بار از ظرفیت شبکه بیشتر میشود، ازدحام اتفاق می افتد. که بمنظور کنترل ازدحام در شبکه الگوریتم های متفاوتی وجود دارد. در یک ارتباط، لایه شبکه تا حدی قادر به کنترل ازدحام در شبکه است اما راه حل واقعی برای اجتناب از ازدحام پایین آوردن نرخ تزریق داده در شبکه است. TCP با تغییر سایز پنجره ارسال تلاش می کند که نرخ تزریق داده را کنترل کند.
شناسایی ازدحام اولین گام در جهت کنترل آن است.
در گذشته، شناسایی ازدحام به راحتی امکان پذیر نبود. از نشانه های آن وقوع Timeout به دلیل اتلاف بسته یا وجود noise در خط ارتباطی یا اتلاف بسته ها در روترهای پر ازدحام و … را میتوان نام برد. اما امروزه از آنجا که اکثرا تکنولوژی بستر ارتباطی از نوع فیبر میباشد اتلاف بسته ها که منجر به خطای ارتباطی شود بندرت اتفاق می افتد. و از طرفی وقوع Timeout در اینترنت بدلیل ازدحام میباشد.
در همه الگوریتم های TCP فرض بر این است که وقوع Timeout به دلیل ازدحام شبکه است.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 87
برچسب ها : tcp, آدرس دهی, الگوريتم, اينترنت, بازيابی, تكنولوژی, توليد, توليد مجدد, دانلود, دانلود پروژه, روتر, سگمنت, شبكه, ظرفيت شبكه, فيلد, كنترل ازدحام, مسير يابی, مكانيزم, پروتكل, پروژه, گيرنده,
+ نوشته شده در چهارشنبه 31 شهريور 1395ساعت 18:16 توسط ketabpich |

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر

تعداد صفحات:66
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر گلپایگان
معرفی شرکت لوله گستر گلپایگان
اشتغال زایی
تاریخچه شرکت لوله گستر گلپایگان
تولید لوله
فرآیند تولید لوله های پلی اتیلن
مواد اولیه پلی اتیلن
پلی اتیلن
تعریف مراحل تولید لوله سبز یا پلی پروپیلن
خواص فیزیکی لوله پلی اتیلن PE
خواص شیمیایی لوله پلی اتیلن PE
اکسترودر
اکسترودر تک ماردونه
اکسترودر دو ماردونه
روشهای شکل دهی با استفاده از اکسترودر
آشنایی با ماشین تزریق پلاستیک Injection Machine
انواع دستگاه تزریق
انواع دستگاه تزریق از جهت سیستم انتقال مواد
انواع دستگاه تزریق از جهت حرکت صفحه متحرک
قسمت های مختلف ماشین تزریق
واحد تزریق
اجزای مختلف قسمت تزریق
واحد قالب گیر (Mold Clamping)
نکات ایمنی کار با دستگاه های تزریق پلاستیک
مزایای لوله های فلزی
لوله های پلیمری
محدودیت در لوله ها
انواع لوله های پی وی سی
لوله های CPVC
از جمله کاربردهای لوله های CPVC
لوله های MPVC
لوله های UPVC (پلیکا)
مصارف عمده لوله های UPVC
خواص لوله های UPVC
مزایا و معایب لوله های UPVC
مزایا
معایب
محصولات شرکت
لوله های پلی اتیلن
لوله پلی اتیلن
لوله های فاضلابی چسبی
لوله های ناودانی چسبی
لوله های تحت فشار چسبی پی وی سی
اتصالات پی وی سی شامل
مسدود کننده(نرگی)
تبدیل غیر هم مرکز
کوپلینگ ساده
زانو خم 87.5 درجه
زانو 45 درجه
سیفون
زانو 90 درجه
سیفون پایه دار
سه راه، رابط درب دریچه بازدید
سه راه خم 87.5 درجه
سه راه تبدیل 90 درجه
سه راه 90 درجه
سه راه 45 درجه
1سه راه تبدیل 45 درجه
لوله پلی اتیلن
مشخصات لوله های فاضلابی چسبی
مشخصات لوله های ناودانی چسبی
خصوصیات لوله های تحت فشار چسبی پی وی سی
فعالیت های بخش کنترل کیفی
فعالیت ها
آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه
چگالی
آزمون های حین تولید و محصول
آزمون های انجام گرفته بر روی لوله های پلی اتیلن
آزمون های انجام گرفته بر روی لوله و اتصالات PVC
موارد کاربرد محصولات پی وی سی
مزایا و ویژگی های محصولات P.V.C لوله گستر گلپایگان
داشتن کمترین ضریب انبساط طولی نسبت به دیگر پلیمرها
فرمولاسیون لوله های UPVC
مواد کمک فرآیند Process Aid
انواع تست های آزمایشگاهی
پیشنهادات کاربردی
گواهینامه های استاندارد ملی
نمای کارخانه
دهمین نمایشگاه تخصصـی صـنعـت ساختـمـان و صنایع وابسته 1392
موقعیت کارخانه

تولید لوله:
با پیشرفت علم و تکنولوژی در تمام جهات زندگی انسان، مقوله شبکه های برودتی، گرمایی و آب آشامیدنی و فاضلابی نیز مستثنی نبوده و این مقوله نیز به پیشرفت های مهم نائل آمده است.
با شروع زندگی اجتماعی و شهر نشینی، استفاده از منابع آب متمرکز جواب گوی نیاز انسان ها نبوده و آن ها را مجبور کرد تا آب را از مسیرهای دور با روشهای متعدد به محل زندگی خود انتقال دهند.
از جمله این روش ها، استفاده از لوله های فلزی بود که پس از توسعه زندگی شهر نشینی، این لوله ها برای کاربردهای مختلف در ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفتند.
این شرایط با فراهم کردن آسایش نسبی، باعث حل بسیاری از مشکلات شد ولیکن در مواردی معضلاتی برای ساختمان ها و ساکنان آن به وجود آورد. در اینجا لازم است مزایا و معایب لوله های فلزی را مورد بررسی قرار دهیم.
فرآیند تولید لوله های پلی اتیلن:
فرآیند تولید لوله های پلی اتیلن به روش اکستروژن می باشد که مواد اولیه بصورت گرانول به داخل دستگاه اکسترودر وارد شده و در اثر حرارت ذوب میشود.
تولید لوله پلی اتیلنسپس مواد ذوب شده به وسیله ماردون (میله مارپیچ) به جلو رانده میشود و پس از خروج از اکسترودر وارد قالب میشود. مواد پخته شده پس از خروج از سر قالب، از کالیبراتور عبور نموده و در تانک وکیوم با اعمال فشار مناسب شکل داده میشوند. سطح لوله به محض خروج از کالیبراتور به وسیله لایه هایی از جریان آب سرد خنک میگردد.
حرارت بالای مذاب پلی اتیلن بعد از خروج از قالب بتدریج در تانک وکیوم و پس از آن در تانک های خنک کننده با استفاده از آب سرد کاهش می یابد.
لوله پلی اتیلن تولید شده به وسیله دستگاه کشنده بتدریج از درون تانک های خلاء و خنک کننده کشیده شده و به وسیله دستگاه مارک زن، مشخصات فنی، تاریخ تولید، علامت استاندارد و نشان اختصاری نام شرکت بر روی آن ثبت میگردد و سپس به وسیله دستگاه برش در متراژهای مختلف و معین بریده میشوند.
کلیه مراحل تولید توسط دستگاه‌های کاملا اتوماتیک کنترل و مانیتور می شود که کیفیت محصول نهایی قابل قبول و در حد نام شرکت و استانداردها باشد.
خط تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن شرکت پارس اتیلن کیش از پیشرفته ترین و جدیدترین تجهیزات و دستگاه‌های تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن در دنیا میباشد. این دستگاه‌ها تماما ساخت کشور آلمان است. شرکت پارس اتیلن کیش توانسته است سطح کیفی تولیدات خود را به استانداردهای بین‌المللی برساند و بعنوان رقیبی جدی برای محصولات خارجی در منطقه خاورمیانه مطرح شود.
اکسترودرهای تولید لوله و اتصالات شرکت پارس اتیلن کیش، ساخت دو شرکت بزرگ آلمانی به نام‌های Reifenhauser و Battenfeld میباشند که دارای پیشرفته‌ترین سیستم‌های کنترل خودکار در حین تولید میباشد که امکان ایجاد هر گونه خطایی در حین تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن را نخواهد داد.
خط تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن شرکت پارس اتیلن کیش جزو مدرنترین و دقیق ترین دستگاه‌های تولید لوله پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن در کشور میباشد که محصول خروجی را از نظر کیفیت در رده بهترین محصولات پلی اتیلن منطقه و جهان قرار داده است.
مواد اولیه پلی اتیلن:
مواد اولیه پلی اتیلن مورد استفاده در لوله و اتصالات پلی اتیلن از تنوع زیادی برخوردار است و دارای استانداردهای مختلفی است که اگر این استانداردها با حداکثر حساسیت رعایت شود محصول خروجی میتواند دارای مزایای متعدد لوله و اتصالات پلی‌اتیلن باشد. تاییدیه‌هایی که برمورد تایید بودن استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن تاکید دارد برای نمونه در زیر آورده شده است که میتواند دید اولیه مثبتی برای استفاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن را در پروژه‌های اجرایی ایجاد نماید.

 


دانلود پروژه مدیریت بیمه

تعداد صفحات:20
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
پیشگفتار
قرارداد بیمه
تعریف عقد و عقد بیمه
عقد بیمه عقدی است معوض
خصوصیات اتفاقی بودن عقد بیمه
عقد بیمه قراردادی است الحاقی
عقد بیمه از عقود معوق است
شرایط اساسی صحت عقد
قصد و رضای طرفین قرار داد
اهلیت
توافق طرفین قرار داد و تنظیم بیمه نامه
رابطه اعتبار قرار داد با پرداخت حق بیمه
شروع اعتبار قرارداد
بیمه‌نامه
تغییر شرایط بیمه نامه
منابع

مقدمه:
یکی از هدف ها و وظایف مهم بیمه مرکزی ایران، تعمیم، ارشاد و هدایت امر بیمه در کشور است. بیمه مرکزی ایران ایفای این مسئولیت مهم را از طریق برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی، پژوهش های کاربردی و بنیادی بیمه‌ای، اطلاع رسانی و انتشار کتاب ها و جزوات بیمه‌ای، وجهه همت خود قرار داده است.
در این زمینه افزون بر انتشار فصلنامه تخصصی صنعت بیمه و نشریات دیگر بیمه مرکزی توفیق یافته است تا به تهیه و انتشار بیش از ده عنوان کتاب تخصصی بیمه ای اقدام نماید.

پیشگفتار:
خطر که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل کارش جز ویرانی و ضرر و زیان نیست از بدو خلقت انسان پیوسته همراه او بوده و موجب دل مشغولی انسان بوده است. در آغاز خطر گستره چندان پهناوری نداشت. چون سرمایه اندک بود. رفته رفته و با توسعه جوامع بشری و با پیشرفت تمدن، ثروت و دارایی انسان افزونتر شد و میزان درگیری انسان با خطر یا ریسک افزایش یافت و دزدی دریایی هم به آن اضافه شد. با رخ نمودن انقلاب صنعتی تنوع، تواتر و شدت ریسک روز به روز گسترش یافت. به طوری که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود انواع فرآورده‌های صنعتی به زندگی بشر به رغم تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان در پی داشته ریسک های جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است.
با ریسک به روش های متعددی با توجه به ماهیتشان میتوان برخورد کرد. مهم ترین و موثرترین شیوه انتقال ریسک به بیمه گر است. نقش بیمه گر تشکیل اجتماع بزرگی از بیمه‌گذاران است که در معرض ریسک یگانه ای قرار دارند. بیمه گر با استفاده از آمار و حساب احتمالات و تجربیات گذشته هزینه ریسک یا حق بیمه فنی را محاسبه و مبلغی را بعنوان هزینه عملیاتی و سود معقول خود به آن اضافه میکند تا حق بیمه تجاری به دست آید. این رقم حق بیمه‌ای است که بیمه گذار بابت انتقال ریسک به بیمه گر میپردازد. هر چه اجتماع بیمه‌گذاران زیادتر باشد بر اساس قانون اعداد بزرگ پیش بینی های بیمه گر به واقعیت نزدیکتر میشود، در نتیجه حق بیمه ای که بیمه گر بر اساس حساب احتمالات و تجربیات گذشته محاسبه کرده پاسخگوی تعهدات او خواهد بود.

 


دانلود پایان نامه مقایسه تفاوت ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر،

تعداد صفحات:71
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
موضوع تحقیق
مساله‌های تحقیق
هدف و اهمیت تحقیق
فرضیه تحقیق
مشخص کردن متغیرها
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
فصل دوم – ادبیات تحقیق
تاریخچه و تعریف
شکل‌گیری شخصیت
عوامل ارثی
عوامل محیطی
نظریه‌های شخصیت
نظریه روان پویایی
ارزیابی
نظریه صفات
نظریه یادگیری
نظریه پدیدار شناختی
دیدگاهی در مورد دیدگاه ها
ارزیابی شخصیت
طبقه‌بندی آزمون ها
انواع آزمون ها
فصل سوم – روش تحقیق
روش و نوع تحقیق
جامعه تحقیق
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار تحقیق
روش اجرا
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
جدول خی دو
تفسیر
فصل پنجم – خلاصه بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه بحث
محدودیت ها و مشکلات
پیشنهادات
فهرست منابع
پیوست نمونه پرسشنامه اجرا شده

چکیده:
موضوع تحقیق حاضر عبارت است از مقایسه تفاوت ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی، معماری. فرض تحقیق نیز عبارت است از این که بین ویژگی های کامپیوتر، روانشناسی، معماری رابطه وجود دارد. جامعه مورد مطالعه تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته‌های کامپیوتر، روانشناسی و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است، و نمونه تحقیق از هر گروه تحصیلی به تعداد 30 نفر انتخاب شده که مجموعاً 90 نفر میباشند. ابزار مورد استفاده آزمون شخصیت آیزنک است بر طبق استف اده از روش آماری جدول خی 2 فرض تحقیق شد بدین معنی که دانشجویان هر رشته ویژگی های شخصیتی خاصی دارند.

مقدمه:
برخی از روانشناسان اروپایی و آمریکایی هر وقت میخواهند از ریشه‌های اختلاف نظر درباره موضوعی حرف بزنند از داستان پیلی در تاریکی مولوی مثالی می آورند. داستانی که در آن سه نفر که تا به حال فیل ندیده‌اند در اطاقی تاریک فیلی را لمس میکنند و بر اساس آن قسمت از بدن فیل که به دستشان می آید تصویری خاص و مطابق شناخت خود، از فیل عنوان میکنند.
این داستان، در مورد روانشناسان مصداق دارد. آن ها بنا به اطلاعات اولیه خود و بنا به دیدگاه خاصی که دارند اشخاص را به صورت های مختلف در نظر میگیرند. از آنجا که نمیتوان شخصیت را بطور عینی لمس کرد و کلیت آن را یکسان در نظر گرفت، مفاهیم مربوط به آن مانند داستان لمس فیل در تاریکی است.
نظریه پردزاان، شخصیت را به صورت الگوهای رفتاری تقریباً ثابت و الگوهای فکری و هیجانی تقریباً ثابت که از شخصی به شخص دیگر تغییر مییابند، تعریف میکنند. این رفتارها شیوه سازگاری فرد با الزام های زندگی را نشان میدهند. پس میتوان گفت که شخصیت یعنی فرقه ای رفتاری مشاهده شده در افراد.
از آن جا که رشته‌های تحصیلی و در نتیجه رشته‌های شغلی متفاوت دارای ویژگی های متفاوتی هستند که هر کدام از آن ها با جنبه‌ای خاص از شخصیت یک فرد سازگار است،‌ به نظر میرسد لازم است که بین ویژگی های شغلی و ویژگی های شخصیتی فرد هماهنگی وجود داشته باشد تا پیشرفت در کار حاصل آید. امروزه به موازات گسترش اجتماعات و رشد جمعیت، تعداد افراد لازم‌التعلیم افزایش پیدا کرده و همچنین با پیشرفت علوم و تکنولوژی، تخصص و مهارت در کار نیز مورد تاکید قرار گرفته است و بنابراین برخلاف گذشته مشاغل از طریق استاد – شاگردی و توسط پدر به فرزند تعلیم داده نمیشود و به فرد و خصایص ویژه‌اش توجه میگردد.

 


دانلود پروژه بررسی علل پیشرفت و تعالی فرهنگی ایران و موانع موجود در این زمینه

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
سخنی چند
چکیده مقاله
پیشگفتار
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه(کلیات)
فصل دوم
جامعه
امت
ولایت
قرآن و عدالت اجتماعی
نخبگان و دانشجویان
فرهنگ
موانع پیشرفت
موانع پیشرفت از نظر رئیس جمهور
راز و رمز سقوط و پیشرفت جامعه از دیدگاه امام علی (ع)
توسعه
توسعه از نظر اسلام و قرآن
توسعه و پیشرفت ایران
چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی
مقایسه ایران با سایر کشورهای توسعه یافته
عوامل پیشرفت
پیشرفت فناوری
عوامل پیشرفت در جامعه در زمینه رشد و تکنولوژی
بهره وری
انگیزه پیشرفت
فصل سوم
روش تحقیق
فصل چهارم
بیان داده ها و تجزیه و تحلیل
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهاد راه کارها
مناجات
منابع و ماخذ

چکیده مقاله:
توسعه یعنی پیشرفته شدن، رشد کمی و کوشش و راه‌حلی جهت برطرف کردن فشارها و مشکلات که در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی میباشد در اسلام به معنی عمران است یعنی علاوه بر معنای کمی معنای کیفی هم دارد.
پیشرفت آرمانی است که همه‌ افراد، اقوام، اقوام، مذاهب، سیلقه‌ها، گرایش‌ها و اعتقادات را زیر چتر همبستگی قرار میدهد. کشوری پیشرفته‌ای که از این اصول پیروی کند اخلاق بعنوان اصل پایه، وحدت، مسئولیت‌ پذیری، احترام به قانون و مقررات، احترام به حقوق شهروندی، عشق و علاقه به کار، تحمل سختی ها به منظور سرمایه‌گذاری آینده، میل به ارائه کارهای برتر و فوق‌العاده نظم‌پذیری، فناوری، رشد تکنولوژی، بهره‌وری در کلیه سطوح فردی تا سازمانی.
از موانع پیشرفت، عدم شناخت جایگاه واقعی فردی یا اجتماعی، بحران آفرینی های سیاسی و فرهنگی توسط کشورهای سلطه‌گر، عدم هماهنگی بین مراکز علمی و تحقیقاتی با صنایع مختلف و سایر منابع، عدم اعتماد به نفس و عدم باور توانایی های خود، عقب‌ نشینی از اصول اسلام عدم جذب نخبگان و مغزهای متفکر، عدم شناخت مشکلات مردم از سوی مسئولان، و برای برداشتن این موانع میتوان موارد زیر را نام برد:
عزم و اراده جدی و نشاط و امید، بالا بردن توانمندی ها، تقویت روحیه ایمانی و و تقوی، ارتقای دانش و سطح علمی، توکل به خدا، داشتن اعتماد، انگیزها را مشخص کنیم مسئولیت‌ پذیر باشیم، سخت‌کوش باشیم، استقامت و پشتکار داشته باشیم، همدلی و اتحاد و یکپارچگی داشته و آن را حفظ نمائیم پس برای پیشرفت و ترقی حداقل در تولید علم و فناوری و رفاه و عدالت اجتماعی و معنویت و استفاده صحیح از نعمات الهی و حرفه‌جویی حرف اول را میزند و برای رسیدن به این هدف بر تک تک افراد جامعه بخصوص بر صاحب منصبان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرض است که در برنامه‌ریزی و قانون گذاری ها به نحوی عمل نمایند که کاملاً این افق متعالی تبیین شده باشد و بر مجریان امور نیز فرض است که با اتکای به لطف و عنایت خداوند متعال در این راه گام‌های استوار و دقیقی برداشته و از هیچ خدمتی فروگذاری ننمایند و به طبع آن سایر قوا و سازمان ها و نهادها نیز موظف هستند در این دولت گام بردارند و در این میان نقش مردم و تک تک آحاد جامعه نیز در هر زمینه‌ای که مربوط به آن ها میشود از دست‌اندکاران امور در این زمینه پشتیبانی نموده و در اجرای امور و هم چنین در رفع موانع و مشکلات دولت دوش خدمت گزاران صدیق این مرز و بوم تلاش وافر نمایند. هیچ وقت همبستگی ملی و دینی و همدلی خود را از دست ندهیم و به ریسمان الهی چنگ بزنیم که این مهم ترین سلاح ملت ایران است.

 


دانلود پایان نامه کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

تعداد صفحات:159
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه مختصر
بخش نخست
جامعه بین المللی و سلاح های هسته ای
فصل اول : انواع سلاح های هسته ای و اثرات آن
مبحث اول) ساختمان اتم و شکافت هسته آن
مبحث دوم) ساختمان سلاح های هسته ای و انواع آن
مبحث سوم) انواع سلاح های هسته ای
گفتار اول) شکافت هسته ای و اولین نسل از سلاح های هسته ای
گفتار دوم) جوش هسته ای و دومین نسل از سلاح های هسته ای
گفتار سوم) بمب نوترونی سومین نسل سلاح های هسته ای
گفتار چهارم) نسل جدید سلاح های هسته ای و استراتژی امنیت ملی آمریکا
فصل دوم : اثرات سلاح های هسته ای
مبحث اول) هیروشیما و ناگازاکی و ویرانی دو شهر
مبحث دوم) آثار بمب هیدروژنی و وقوع جنگ جهانی سوم
مبحث سوم) پیامد های مخرب چرنوبیل
مبحث چهارم) سلاح های کشتار جمعی، انرژی اتمی و چالش های جهان امروز
شناسایی و کشف انرژی
آژانس بین المللی انرژی
انرژی هسته ای نیاز نسل های آینده
پزشکی هسته ای
یک معمای پرچالش
مبحث پنجم) رژیم های کنترل تسلیحات کشتار جمعی و تکامل آن در نظام بین المللی
ابزارهای تکامل قراردادهای خلع سلاح و کنترل تسلیحات
کنفرانس های بازنگری
تکامل موضوعی قراردادهای خلع سلاح
اجرای مقررات و تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
انسجام سازمانی
نظرات کارشناسی
اجرا، نظارت و تایید
تفسیر و تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
شرط تفسیر
اعمال تحفظ نسبت به تفسیر
اجرای مقررات
ختم قراردادها
حل و فصل اختلافات
وجود مقررات چندگانه در خصوص موضوع واحد
نقش عرف در تکامل رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی
حقوق قابل اجرا
ممنوعیت عرفی سلاح های کشتار جمعی
آثار آتی عرف
نتیجه گیری و ارزیابی
فصل سوم : اقدامات جامعه بین المللی در محدودیت و ممنوعیت سلاح های هسته ای
مبحث اول) آژانس بین المللی انرژی اتمی
دبیرخانه آژانس و وظایف آن
مبحث دوم) معاهدات منعقده در زمینه سلاح های هسته ای
فصل چهارم) معاهدات دو جانبه درباره کاهش و محدودیت سلاح های هسته ای
مبحث اول) سالت 1 (مذاکرات محدودیت تسلیحات استراتژیک)
مبحث دوم) سالت 2
مبحث سوم) معاهده امحای موشک های میان برد و برد کوتاه
مبحث چهارم) استارت 1 (مذاکرات کاهش تسلیحات استراتژیک)
مبحث پنجم) استارت 2
فصل پنجم : معاهدات چند جانبه در خصوص سلاح های هسته ای
مبحث اول) معاهدات مربوط به عدم گسترش سلاح های هسته ای
معاهدات مربوط به منع آزمایشات هسته ای
فصل ششم – مقوله ای درباره سلاح هسته ای در کره شمالی و واکنش های دیپلماتیک
مبحث اول) لیبی
افشاگری های لیبی
مبحث دوم) نگرانی آمریکا و گزینه نظامی برای مقابله با برنامه اتمی کره شمالی
فصل هفتم : معاهدات مربوط به منع استقرار سلاح های هسته ای در مناطقی که تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست
مبحث اول) معاهده قطب جنوب
مبحث دوم) معاهدات مربوط به فضای ماورای جو
مبحث سوم) معاهده ممنوعیت استقرار سلاح های هسته ای در بستر دریا، کف و زیر اقیانوس
مبحث چهارم) معاهدات مربوط به منع استقرار سلاح های هسته ای در سایر مناطق
فصل هشتم) سایر اقدامات جامعه بین المللی
مبحث اول) قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی
مبحث دوم) درخواست نظر مشورتی توسط سازمان بهداشت جهانی از دیوان بین‌المللی دادگستری
مبحث سوم) درخواست نظر مشورتی توسط مجمع عمومی ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری
مبحث چهارم) تضمین های امنیتی قدرت های هسته ای از منظر حقوق بین الملل
اعطای تضمین های منفی از طریق اعلامیه های یک جانبه
تضمین های امنیتی در فراسوی حقوق بین الملل قرارداد
تاثیر رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری بر تضمین های امنیتی
پیشبرد نسبی تضمین های امنیتی در چارچوب کنفرانس خلع سلاح
دلایل حقوقی الزام آور بودن تضمین های یک جانبه
بیانیه های تضمین امنیتی و تعهد سازی اقدامات یک جانبه
بخش دوم – ایران و چالش های هسته ای
رویکردهای سه گانه
جستجوها برای دسترسی به سلاح اتمی
تلاش برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای
پایان دادن به تمامی فعالیت ها
فصل اول – پایبندی به قوانین، اصرار بر کسب حق مشروع
مبحث اول) ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث دوم) پیشنهاد تازه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی
احتمال مذاکره بیشتر با اروپا
مروری بر تحولات پرونده هسته ای
تغییر مواضع فرانسه
لغو نشست اضطراری 6 سپتامبر
احتمال همه پرسی هسته ای برای منافع ملی
مذاکرات سازنده
مبحث سوم) امنیت جمهوری اسلامی ایران در برابر آزمایشات هسته‌ای هند و پاکستان
مبحث چهارم) تحلیلی در خصوص اسرائیل و دارا بودن سلاح اتمی و خطر بالقوه در خاورمیانه
فصل دوم – کاربرد سلاح هسته‌ای در شرایط حاد دفاع مشروع
مبحث اول) دفاع مشروع و اصل ضرورت و تناسب
مبحث دوم) انرژی هسته ای و جایگاه آن در ایران
مبحث سوم) آمریکا، ایران و تحلیل وضعیت موجود
مبحث چهارم – پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث پنجم – متن کامل پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای
نتیجه گیری
فهرست منابع
کتاب ها
آرای دیوان بین الملل دادگستری
قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت
‌مواضع دولت ها
روزنامه ها و نشریات فارسی

تاریخچه مختصر:
در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل میداده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستان های پیروزی و شکست است. تکامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تکامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری میدانستند، با تکامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امکان فراهم شد که از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاکم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تکامل، اختراع سلاح هسته ای است.
قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح که گاه تا سالین دراز باقی میماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولت ها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به کوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرت های هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشکیل میداد و بسیاری از دولت های غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یکی از دو بلوک سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی که از استفاده از سلاح هسته ای میگذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یک سو دولت های دارای سلاح هسته ای میکوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولت ها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، این امکان را فراهم آورد تا دولت های موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به رکن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع کنند و خواستار نظریه حقوقی این رکن شوند. به این ترتیب این امکان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولت های بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم کوشید تا کوشش های 50 ساله دولت ها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

 


دانلود پروژه تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایت مندی ارباب رجوع

تعداد صفحات:91
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فرضیه
اهداف
سوال ها
فصل اول
مشتری کیست؟
رضایت مشتری چیست؟
رویکرد انطباقی
رویکرد انتظاری
توسعه سریع در فراگیر شدن رضایت مشتری
رضایت مشتری از نگاه دوم
رضایت مشتری از نگاه سوم
فصل دوم
انتظارات مشتریان و درک آن
انتظارات مشتریان
فصل سوم
شاخص های رضایت مندی ارباب رجوع
شاخص های رضایت مندی
درک انتظارات مشتری
فصل چهارم
ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتری
فصل پنجم
رضایت کارکنان در راستای
جلب رضایت ارباب رجوع
رضایت کارکنان یعنی رضایت مشتری
فصل ششم
پرورش کارکنان و استخدام
پیش بینی رفتار در کارکنان جدید الاستخدام
گزینش
آموزش
طرح تکریم و آموزش کارکنان
فصل هفتم
گردآوری نظریات مشتری و نگاهی به یک تجربه
گردآوری نظریات ارباب رجوع
فصل هشتم
فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری انگیزه های اقتصادی تعهد سازمان به رضایت مشتری
فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری
ارزش های کلیدی سازمان
فصل نهم
طرح تکریم ارباب رجوع و راه های عملی آن
طرح تکریم ارباب رجوع و اهداف اولیه
شناسایی انتظارات و دیدگاه های مشتری
نهادینه کردن فرهنگ تکریم در جامعه
وقت شناسی
خوشرویی
احساس مسئولیت
صداقت و امانت داری
وفاداری
فصل دهم
نتیجه گیری و جمع بندی
نتایج
منابع و ماخذ

فهرست نمودارها:
مزایای رضایت مشتری
اهمیت و برخورد شایسته کارکنان از دیدگاه ارباب رجوع
اهمیت انجام شدن امور ارباب رجوع با وجود برخورد نامناسب کارکنان
تفاوت طرز برخورد کارکنان اداره کل با سایر ادارات خارجی از دیدگاه ارباب رجوع

مقدمه:
در عصری که زندگی میکنیم مکانیسم لزوم یک شیوه رفتاری منسجم و واحد (نه صرفاً تئوریک) کارکنان در زمینه به کارگیری آن در محیط کار در جهت رضایت شغلی اشخاص و ارباب رجوع مورد نیاز است.
انسانی که در قرن حاضر به فعالیت مدیر میپردازد (با توجه به تنزل برخوردهای چهره به چهره) از یک طرف میزان ارتباطات حضوری را کاهش داده و از طرف دیگر با پیشرفت علم و تکنولوژی انتظار آن است که اگر چه این ارتباط کاهش پیدا کرده ولی همان اندک ارتباط به میزان موثر و نتیجه بخش انجام گیرد.
باید متذکر شویم که رفتار مشخصه اصلی و روانی هر فرد میباشد که اگر شخص با سوءخلق و رفتار نامناسب با یک کامپیوتر (که نه رفتار مناسب و یا نامناسب را درک میکند یعنی فاقد شعور است و نه احساس دارد) ارتباط برقرار کند، سیستم به درستی پاسخگوی این فرد در خروجی اطلاعات نمیباشد و نتیجه رفتار نامناسب را با پاسخ نامناسب دریافت میکند پس باید گفت رفتار و عمل یک فرد حتی در عصر حاضر همیشه عامل دخیل و مهم در رضایت شغل ارباب رجوع است.
در ادارات همیشه مواجه با این موضوع هستیم که گاهی دو عامل اساسی باعث ناخشنودی ارباب رجوع میشود که بطور مختصر عبارتند از:
1) عدم رفتار ناشایست کارکنان با آنان
2) انجام نشدن امور آن ها توسط کارکنان مربوطه
البته باید متذکر شویم عوامل فردی دیگری از جمله عدم اطلاع رسانی کامل، شرایط و محیط کاری نامناسب برای مراجعه ارباب رجوع و کاغذبازی و … در عدم رضایت ارباب رجوع و مشتری تاثیر دارد.
افراد به دلیل این که چون متفاوتند و به دلایل وراثتی و محیطی دارای خصوصیات و مشخصه های منحصر به فرد هستند، انعکاس رفتاری متفاوتی دارند و در برابر شرایط ثابت، واکنش های رفتاری متفاوتی از خود نشان میدهند.
در ادارات هم شاهد این موضوع هستیم. بارها مشاهده کرده‌ام یک نوع رفتار (علیرغم شایستگی) با یک ارباب رجوع که رضایت وی را در پی داشته است ولی اعمال همین رفتار با فرد دیگر واکنشی عکسی را شاهد بوده‌ام یا اینکه تعدادی از افراد ارباب رجوع از انجام نشدن امر آن ها آن قدر عصبانی و ناراضی نیستند که افراد دیگر به پرخاشگری میپردازند.
همگی عوامل فوق بنده را بر آن داشت که ضمن شناخت نیازهای اولیه ارباب رجوع (رفتاری و انجام امور آن ها) و رفع آن ها، در برآورده نمودن هر چه بهتر آن ها مطالبی مفید را از دیدگاه‌های متفاوت عرضه نماید.

 


دانلود پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

تعداد صفحات:202
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژه های کلیدی
فصل اول – کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول – کلیات
مقدمه
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب موضوع
اهداف موضوع
فرضیات تحقیق
نوع و روش تحقیق
موانع و محدودیت های تحقیق
پیشینه تحقیق
مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم – ادبیات موضوع
مقدمه
سند
تاریخچه سند در حقوق ایران
در حقوق ایران قبل از اسلام
در حقوق ایران بعد از اسلام
تعریف سند
تعریف لغوی سند
تعریف اصطلاحی سند
انواع سند
هویت و تعریف آن
تعریف لغوی هویت
تعریف اصطلاحی هویت
تعریف حقوقی هویت
هویت در تحقیق حاضر
تاریخچه اسناد هویتی
در ایران قبل از اسلام
در ایران بعد از اسلام
تعریف اسناد هویتی
وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
انواع اسناد هویتی
شناسنامه
گذرنامه
گواهینامه رانندگی
کارت پایان خدمت
مدارک شناسایی صنفی
تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
تکنولوژی های کارت های هوشمند
تکنولوژی نقطه هوشمند
تکنولوژی هولوگرام
تکنولوژی بارکد
جعل سند و استفاده از سند مجعول
مقدمه
تاریخچه جعل
در حقوق ایران
در حقوق اسلام
در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
تعریف و مفهوم جعل
معنی لغوی جعل
معنی اصطلاحی جعل
صور مختلف جعل سند
ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
رکن قانونی
رکن مادی
رکن معنوی
رکن ضرری
ضررهای مادی و معنوی
ضررهای جعل در اسناد هویتی
روشهای جعل در اسناد هویتی
ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
تغییر و جابجایی عکس
ارائه مدارک هویت غیر
دخل و تصرف در امهار روی سند
ساخت و تکثیر سند
استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
انواع مبارزه با جرم جعل
مبارزه کیفری با جرم
مبارزه غیر کیفری با جرم
شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
جرائم علیه اموال
مقدمه
کلاهبرداری
تاریخچه کلاهبرداری
تعریف کلاهبرداری
ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری
شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری
اخاذی تحت عنوان مامور دولت
کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی
کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
خیانت در امانت
تاریخچه خیانت در امانت
تعریف خیانت در امانت
ارکان جرم خیانت در امانت
تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
خیانت در امانت در محموله های دولتی
فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
سرقت
تاریخچه سرقت
تعریف سرقت
ارکان جرم سرقت
تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسایی جعلی
وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی
صدور چک پرداخت نشدنی
تاریخچه چک
تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
جرائم امنیتی
اقدام علیه امنیت کشور
اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
خروج از کشور به صورت غیر قانونی
اقامت غیر مجاز در کشور
جرائم غیر امنیتی
فریب در ازدواج
دریافت گواهی عدم سوء پیشینه
فرار از خدمت سربازی
تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
تغییر هویت مجرمین فراری
فصل سوم – شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
روش شناسی تحقیق
مقدمه
نوع و روش تحقیق
جامعه آماری
تعریف عملیاتی متغیرها
منابع

چکیده:
اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار میروند و شامل 6 سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل میشود.
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار میگیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال (کلاه برداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی) قرار میگیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل میشوند.
در خصوص این که اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال (کلاه برداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی) دارند، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسشنامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
این تحقیق مشتمل بر سه فصل میباشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.
مهم ترین هدف این پژوهش، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال میباشد و در مسیر دستیابی به این هدف، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آنها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم میگردد.
لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل میباشد:
1) نوع سند جعلی
2) شیوه جعل اسناد هویتی
3) نوع جرم به وقوع پیوسته
4) اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی
ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که:
الف – در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار میگیرد.
ب – جابجایی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است.
ج – در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار میگیرند.
د – برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست.
ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر میباشد.
بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است.
در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عمل تحقیق در دو بخش:
1) مبارزه با جعل اسناد هویتی
2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگان ها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسایی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که میتواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است، تاکید نمود.

 


دانلود پایان نامه سبک ها و روش های مدیریت در معدن

تعداد صفحات:110
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : سبک ها و روش های مدیریت در معدن
تاریخچه مدیریت
دلایل موفقیت مدیران
عوامل شکست مدیران
انواع مکاتب مدیریت
پیدا کردن مدیریت آمریکایی
نارسایی کردن مدیریت آمریکایی
مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی
تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک
مکتب سیستم های اجتماعی
روش های مدیریت‌
فصل دوم : نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن
مفهوم نوآوری و خلاقیت
خلاقیت و مدیریت
شخص نوآور و سازمان نوآور
نکات کاربردی در مدیریت
اهمیت نوآوری
فایده های خلاقیت و نوآوری
تکنولوژی ها، محصولات و خدمات جدید
متغیرهای محیطی و نوآوری
نوآوران
عوامل روانی و اجتماعی
شایستگی متمایز
تاسیس و راه اندازی یک سازمان جدید
انتخاب یک سازمان
خلاصه
فصل سوم : نقش مدیران و مدیریت در معدن
مقدمه
عملکرد مدیریت و سازمان
فرآیند مدیریت
برنامه ریزی
در برنامه ریزی هشت گام زیر را باید طی کرد
عوامل عدم موفقیت برنامه
طبقه بندی برنامه ها
روش Dispathing
سازماندهی
رهبری
کنترل
هشت عنصر مهم در نظام کنترلی
تصمیم گیری
درخت تصمیم گیری
سطح مدیریت و مهارت های مدیران
سطوح مدیریت
نقش مدیریت
نقشهای ارتباطی
نقش اطلاعاتی
نقشهای تصمیم گیری
چالش های مدیریت
فصل چهارم : مدیریت بهره وری در سطح موسسات
مقدمه
اصول بنیادی طرح ایمپروشر (Improshare)
کنترل طرح ایمپروشر
تعریف اصطلاحات طرح ایمپروشر
سقف درآمدها و بازخرید
تغییرات تجهیزات سرمایه ای و تکنولوژیکی
اندازه گیری بهره وری با استفاده از اصول ایمپروشر
بنیان اندازه گیری ایمپروشر
چند مورد اجرایی از مدیرت بهره وری در صنایع سنگین
شاخص های بهره وری
شاخص روحیه کاری
بهره وری ارزش افزوده
بهره وری کارگران
فصل پنجم : مدیریت بر مبنای هدف
انواع روش های مدیریت
منظور و مقصود از M.B.O
مراحل مدیریت بر مبنای هدف
تعیین نقش ها و ماموریت ها
اقدامات و نتایج مورد انتظار
تعیین شاخص ها
تعیین هدف ها
طرح های عملیاتی
کنترل
لزوم تعریف نقش ها و ماموریت ها
تعیین اقدامات و نتایج مورد انتظار
شناخت و تعیین شاخص های اثربخشی
انتخاب و تعیین هدف ها
دسته بندی هدف ها براساس اولویت
تهیه طرح عملیاتی
برنامه ریزی اجرایی
تنظیم برنامه اجرایی
برنامه ریزی زمانی
بودجه بندی
تعیین مسئولیت ها
بازنگری اصلاح
ایجاد مکانیسم های کنترل
تعیین استانداردها
اثرات تکنیک M.B.O
فصل ششم : بهره وری و شاخص های مهم در اندازه گیری آن مفهوم بهره وری و اندازه گیری آن در واحدهای صنعتی
مفهوم بهره وری
شاخص های بهره وری
بهره وری سرمایه
بهره وری مواد اولیه
بهره وری انرژی
محاسبه بهره وری کل
مدیریت بهره وری
سطوح بهره وری
بهره وری و رقابت
ارتقاء بهره وری
طرحریزی واحدهای صنعتی
مراحل شکل گیری یک واحد صنعتی
نتیجه گیری
منابع و مراجع

تاریخچه مدیریت:
مدیریت به مفهوم کلی سابقه ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد. اولین کاربرد مدیریت توسط انسان غارنشین به شکل کار از طریق و توسط دیگران با رعایت اصل تقسیم کار آغاز شد. با روی آمدن انسان به زندگی قبیله ای و نیاز به رهبری، مدیریت سنتی شکل گرفت. با گسترش این نوع زندگی و نیاز به تصرف منابع تولید جدید بحث سازماندهی و تقسیم کار، نظارت و کنترل بوجود آمد که یک نوع مدیریت نظامی است. قید و بندهای این نوع مدیریت باعث شد مدیریت مذهبی جایگزین مدیریت نظامی شود و به مرور مدیریت سیاسی جایگزین مدیریت مذهبی شد بعد از رنسانس صنعتی در اروپا اداره امور به مدیران علمی واگذار شد.

 


دانلود پایان نامه بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد ب

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
پیشینه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق
نوع و روش تحقیق
فلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
ابزارهای گردآوری داده ها
محدودیت ها و موانع تحقیق
واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
منابع مورد استفاده در تحقیق
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
مقدمه
تعاریف و مفاهیم توانمندسازی
دلایل توانمندسازی
مزایای توانمندسازی
فرهنگ سازمانی و توانمندسازی
دیدگاه های مختلف توانمندسازی
دیدگاه عقلانی
دیدگاه انگیزشی
دیدگاه فوق انگیزشی
دیدگاه سیستمی
مدل های توانمندسازی
مدل هایی که بر ویژگی های عام توانمند سازی تاکید دارند
مدل های اقتضایی
ابعاد توانمندسازی
خود اثر بخشی
خود سازمانی
پذیرفتن شخصی نتیجه
معنی دار بودن
اعتماد
عوامل روانشناختی توانمندسازی
احساس شایستگی
احساس داشتن حق انتخاب
احساس موثر بودن
احساس معنی دار بودن
احساس داشتن اعتماد به دیگران
ویژگی های سازمان توانمند
متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد
ویژگی های شخصیتی و فردی
ویژگی های گروه کاری
ویژگی های ساختاری اجتماعی واحد کار
فرآیند توانمندسازی
روش های توانمند سازی
تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان
تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار
تغییر در مسئولیت ها
تغییر در یادگیری
پیامدهای توانمند سازی
نقش تفویض اختیار و واگذاری وظایف و مسئولیت ها در توانمند سازی
نقش شفاف کردن اهداف در توانمند سازی
نقش مشارکت اطلاعاتی در توانمند سازی
گروه و توانمند سازی
سبک رهبری متناسب با توانمند سازی
نظارت بر توانمند سازی
فرهنگ توانمند سازی
توانمند سازی افراد و مدیران
توانمند سازی و رضایت شغلی
توانمند سازی و فشار عصبی
منابع استفاده شده برای فصل دوم
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
مقیاس سنجش نگرش ها
پایایی
روایی
تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری
حجم نمونه آماری
روش نمونه گیری
تکنیک های آماری مورد استفاده در تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
روش فرضی استقرایی
روش قیاسی
منابع استفاده شده در فصل سوم
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
توصیف داده ها
استنباط آماری پیرامون فرضیه ها
بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده
تحلیل عاملی تاییدی
آلفای کرونباخ
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج
نتایج حاصل از بررسی فرضیات
نتایج جانبی
پیشنهادات
پیوست ها
آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه
پرسشنامه
منابع و ماخذ

مقدمه:
توانمندسازی مفهومی پرابهام وغیر قطعی داشته و افراد مختلف متناسب با ویژگی های خود از آن استنباطی دارند. توانمندسازی را به قادر ساختن افراد برای انجام کار تعریف می کنند. این مفهوم به دنبال تحولات اساسی به وجود آمده در جوامع مانند جهانی شدن – تحولات در فناوری های ارتباطی و داده پردازی در اولویت قرار گرفتن حقوق بشر و افزایش انتظارات کارکنان پدید آمده است. لذا همزمان با پیشرفت تکنولوژی و حرکت سازمان ها به سوی تخت شدن و حذف لایه های میانی مدیریت به دلیل نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت افراد و لزوم تفویض اختیار به آن ها توانمندسازی اهمیت خاصی می یابد. سازمان ها باید به کارکنانشان انگیزه بدهند و آموزش دهند. زیرا کارکنان توانمند به سازمان نفع می رسانند. امروزه کارکنان مشتریان داخلی سازمان ها محسوب می شوند. باور بر این است که هر سازمانی برای ارضای مشتریان خود بایستی ابندا رضایت مشتریان داخلی خود را تامین کند. یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه سازمان ها بایستی به آن توجه داشته باشند بهسازی نیروی انسانی است. و هدف از بهسازی نیروی انسانی افزایش توانمندی ها مهارت ها و انگیزه های آنان است تا در پرتو آن بهره وری بیشتری حاصل شود. و از آنجایی که مدیریت منابع انسانی با ملحوظ داشتن تحولات ملی و بین المللی یکی از مهم ترین عناصر توسعه تلقی می گردد و توانمندی نیروی انسانی یکی از راه های رسیدن به توسعه محسوب می شود بنابراین با اشراف بر اهمیت توانمندسازی در این پژوهش سعی براین است به با بررسی توانمندی کارکنان و ابعاد توانمندسازی در گمرک کرمانشاه گامی در جهت بهسازی نیروی انسانی این سازمان برداریم.

 


دانلود پروژه تکنولوژی تولید ماست کم چرب

تعداد صفحات:44
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل 1 – کلیاتی در رابطه با ماست
تاریخچه
فرآیند تولید ماست
اهمیت مصرف ماست در رژیم غذایی
فصل 2 – ماست کم چرب و ویژگی های آن
مقدمه
ویژگی های رئولوژیک ماست کم چرب
اثرات سلامت بخش ماست کم چرب
فصل 3 – تکنولوژی تولید ماست کم چرب
معرفی انواع روش‌ها در تولید ماست کم چرب
استفاده از جایگزین‌های چربی
ترکیبات نشاسته‌ای (‌ذرت، پیکما و تاپیوکا)
ترکیب هیدروکلوئیدی بتاگلوکان
فرآورده‌های حاصل از پروتئین آب پنیر MWP,WPC
پری بیوتیک ها
فرآیند فشار هیدرواستاتیکی بالا (HHP)
کاربرد مایه‌های میکروبی مولدپلی ساکارید خارج سلولی
آنزیم ترانس گلوتامیناز
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
منابع

چکیده:
در طی سالهای اخیر توجه مردم به مصرف فرآورده‌های رژیمی از جمله فرآورده‌های لبنی کم چرب از قبیل ماست کم چرب، پنیر کم چرب، بستنی رژیمی و کره کم کالری افزایش یافته است.
چرا که اثبات شده مصرف بیش از اندازه‌ مواد غذایی پر چرب میتواند باعث ایجاد بیماری هایی از قبیل مشکلات قلبی – عروقی، دیابت، چاقی مفرط و حتی سرطان شود.
بنابراین در طی دو دهه گذشته مصرف ماست کم چرب بطور چشمگیری افزایش یافته است.
با افزایش مصرف کنندگان ماست کم چرب، تلاش های زیادی برای بهبود بافت و سایر ویژگی های محصولات رژیمی انجام شده است، چرا که تغییر میزان چربی در ماست‌ها،‌ ویژگی های رئولوژیک آن ها را تغییر میدهد.
از جمله روش های معمول و متعارفی که جهت بهبود بافت ماست کم چرب به کار میرود، افزودن پایدار کننده‌ها به عنوان مثال صمغ‌ها میباشد. اما علاوه بر این که استفاده از این ترکیبات سبب ایجاد بافت دانه دانه و نامطلوب و طعم پودری در فرآورده میشود،‌ در برخی از کشورها نیز غیر مجاز میباشند.
بنابراین محققان روش های دیگری جهت تولید فرآورده‌های کم چرب با دارا بودن خصوصیات عملکردی، بافتی و طعم مشابه فرآورده‌های پرچرب را بررسی کرده‌اند. این روش ها عبارتند از :
استفاده از جایگزین‌های چربی از قبیل ترکیبات هیدروکلوئیدی، نشاسته‌ای و پروتئین‌های آب پنیر، استفاده از فرآیند فشار هیدرواستاتیکی بالا (HHP)، کاربرد مایه‌های میکروبی مولد پلی ساکارید خارج سلولی و استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز.
به کارگیری هر یک از این روش ها میتواند سبب تولید ماست کم چرب با ویژگی های مطلوب از قبیل طعم و بافت مشابه ماست پرچرب شود.

 


دانلود پروژه نانو تکنولوژی و کاربردهای آن

تعداد صفحات:99
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل 1
فناوری نانو چیست؟
مقدمه
انواع رویکردهای نانو تکنولوژی
فناوری نانو در آینده نه چندان دور
چقدر کوچک است؟ نانو
نانو تکنولوژی در ایران
چشم انداز علم نانو تکنولوژی
تاریخچه نانو تکنولوژی
فصل 2
کاربردهای نانو تکنولوژی
نانوتکنولوژی انقلاب صنعتی آینده
کاربردهای نانو تکنولوژی
پزشکی و بدن انسان
دوام‌ پذیری منابع
هوا و فضا
امنیت ملّی
کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت الکترونیک
ذخیره‌سازی اطلاعات در مقیاس فوق‌‌العاده کوچک
فناوری نانو و شیمی
فناوری نانو و پزشکی
فناوری نانو و حمل و نقل
علم نانو یک تحول بزرگ در مقیاس بسیار کوچک
مواد نانو
آلودگی
نانو تکنولوژی و افزایش بازده موتورها
اشاره‌ای به کاربردهای فناوری نانو در صنعت خودرو
نانو تکنولوژی و صنعت نفت
سنسورهای هیدروژن خود تمیز کننده
سنسورهای جدید در خدمت بهبود استخراج نفت
نانو تکنولوژی در صنایع نیمه‌ هادی
حافظه غیر فرار
الکترونیک پلیمری
نانو حسگر
آینده زیر سایه نانو
چند محصول تجارى شده با استفاده از فناورى نانو
پارچه هاى ضد چروک و ضد لکه
محافظت پوست، با قابلیت نفوذ عمیق
عینک هاى آفتابی با کیفیت بالا
نانو جوراب
کرم هاى ضدآفتاب
فشرده‌ کردن نانو پودرها در دمای پایین
کاربرد نانو تکنولوژی در پزشکی
نانو پوسته
فصل 3
تحولات نانو تکنولوژی
ایجاد رشته‌های نانو لوله‌ای
شناسایی طیف نوری نانو لوله‌های کربنی
یکسو سازهای کوانتومی
آهنرباهای دو فازی جدید
رشد مصنوعی رگ های خونی در دانشگاه ویرجینیا
کشف روشی جدید برا‌ی ساماندهی نانو ذرات
آینده سیستم‌های نانوالکترو مکانیکی
یک سیستم الکترومکانیکی چیست؟
فایده نانو ماشین‌ها
چالش های NEMS
نقش فیزیک سطح
نانوکاتالیست و آینده سوخت های فسیلی
پیشرفت‎های نانوکاتالیست
ده روند برتر نانو تکنولوژی در قرن بیست و یکم
استفاده از نانو ذرات در تبدیل انرژی خورشیدی
کوچکترین منبع نور الکترولومین سنس
تبدیل الکل به نانوفیبرهای کربنی
باکی فروسن ها
ذخیره‎سازی نانو ذره‎ای
تولیــد مـــواد هوشمـنـد
شکستن محدودیت های ذخیره‎سازی
تولید مواد دلخواه به تقلید از عنکبوت
وابستگی هدایت نوری نانو ذرات به اندازه
آنتروپی در مقیاس نانومتری
اختراع آشکار ساز نانولوله کربنی مادون قرمز
اختراع افزایش انتقال حرارت با نانو پودر
اسمبلی مولکولی Molecular Assembly چیست؟
چرا نوآفرینی مصنوعی مهم است؟
سطح تماس زیاد الکترود – الکترولیت
مسیر انتقال کوتاه
الکترودهای نانو ساختار برای عملکرد پایدار چرخه
فصل 4
نانو تکنولوژی و جهان امروز
نانو تکنولوژی از دیدگاه جامعه شناختی
نانو تکنولوژی به زبان ساده
سه فناوری تسخیر کننده
ابزارهای جدید برای کارهای ظریف
وضعیت جهانی
و اما به طور کلی و خلاصه این که
نانو تکنولوژی چست؟
چرا Nano ؟
نانو تکنولوژی از کجا آمده است؟
چه انتظاری باید از نانو تکنولوژی داشت
آیا نانو تکنولوژی واقعی است؟
آیا کشورهای توسعه نیافته بایستی به این موضوع فکر کنند ؟
آیا نانو تکنولوژی خیالی تر از علم است؟
نتیجه گیری
منابع

مقدمه:
فناوری نانو واژه‌ای است کلی که به تمام فناوری های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطلاق میشود.
معمولاً منظور از مقیاس نانو ابعادی در حدود 1 نانو متر تا 100 نانو متر میباشد. (1 نانومتر یک میلیاردیم متر است).
اولین جرقه فناوری نانو (البته در آن زمان هنوز به این نام شناخته نشده بود) در سال 1959 زده شد. در این سال ریچارد فاینمن طی یک سخنرانی با عنوان « فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد» ایده فناوری نانو را مطرح ساخت. وی این نظریه را ارائه داد که در آینده‌ای نزدیک میتوانیم مولکول‌ها و اتم‌ها را بصورت مسقیم دستکاری کنیم.
واژه فناوری نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد دانشگاه علوم توکیو در سال 1974 بر زبان ها جاری شد.
او این واژه را برای توصیف ساخت مواد (وسائل) دقیقی که تلورانس ابعادی آن ها در حد نانومتر میباشد، به کار برد. در سال 1986 این واژه توسط کی اریک درکسلر در کتابی تحت عنوان : «موتور آفرینش: آغاز دوران فناوری نانو» بازآفرینی و تعریف مجدد شد. وی این واژه را به شکل عمیق‌تری در رساله دکترای خود مورد بررسی قرار داده و بعدها آن را در کتابی تحت عنوان « نانو سیستم‌ها ماشین‌های مولکولی چگونگی ساخت و محاسبات آن ها» توسعه داد.
هدف فناوری نانو یا نانو تکنولوژی تولید مولکولی یا ساخت اتم به اتم و مولکول به مولکول مواد و ماشین‌ها توسط بازوهای روبات برنامه‌ریزی شده در مقیاس نانومتریک است (نانومتر یک میلیاردم متر است یعنی پهنای معادل با 3 تا 4 اتم).
رایانه‌ها اطلاعات را تقریباً بدون صرف هیچ هزینه‌ای باز تولید میکنند. اقداماتی در دست اجراست تا دستگاه هایی ساخته شوند که تقریباً بدون هزینه – شبیه عمل بیت ها در رایانه – اتم ها را به صورت مجزا به هم اضافه کنند (کنار هم قرار دهند). این امر ساختن خودکار فراورده‌ها را بدون نیروی کار سنتی همانند عمل کپی در ماشین های زیراکس میسر می‌کند. صنعت الکترونیک با روند کوچک‌سازی احیاء می‌گردد و کار در ابعاد کوچکتر منجر به ساخت ابزاری می‌شود که قادر به دستکاری اتم‌های منفرد مثل پروتئین‌ها در سیب‌زمینی و همانندسازی اتم‌های خاک، هوا و آب از خودشان می‌گردد.
نانوتکنولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاه ها و سیستم ها با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر و بهره برداری از خواص و پدیده‌های نو ظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند .

 


دانلود کارآموزی مطالعاتی پراکنده در مورد حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام

تعداد صفحات:229
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل 1 – توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاه
مقدمه
تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی
توضیح وظایف اساسی موسسه
تشکیلات موسسه
بخش تحقیقات آ‍فت کش‌ها
بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان
بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار
بخش تحقیقات سن گندم
بخش تحقیقات بیماریهای گیاهان
بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات
بخش تحقیقات جانور شناسی کشاورزی
بخش تحقیقات نماتود شناسی گیاهی
بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک
بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی گیاهی
بخش تحقیقات شناسایی رستنی ها
بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی
نیروی انسانی
طرح‌های تحقیقاتی
انتشارات
منابع فصل
فصل 2 – معرفی محل کارآموزی
معرفی محل کارآموزی
فصل 3 – کلیات
کلیات
فصل 4 – پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات
اتاله کردن حشرات
تهیه پرپاراسیون از حشرات کوچک
منبع این فصل
فصل 5 – آزمایشات مربوط به مگس سفید گلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن
مقدمه
مرفولوژی مراحل رشدی
دموگرافی و دینامیسم جمعیت
پروژه مگس سفیدگلخانه‌ای
مگس سفید
سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای
انواع آندوسولفان
عسلک پنبه
کنه دو نقطه‌ای
شپشک آرد آلود ساحلی
منابع این فصل
فصل6 – پروژه سن گندم و تاثیر روی کاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت
زیرراسته ناجور بالان
کلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها
رده‌بندی سن‌ها
زیر راسته سن‌های آبزی
زیر راسته سن‌های خاکزی
سن گندم
پروژه سن گندم و تاثیر سموم در کاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده
مواد و روش‌ها
نتایج
بحث
نتیجه این آزمایشات
منابع این فصل
فصل هفتم – پروژه مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه
مگس قهوه‌ای جالیز
24 SC Tracer
سم دلتامترین 5/2% EC
دپیترکس 80% SP
موسپیلان 4/20%
مگس خربزه
سرخرطومی هندوانه
منابع این فصل
فصل هشتم – آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا
آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا
فصل نهم – UAV،GPS،GIS‌ و نقش آن ها در حفظ نباتات
مقدمه
ابعاد کشاورزی دقیق
امکان بالقوه وجود آفات در کشت دقیق
PIPM‌ درون مزرعه
سیستم‌های حس کننده از راه دور UAV
تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عکس‌های حاصله از دستگاه UAV
PIPM‌ در سطوح وسیع
اطلاعات منطقه‌ای
اطلاعات مربوط به مقیاس محلی
سیستم حمایت از تصمیم
ذخیره و بازیافت GIS
به کارگیری GIS و IPM‌ حشرات
IPM و تکنولوژی حشرات
منابع این فصل
فصل دهم – منابع
منابع لاتین
منابع فارسی

مقدمه:
آدمی از سپیده دم ظهور بر این کره خاکی و از آن هنگام که دوران شکارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای کافی به کشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی امان با عواملی بوده است که بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده‌اند.
کشتار بی رحمانه و گسترده بیماری های همه‌گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و … در دوران‌های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی بوده است و زیان‌های وسیع آفات و بیماری های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری های قارچی و …. با ایجاد قحطی های هولناک، مرگ‌های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان‌های این دو گروه کراراً دیده شد که فجایع سهمگینی آفریده است.
تا حدود یک قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری های گیاهی بود که حاصل دسترنج او در کشتزارها و انبارها را نابود می ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به کمک دانش و فناوری، مبارزه موثری را با این عوامل آغاز کند.
تحقیقات گیاه پزشکی و جستجو برای یافتن راه‌حل‌های موثر در مبارزه با آفات کشاورزی زمانی ممکن شد که انسان بر خلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محکوم و گریزناپذیر ندانست بلکه عوامل طبیعی به شمار آورد که میتوان به کمک هوش و دانش بر آن ها چیره شد.
به واقع تحقیقات گیاه پزشکی حاصل تفکر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است و گیاه پزشکان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تامین خوراک بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.
گیاه پزشک ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مد نظر داشته باشد و هم گونه‌های وارداتی را که اکثرا بومی شده‌اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده‌ای که مداوماً از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی کشور به صورت غیر قانونی (از جمله آفات و بیماری ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای) وارد میشوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور Afrotropical و هم با منطقه Oriental‌ و هم با منطقه پاله آرکتیک (که بخش اعظم سرزمین در آن قرار دارد) آشنا باشد که عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیایی جانوری (zoo geography) در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی ها، دشواری کار و مسئولیت سنگین گیاه پزشکان ایران را به خوبی نشان میدهد.

 


دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با صنعت فرآورده های گوشتی

تعداد صفحات:121
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
تاریخچه صنعت گوشت
اهمیت مصرف گوشت در رژیم غذایی
اطلاعات کلی مربوط به کارخانه
معرفی کارخانه
تاریخچه
مراحل تولید
پوشش و بسته‌بندی ها
بسته‌بندی وکیوم
ماشین آلات و تجهیزات
دستگاه برش گوشت منجمد (گیوتین)
چرخ گوشت
چرخ گوشت معمولی یا استاندارد
چرخ گوشت، مخلوط کن
دستگاه جدا کننده
دستگاه کاتر
میکسر
پرکن یا فیلر
دستگاه کلیپ زن
دستگاه یخ‌ساز
دستگاه پخت
دستگاه تولید دود
تاسیسات
سیستم حرارتی
سیستم برودتی
سیستم فاضلاب
فصل دوم
ویژگی های شیمیایی و فیزیک و شیمیایی مواد اولیه و محصولات
اطلاعات علمی و خصوصیات فیزیکی یا شیمیایی مواد اولیه
گوشت
چربی (روغن)
آب و یخ
عمل‌ آورنده‌ها
اتصال دهنده‌ها
پرکننده‌ها
اطلاعات علمی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محصول نهایی
انواع سوسیس
کالباس خام
کالباس حرارت دیده
آزمایشگاه های کنترل کیفی مواد اولیه و محصول نهایی
آزمایشات کنترل شیمیایی
آزمایشات حسی و ظاهری
نحوه انبارداری
انبار مواد اولیه
انبار محصولات
انبار قرنطینه
استانداردهای کیفی و بهداشتی
نحوه فروش و بازاریابی
فصل سوم
موقعیت شغلی کاردان و کارشناس صنایع غذایی
امور جاری و اهداف
فصل چهارم
نتیجه‌گیری
پیشنهادات

مقدمه:
گوشت و فرآورده‌های آن یکی از منابع پر ارزش پروتئینی در ارتباط با تغذیه بشر محسوب می گردد. در کشور ما صنایع گوشت به ویژه در ده سال اخیر یکی از مهم ترین و مسئله سازترین شاخه های صنایع غذایی به شمار آید. فرآورده‌های متنوع و گوناگونی که امروزه از گوشت های مختلف تهیه میگردند، بدون دانش فنی و اطلاعات کافی در زمینه گوشت و علوم وابسته به آن و همچنین تکنولوژی تهیه‌ فرآورده‌های گوشتی مسلماَ از کیفیت خوراکی و بهداشتی مناسبی برخوردار نخواهند بود. و استفاده بی رویه و نابهنجار از مواد افزودنی مختلف که بسیاری از آن ها خطرات جبران ناپذیری را برای مصرف کنندگان فراهم می ‌آورند نیز بیشتر ناشی از عدم آگاهی از تکنولوژی این صنعت می باشد. فرآورده های گوشتی فرآورده هایی را می نامند که لاآقل نیمی ا‌ز آن ها را گوشت تشکیل داده باشد. معمولاَ‌ زمانی که در کتب و مقالات علمی در رابطه با علوم و صنایع گوشت صرفاَ از گوشت نام برده می شود‏ منظور گوشت قرمز بوده و فرآورده هایی که از گوشت قرمز تهیه می گردند تحت عنوان فرآورده‌های گوشتی نامیده می شوند. فرآورده‌های گوشتی از جمله انواع کباب ها‏‏، استیک ها، سوسیس ها و کالباس های ادویه‌ دار، انواع ماهی، میگو و صدها غذای تهیه شده از انواع گوشت، منابع غذایی لذیذ هستند که میتوانند هر انسانی را از گرسنگی نجات داده و رشد جسمی و مغزی برای وی به ارمغان آورند. با ایجاد صنایع بزرگ از فرآورده های گوشتی نه تنها اقتصاد یک کشور شکوفا میشود بلکه شادابی و سلامتی نیز در افراد یک کشور و نسل های آینده پدیدار می گردد. جامعه سالم و ملتی که به سوی توسعه گام برمیدارد نباید از جهت تامین پروتئین به مثابه رکن اصلی تغذیه عقب بماند. امروزه اهمیت پروتئین حیوانی بعنوان یکی از نیازمندی های انسان بر کسی پوشیده نیست و در این میان گوشت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استفاده از فرآورده‌های گوشتی بعنوان تامین کننده قسمتی از پروتئین مصرفی و جایگزین آن به جای درصدی از گوشت مصرفی سرانه میتواند پاسخگوی مقداری از مشکلات اقتصادی – تغذیه‌ای جامعه باشد. به دلایل ذیل این گونه فرآورده‌ها میتواند مشکل را تا حدی حل و جایگزین شایسته برای گوشت باشند.
1) هزینه نهایی محصول تولید شده این فرآورده‌ها نسبت به گوشت پایین بوده و توانایی دسترسی طبقات کم درآمد به این محصولات بیشتر است.
2) با صرفه‌جویی متناسب در میزان گوشت کمبود تا حدی تعدیل می شود.
3) فرآورده‌های گوشتی علاوه بر این که دارای پروتئین حیوانی بخاطر وجود گوشت و احیانا‌َ تخم‌مرغ و کازئین می باشد دارای مقداری پروتئین گیاهی (سویا- آرد- سوخاری- گلوتنی) نیز می باشد.
4) گوشت خالص از نظر این که کربوهیدارت ها فقیر بوده و از این نظر تامین کننده احتیاجات بدن نیست در صورتی که در فرآورده‌های گوشتی این نقص تاحدی برطرف شده است.
5) استفاده از مواد پر کننده و توسعه دهنده و افزودنی ها در فرآورده‌های گوشتی موجب بروز کیفیت مناسب تر نسبت به گوشت خالص در برخی از صفات فیزیکی و ارگانوتیپتیکی میشوند.
از طرف دیگر فرهنگ شهری و عادات غذایی خاص حاصله از آن با اجبار موجب در رستوران ها و سلف سرویس ها میشود و با طبع تهیه و طبخ غذا در خانه نیز کاهش می بابد و توجه مردم به غذاهای آماده بیشتر معطوف می شود و بدیهی است فرآورده‌های گوشتی به ویژه محصولات حاصل از گوشت چرخ شده مانند همبرگر دارای اهمیت خاصی است. در حال حاضر شکل های مختلفی از گوشت چرخ شده تهیه می گردد و ماده اولیه آن به فرم های گوناگون و با ضخامت های مختلف توسط تولید کنندگان تولید و بصورت منجمد توزیع می شود. در کشورهای خارجی این محصولات را Patties مینامند که با توجه به نوع دامی که گوشت آن ها در تهیه آن بکار برده می شود نامگذرای شده‌اند. علاوه بر آن نام برگر نیز در این فرآوردها بسیار استعمال شده که معروف ترین آن برگر تهیه شده از گوشت گاو می باشد که اصطلاحاَ آن را همبرگر مینامند. بطور کلی در کشورهای مختلف از جمله ایران طی تکنولوژی خاصی گوشت های چرخ شده را تهیه و پس از فرمولاسیون فرم بندی و بسته بندی نموده و در تونل های مخصوص منجمد کرده و در سردخانه 18 درجه سانتیگراد به صورت یخ زده نگهداری میکنند.

 


دانلود پایان نامه منابع تغذیه سوئیچینگ

تعداد صفحات:67
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : انواع منابع تغذیه
منبع تغذیه خطی
مزایای منابع تغذیه خطی
معایب منبع تغذیه خطی
بزرگ بودن ترانس کاهنده ورودی
منبع تغذیه غیر خطی (سوئیچینگ)
مزایای منبع تغذیه سوئیچینگ
معایب منابع تغذیه سوئیچینگ
فصل دوم : یکسوساز و فیلتر ورودی
یکسوساز ورودی
مشکلات واحد یکسوساز ورودی و روشهای رفع آنها
استفاده از NTC
استفاده از مقاومت و رله
استفاده از مقاومت و تریاک
روش تریستور نوری
فصل سوم : مبدلهای قدرت سوئیچنیگ
مبدل فلای بک غیر ایزوله
مبدل فوروارد غیر ایزوله
فصل چهارم : ادوات قدرت سوئیچینگ
دیودهای قدرت
ساختمان دیودهای قدرت
انواع دیود قدرت
دیودهای با بازیابی استاندارد یا همه منظوره
دیودهای بازیابی سریع و فوق سریع
دیودهای شاتکی
ترانزیستور دو قطبی قدرت سوئیچینگ
ترانزیستور ماس‌ فت قدرت سوئیچینگ
فصل پنجم : مدارهای راه انداز
مدارهای راه‌انداز بیس
راه انداز شامل دیود و خازن
مدار راه انداز بهینه
راه اندازهای بیس تناسبی
تکنولوژی ساخت ترانزیستورهای ماس‌ فت
فصل ششم : واحد کنترل PWM
نحوه کنترل PWM
معرفی تعدادی از مدارهای مجتمع کنترل کننده PWM
مدار مجتمع مد جریانی خانواده 5/4/3/842 (3)
مدار مجتمع کنترل کننده مُد جریانی از نوع سی ماس
مدر مجتمع مد ولتاژی P/FP 16666 HA
مدار مجتمع مد ولتاژی
مدار مجتمع مد جریانی
مدار مجتمع مد جریانی
فصل هفتم : سوئیچینگ ولتاژ صفر و جریان صفر
سوئیچینگ ولتاژ صفر و جریان صفر
مبدل فلای بک ولتاژ صفر ساده
مبدلهای سوئیچینگ نرم ولتاژ صفر
مبدل تشدیدی موازی
مبدل تشدیدی سری
مبدل تشدیدی سری – موازی
پل تشدیدی با فاز انتقال یافته
سوئیچینگ نرم جریان صفر
فصل هشتم : تجزیه و تحلیل چند منبع تغذیه سوئیچینگ
مدار مجتمع
مدار مجتمع
مدار مجتمع P/FP 16666HA
مدار مجتمع
مدار مجتمع
مدار مجتمع TOPxxx
فصل نهم : برخی ملاحظات جانمایی
مقدمه
سلف
فیدبک
خازن های فیلتر
مسیر زمین
چند نمونه طرح جانمایی
خلاصه
فهرست قوانین طرح جانمایی

چکیده:
کلیه مدارات الکترونیکی نیاز به منبع تغذیه دارند. برای مدارات با کاربرد کم قدرت از باطری یا سلول های خورشیدی استفاده میشود. منبع تغذیه بعنوان منبع انرژی دهنده به مدار مورد استفاده قرار میگیرد. حدود 20 سال است که سیستم هایی پر قدرت جای خود راحتی در مصارف خانگی هم باز کرده اند و این به دلیل معرفی سیستم های جدید برای تغذیه مدارات قدرت است.
این منابع تغذیه کاملاً خطی عمل می نمایند. این نوع منابع را منابع تغذیه سوئیچینگ می نامند. این اسم از نوع عملکرد این سیستم ها گرفته شده است. به این منابع تغذیه اختصاراً SMPS نیز میگویند. این حروف برگرفته از نام لاتین Switched Mode Power Supplies است.
راندمان SMPS به صورت نوعی بین 80% الی 90% است که 30% تا 40% آن ها در نواحی خطی کار میکنند. خنک کننده های بزرگ که منابع تغذیه گلوله قدیمی از آن ها استفاده میکردند، در SMPS ها دیگر به چشم نمی خورند و این باعث شده که از این منابع تغذیه بتوان در توان های خیلی بالا نیز استفاده کرد.
در فرکانس های بالای کلیدزنی از یک ترانزیستور جهت کنترل سطح ولتاژ DC استفاده میشود. با بالا رفتن فرکانس ترانزیستور، دیگر خطی عمل نمیکند و نویز مخابراتی شدیدی را با توان بالا تولید مینماید. به همین سبب در فرکانس کلیدزنی بالا از المان کم مصرف Power MOSFET استفاده میشود. اما با بالا رفتن قدرت، تلفات آن نیز زیاد میشود. المان جدیدی به بازار آمده که تمامی مزایای دو قطعه فوق را در خود جمع آوری نموده است و دیگر معایب BJT و Power MOSFET را ندارد. این قطعه جدید IGBT نام دارد. در طی سال های اخیر به دلیل ارزانی و مزایای این قطعه از IGBT استفاده زیادی شده است.
امروزه مداراتی که طراحی میشوند، در رنج فرکانسی MHZ و قدرت های در حد MVA و با قیمت خیلی کمتر از انواع قدیمی خود میباشند.
فروشنده های اروپایی در سال 1990 میلادی تا حد 2 میلیارد دلار از فروش این SMPS ها درآمد خالص کسب نمودند. 80% از SMPS های فروخته شده در اروپا طراحی شدند و توسط کارخانه های اروپایی ساخت آن ها صورت پذیرفت. درآمد فوق العاده بالای فروش این SMPS ها در سال 1990 باعث گردید که شاخه جدیدی در مهندسی برق ایجاد شود.
این رشته مهندسی طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ نام گرفت.
یک مهندس طراح منابع تغذیه سوئیچینگ بایستی که در کلیه شاخه‌های زیر تجربه و مهارت کافی کسب کند و همیشه اطلاعات بروز شده در موارد زیر داشته باشند:
1) طراحی مدارات سوئیچینگ الکترونیک قدرت.
2) طراحی قطعات مختلف الکترونیک قدرت.
3) فهم عمیقی از نظریه های کنترلی و کاربرد آن ها در SMPS ها داشته باشد.
4) اصول طراحی را با در نظر گرفتن سازگاری میدان های الکترومغناطیسی منابع تغذیه سوئیچینگ با محیط انجام دهد.
5) درک صحیح از دفع حرارت درونی (انتقال حرارت به محیط) و طراحی مدارات خنک کننده موثر با راندمان زیاد.

مقدمه:
منابع تغذیه سوئیچینگ امروزه و به خصوص از سال 1990 به این طرف جای خود را در تمامی دستگاه های الکتریکی و در صنایع الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت، ماهواره ها، کشتی ها، کامپیوترها، موبایل، تلفن و … به دلیل ارزانی قیمت و کم حجم بودن و راندمان بالا باز کرده اند. به همین دلیل اکنون همه کشورهای جهان حتی در جهان سوم به طراحی و ساخت این نوع از منابع تغذیه پرکاربرد می پردازند. اما با این وجود متاسفانه هنوز این منبع تغذیه در ایران ناشناخته مانده و همه روزه مقدار زیادی از بیت‌المال المسلمین در راه ساخت منابع تغذیه غیر ایده‌آل و یا خرید این گونه منابع تغذیه سوئیچینگ از کشور خارج میشود.

 


دانلود پایان نامه تکنولوژی ساخت لنز، انواع و کاربردهای آن

تعداد صفحات:63
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه ای بر معرفی مفاهیم فنی لنزها
شناخت کلی لنزها
شارپنس
زاویه دید
عمق میدان
چگونه از عمق میدان بهترین استفاده را بکنیم؟
پرسپکتیو
کارکرد عدسی (لنز)ها در دوربین های دیجیتال
چرا لنز مهم است؟
کدام مدل لنز مناسب تر است؟
انواع لنز های موجود کدامند؟
قابلیت های اضافی دیگر
نکته آخر
اهمیت سنسور در دوربین‌های دیجیتال
انواع مختلف دوربین‌های دیجیتال
سنسور دوربین‌های دیجیتال
سنسورهای امروزی
چرا اندازه یک سنسور اهمیت دارد؟
چرا سنسورها اندازه ها‌ی متفاوتی دارند؟
نمایی از یک دوربین DSLR
اندازه سنسور و ضریب‌ها
کنتراست لنز و جداول MTF
چه چیز رنگ کنتراست را ایجاد می کند؟
جدول MTF چیست؟
کنتراست لنز و خطاهای رایج
اهمیت کنتراست لنز
تفرق نور
اعوجاج تصویر
انحنای تصویر
خطای کروی
کما (Coma)
انعکاس تصویر
خطای رنگی
لنز داخل چشمی (IOL)
تاریخچه
تکنیک عمل
نتایج
مزایا
معایب و عوارض
گزارش نتایج و عوارض عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل
چشمی
هدف
روش پژوهش
نتایج
نتیجه گیری
فهرست منابع

فهرست اشکال:
تاثیر تغییر فاصله کانونی بر پرسپکتیو تصویر
تصویر برش خورده ۱۰۰ درصد غیر فشرده
تصویر برش خورده ۱۰۰ درصد غیر فشرده
در f/4 عمق میدان کاملا باریک است
در f/16 عمق میدان کاملا باز است
دیافراگم:f/5.6، اندازه سوژه : 2 سانتیمتر
دیافراگم: f/5.6، اندازه سوژه: 3-4کیلومتر
ابعاد سنسورهای دیجیتال
سنسور CMOS شرکت سونی
تکنولوژی Bayer
تصاویر گرفته شده توسط یک دوربین عکاسی
سنسور Foveon

فهرست جداول:
مقایسه اندازه سنسور دوربین‌ها

مقدمه ای بر معرفی مفاهیم فنی لنزها:
مطلب پیش روی شما در واقع مقدمه‌ای است بر یک سلسله مطالب در تشریح ویژگیهای فنی لنز‌های شرکت نیکون. اما پیش از ورود به آن مطالب، به نظر می رسد که لازم است مقدمه ای بر مفاهیم اولیه و پایه‌ای لنزها داشته باشیم که به آغاز مطالب بعدی کمک خواهد کرد.
بر روی هر لنز عکاسی یک سری مشخصات برای معرفی لنز حک شده است. مهم ترین آن ها را به سادگی در رینگ جلوی هر لنزی خواهید یافت. این مشخصات شامل: نام شرکت سازنده، فاصله کانونی، بازترین دهانه دیافراگم و اندازه قطر رینگ لنز جلوی لنز است. اجازه بدهید از آخر به اول برگردیم. این آخری که همراه علامت Ø قطر رینگ جلوی لنز را به میلیمتر نشان می دهد، که مشخص کننده اندازه فیلترها میباشد.
بازترین عدد دیافراگم به شکلهای مختلف نوشته می شود، بطور مثال 1:1.4D یا f/1.4D. احتمالا بسیاری از شما از کتاب فیزیک دوم دبیرستان فرمول ساده‌ای را به خاطر دارید که عدد دیافراگم با آن محاسبه می شد. عدد دیافراگم برابر است با فاصله کانونی تقسیم بر دهانه مفید لنز. به کمک این فرمول دو نکته را می توانیم تشریح کنیم. اول آن که، این فرمول نشان می دهد که عدد دیافراگم رابطه معکوس با دهانه مفید لنز دارد.
در نتیجه کوچکتر بودن این عدد، نشان دهنده دیافراگم بازتر است. پس هر چه بازترین عدد دیافراگم لنز کوچک ترتر باشد نشان می دهد که لنز می تواند مقدار بیشتری نور را از خود در بازترین حالت لنز عبور دهد. در نتیجه عکاس می تواند با سرعت بالاتر فیلم یا سنسور را در معرض نور قرار دهد.
به همین جهت هر چه این عدد کوچک تر باشد اصطلاحا می گویند لنز سریع تر است. نکته دوم آن که، همان طور که در فرمول دیدیم این عدد به فاصله کانونی نیز وابسته است. به همین جهت است که شما بروی لنزهای با فاصله کانونی متغییر (زوم) برای بازترین عدد دیافراگم دو عدد به جای یک عدد خواهید دید مثلا f/ 3.4-5.6. این اعداد در واقع معادل عدد دیافراگم برای بازترین وضعیت دیافراگم در وایدترین و تله‌ترین حالت لنز است.
به فاصله کانونی میرسیم، همه می دانند که تقریبا مهم ترین ویژگی هر لنز را با این عدد معرفی می کنند و عموما دسته بندی لنزها بر اساس این عدد انجام می شود. ما لنزها را به دو دسته عمومی، لنزهای با فاصله کانونی ثابت و متغیر (زوم) تقسیم می کنیم. از طرف دیگر ما لنزها را با سه اصطلاح واید، نرمال و تله دسته بندی میکنیم. بطور عمومی لنزهای با فاصله کانونی کمتر از لنز نرمال را واید نامیده و به لنزهای با فاصله کانونی طولانی تر از لنز نرمال تله گفته می شود.
از نظر اپتیکی لنزی که دارای زاویه دید 45 درجه باشد لنز نرمال گفته می شود. به واسطه عمومیت دوربین‌های 135 اغلب عکاسان مبتدی تصور می کنند که هر لنز 50 میلیمتری، لنز نرمال است. در حالی که، لنزی دارای زاویه دید 45 درجه است که : دارای فاصله کانونی برابر قطر گیت دوربین باشد، اندازه گیت همان اندازه نگاتیو یا سنسور دوربین است. از آن جایی که اندازه استاندارد نگاتیو دوربین های 135 به اندازه 24*36 میلیمتر است. پس در واقع لنز نرمال برای این دوربین‌ها دارای فاصله کانونی 43 میلیمتر خواهد بود.

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 80
برچسب ها : برق, تكنولوژی, دانلود پایان نامه, دوربین, دوربین عکاسی, دوربین های دیجیتال, زاویه دید, سنسور, شارپنس, عمق میدان, عکاسی, فاصله کانونی, لنز, پرسپکتیو,
+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395ساعت 17:03 توسط ketabpich |

دانلود پایان نامه پتانسیل کاربرد انرژی خورشیدی در ایران

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیش گفتار
چرا انرژی خورشیدی؟
سوخت های فسیلی
چوب، فضولات گیاهی، حیوانی و انسانی
دیگر انرژی ها
واکنش های هسته ای
واکنش هسته ای فیژن
واکنش هسته ای فیوژن
انرژی خورشید
فصل اول
آشنایی با برج نیرو
مقدمه
اجزا برج نیرو
دودکش
توربین و ژنراتور
کلکتور
امکانات بهره برداری اضافی
فصل دوم
انتقال انرژی از طریق تشعشع
مقدمه
خواص تشعشعی
قانون پلانک
قانون جابجایی وین
قانون استفان – بولتزمن
قانون کیرشهف
قانون کسینوسی لامبرت
قانون جذب لامبرت
تشعشع خورشید
اثر فاصله زمین از خورشید
تاثیر زاویه میل
صفحات پوششی
اثر صفحات پوششی بر روی تشعشع خورشید
قابلیت انعکاس پوشش
قابلیت عبوردهی پوشش
قابلیت جذب پوشش
جنس پوشش
اثر رنگ بر روی جذب انرژی تشعشعی
فصل سوم
محاسبات دودکش
فشار رانش
راندمان دودکش
تلفات اصطکاکی
فصل چهارم
محاسبات توربین
توان کلی
توان ماکزیمم
توان واقعی
نیروهای وارد بر پره ها
فصل پنجم
مختصری در مورد کلکتور
بالانس انرژی
فصل ششم
ارزیابی اقتصادی برج های نیرو
بررسی هزینه مخصوص
مقایسه برج نیرو با سایر نیروگاه ها
تولید برق بدون مصرف سوخت
بدون مصرف آب
بدون آلودگی محیط زیست
عمر زیاد
بهره برداری کم
احتیاج کم به لوازم یدکی
فصل هفتم
برج آزمایشی مانزانارس و نتایج حاصل از آن
مقدمه
مشخصات برج آزمایشی
مدهای بهره برداری توربین
مراجع

چکیده:
در شرایط کنونی، تلاش در جهت خودکفایی و رفع وابستگی های تکنولوژی کشورمان، یکی از مبرم ترین وظایف آحاد ملت ایران است و هر کس بنا به موقعیت خویش بایستی در این راستا گام بردارد. یکی از صنایع کشور که پیشرفت دیگر صنایع در گرو پیشرفت و توسعه آن است، صنعت برق میباشد. نیروگاه های موجود تولید برق از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردارند، بطوریکه در حال حاضر طراحی و ساخت آن ها در انحصار چند کشور خاص میباشد. با توجه به این که رسیدن به این تکنولوژی در آینده نزدیک برای مان مقدور نیست، این سوال پیش می آید که برای تامین انرژی بدون نیاز به تکنولوژی وارداتی چه باید کرد؟ برج نیرو پاسخ مناسبی است به این سوال چرا که از یک سو بحران انرژی را حل کرده و از سوی دیگر با داشتن تکنولوژی ساده و در عین حال مناسب برای شرایط اقلیمی کشورمان میتواند ما را در تامین انرژی مورد نیاز یاری نماید.
در ابتدا پیش گفتاری در مورد بحران انرژی در جهان آورده شده و در ادامه آن مقایسه ای اجمالی بین انواع انرژی های موجود و لزوم استفاده از انرژی خورشید مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول پس از آشنایی مقدماتی با برج نیرو، مختصری در مورد کیفیت ساختمانی اجزاء برج و عملکرد آن ها بیان شده و نهایتاً امکانات بهره برداری اضافی و افزایش راندمان در برج های نیرو مطرح شده است.
فصل دوم به تئوری تشعشع خورشید اختصاص داده شده. در این قسمت با توجه به نیازی که مشاهده گردید ابتدا مکانیزم پدیده تشعشع و قوانین مربوط به آن بطور خیلی مختصر گفته شده است. در ادامه مطلب، تشعشع خورشید و عواملی که بر روی شدت تشعشع آن اثر میگذارند و نهایتاً پوشش ها بررسی شده اند.
فصل سوم شامل محاسبات دودکش است. در این فصل فشار رانش دودکش، دمای هوای خروجی از دودکش، تلفات دودکش و بالاخره راندمان دودکش مطرح شده است.
در فصل چهارم به بررسی تئوریک توربین پرداخته شده است. ابتدا با داشتن افت فشار در دو طرف پروانه قدرت ماکزیمم توربین محاسبه شده و سپس با داشتن قدرت ماکزیمم، فاکتور بتز، برای این نوع توربین خاص بدست آمده است. نهایتاً توان واقعی و نیروی وارد بر پره ها، مورد بررسی قرار گرفته اند.
فصل پنجم شامل اطلاعات مختصری در مورد کلکتور است. در این فصل به بررسی بالانس انرژی در کلکتور، پرداخته شده است. همچنین مقایسه ای بین بالانس انرژی برج های نیرو و سایر نیروگاه های خورشیدی انجام شده است.
فصل ششم به ارزیابی اقتصادی برج های نیرو اختصاص داده شده. در این قسمت ابتدا، هزینه مخصوص اجزاء مختلف (دودکش، توربین، کلکتور) و سپس هزینه مخصوص کل پروژه برای دو نوع پوشش شیشه ای و پلاستیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه برخی از مزیت های برج نیرو نسبت به سایر نیروگاه ها، بیان شده است.
در فصل آخر مشخصات و نتایج حاصل از اولین برج نیروی آزمایشی که در مانزانارس اسپانیا احداث گردیده آورده شده است.


دانلود پروژه تهیه و بسته‌ بندی آب معدنی در ظروف PET

تعداد صفحات:69
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
موارد مصرف و کاربرد آب معدنی
فصل دوم
آب معدنی و انواع آن
تعریف و منشا آب های معدنی
سطحی یا ژئوترمال
عمقی یا ژورنیل
تقسیم بندی چشمه‌ها براساس املاح محلول، گازهای محلول و درجه حرارت
چشمه‌های معدنی
چشمه‌های گازدار
چشمه‌های طبی
چشمه‌های آب گرم
استخراج آب های معدنی
اختصاصات آب های معدنی
اختصاصات ظاهری
اختصاصات فیزیکی
آبده چشمه‌ها
درجه حرارت
مقاومت الکتریکی
رادیواکتیویته
اختصاصات شیمیایی
pH (حالت اسیدی و قلیایی)
گازها
املاح محلول
املاح تام
هالوژن ها
گوگرد
ترکیبات ازته
ارسنیک
کربن و کربنات ها
سیلیسیم
بر
کاتیون های قلیایی
آلومینیوم
آهن
تاریخچه و محل چشمه‌های معدنی ایران
فصل سوم
شرح مراحل مختلف آماده‌سازی آب معدنی
آماده سازی و سالم سازی آب
انتقال آب از منابع آب
مخازن ذخیره آب
فیلتراسیون آب
تعدیل طعم، رنگ و بوی آب
مرحله فیلتراسیون نهایی آب
مرحله استریلیزاسیون آب
تصفیه آب
شفاف کردن آب
مراحل شفاف سازی
انعقاد
لخته شدن
ته‌نشین‌سازی
کلاریفایر
فیلتراسیون
انواع فیلترها
فیلترهای گراویتی
قسمت های اساسی این فیلتر
فیلتر فشاری
فصل چهارم
ضدعفونی کردن آب
کلرزنی
سیستم ضدعفونی آب با اشعه ماوراء بنفش
مزایای استفاده از سیستم UV
کاربرد لامپ های UV جهت ضدعفونی کردن آب آشامیدنی
سیستم ضدعفونی آب به روش تزریق گاز ازن
تجهیزات جنبی سیستم ازن
دستگاه تغذیه هوا/اکسیژن مورد نیاز سیستم ازن
تجهیزات تماس گاز ازن با محیط ضدعفونی شونده
دستگاه حذف گاز ازن اضافه بر نیاز (VOD)
دستگاه خنک کننده
فصل پنجم
آب معدنی گازدار
دی اکسید کربن در آب معدنی، ناخالصی ها و مقادیر مجاز
خصوصیات کلی CO2
روش های تولید CO2
CO2 تجارتی
حالت های موجود
کاربردهای عمومی CO2
ناخالصی های موجود در CO2
اهمیت تصفیه گاز CO2
فصل ششم
بسته بندی آب معدنی
پرکردن آب معدنی در بطری
مرحله ردیف کردن بطری
شستشوی بطری، پر کردن و دربندی
مرحله برچسب زنی
مرحله چاپ مشخصات تولید
مرحله شیرینگ کردن
مرحله شیرینگ پالت
انواع بسته بندی
شیشه
پلاستیک
P.V.C
P.E.T
HDPE
P.P
P.C
کارتن های چندلایه مقوایی/آلومینیوم فویل/پلاستیکی
تولید بطری
نمودار فرآیند
فصل هفتم
بررسی مالی و اقتصادی واحد بسته بندی آب معدنی
دلایل احداث کارخانه
قیمت داخلی و جهانی محصول
کالای جایگزین
بارندگی سالیانه ایران و جهان
منابع آب زیرزمینی ایران
شرایط صادرات محصول
وضعیت عرضه و تقاضا
واحدهای تولید آب معدنی
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم به شکل اجمالی
منابع

مقدمه:
آب این ماده حیاتی و پر اهمیت استراتژیک در دنیا نقش بسیار مهمی در شکلگیری تمدن ها و استمرار آن ها داشته است مروری بر سوابق تمدن هایی که در طول تاریخ شکل گرفته و شکوفا شده‌اند نشانگر این واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسی به آن یکی از کلیدی ترین عوامل فراگیری و استمرار آن ها بوده است.
جوامع متمدن و توسعه یافته برای تامین نیازهای خود تاسیسات مهندسی پیشرفته‌ای نیز ایجاد کرده‌اند که از آن جمله میتوان به شاهکارهای مهندسی ایرانیان اشاره کرد. نقش آب در توسعه همواره در تاریخ بعنوان یک شاخص استراتژیک مطرح بوده است. افزایش جمعیت و نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی از طریق آبیاری به شیوه‌های مختلف، پراکندگی و توزیع مکانی اسکان جمعیت و توسعه مناطق شهری، وقوع انقلاب صنعتی و توسعه سریع صنایع، نیاز بشر به تولید انرژی بیشتر و از جمله نیروی برقی – آبی، استفاده از منابع آب برای پرورش آبزیان و بالاخره تغییرات اساسی که در الگوی زندگی بشر بوجود آمده است. نقش استراتژیک آب را کاملاً پیچیده کرده است. افزایش تقاضا برای آب و اوجگیری رقابت بین مصرف کنندگان مختلف موجب شده انسان برای ایجاد موازنه و تعادل بین توزیع نیازها و منابع آب موجود مستقیماً در وضعیت طبیعی رودخانه‌ها دخالت کند و با ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره و توزیع آب، شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهای خود تغییر دهد. از طرف دیگر نیاز به توسعه در کلیه شئون اقتصادی جامع باعث شده طرح های مختلف توسعه منابع آب در یک ناحیه جغرافیایی و در سطح حوزه آبریز متمرکز شوند و از سوی دیگر موضوع انتقال بین حوزه‌ای آب برای تامین یا حفظ شرایط توسعه اجتماعی – اقتصادی در حوزه‌های کم آب مطرح گردد.


دانلود پایان نامه سازه های زیرزمینی و تونل سازی

تعداد صفحات:151
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول : تاریخچه تونلسازی
تعاریف مربوط به تونل ها
عمق تونل
شکل و اندازه تونل
وضعیت لایه بندی و جنس زمین
نحوه ساخت تونل
پوشش داخلی تونل
گزارشی از یک پروژه تونلسازی در نوع خود بی نظیر
پروژه تونل SMART
SMART درخشش مهندسی در اعماق زمین
روش ساخت تونل
ایمنی تونل
معرفی پروژه تونل رسالت
اهداف پروژه
مشخصات پروژه تونل رسالت
مطالعات اولیه
پایدار سازی
روشهای حفاری و خاک برداری Excavating Procedure
ابزار دقیق و رفتار سنجی
سیستم های تاسیساتی تونل
سیستم تهویه
سیستم اعلام و اطفاء حریق
سیستم روشنایی
سیستم تامین برق
انواع علامت ها و تابلوها
تابلوهای پیام رسان
مشخصات فنی تابلوها
پل – تونل ها (ترکیبی از پل و تونل)
پل – تونل اورساند بین سوئد و دانمارک
زمان بندی پروژه
پل اورساند
تونل اورساند
شبه جزیره و جزیره مصنوعی اورساند
پل – تونل واقع بر خلیج ChesaPeak
پل – تونل هامپتون رودز Hampton.Roads
ماشین آلات اجرای تونل
ماشین آلات حفاری
آشنایی با ماشین حفاری TBM
تقسیم بندی ماشینهای
قسمتهای اصلی
نحوه تخلیه مواد حفر شده توسط ماشین
قیمت این ماشین ها
یونیت ترانشه زن ATM
ماشین آلات حمل
بونکر حمل کننده
لودر بغل ریز
ماشین آلات بتن ریزی
شاتکریت
مروری اجمالی بر شاتکریت و موارد کاربرد آن
بتن پاشی
قالب های رونده و لغزنده
قالب های لغزنده
قالب های لغزنده قائم
قالب های لغزنده افقی
قالب های رونده
قالب های پرنده
شاتکریت نسوز
خلاصه
مقدمه
شاتکریت و انواع آن
مزیت اجرایی شاتکریت تر به خشک
لزوم مطالعه
عوامل موثر در آسیب رساندن آتش به شاتکریت
آزمایشات و راه حل ها
نتیجه آزمایش
نتیجه گیری
فصل دوم
مقایسه الیاف فولادی با الیاف مصنوعی در مخلوط شاتکریت تر
چکیده
مقدمه
معرفی
توصیف صنایع الیاف مصنوعی
نتایج
تحلیل اجزای محدود روش چتری در تونلسازی
خلاصه
مکانیزم رفتاری روش چتری
مطالعات میدانی و عددی انجام شده
مدل اجزای محدود
مدل سطح تماس
شرایط مرزی
پارامترهای فیزیکی مصالح
پارامترهای فیزیکی تسلیح کننده ها
تاثیر قطر فورپول های کاربردی در پایداری تونل
تاثیر نحوه چینش و فاصله بین تسلیح کننده ها در پایداری تونل
بحث و نتیجه گیری
فصل سوم
حفاری در تونل و کیفیت تزریق ملات
چکیده
روش های تزریق دوغاب
مصالح ملات
ملات های شیمیایی
نتیجه گیری
منابع و مراجع

چکیده:
ساخت تونل به عواملی نظیر حفاری، نگهدارنده های سنگ و تزریق ملات سیمان بستگی دارد. در سال های اخیر تکنولوژی حفاری و سیستم نگهدارنده رشد فزاینده ای داشته است ولی تزریق ملات و روش های وابسته به آن دارای همان نرخ پیشرفت نبوده است.
در مقاله حاضر سعی شده علاوه بر شناخت کلی از تکنولوژی تزریق ملات بررسی تاثیر ملات بر روی کیفیت سنگ ها، هزینه هاو زمان بندی و نیز روش های تزریق، مصالح و ملات های کاربردی مورد استفاده در این تکنولوژی پرداخته شود.
همچنین در این مقاله مزایای استفاده از الیاف در شاتکریت در مقایسه با مش فولادی بیان شده. همچنین دو نوع الیاف قابل استفاده در شاتکریت (الیاف فولادی و الیاف مصنوعی) مورد مقایسه قرار گرفته. در نهایت این مقاله پاسخی به این سوال خواهد بود که چگونه الیاف با کارایی بالای پلی پروپیلن (HPP) که به تازگی استفاده از آنها رایج شده را با الیاف فولادی مورد مقایسه قرار دهیم. همچنین نتایج آزمایشات انجام شده ارائه گردیده است.

مقدمه:
رومی ها نیز در ساخت قنات‌ها و همچنین در حفاری تونلهای راه پر کار بودند. آن ها در ضمن اولین دوربین های مهندسی اولیه را در جهت کنترل تراز و حفاری تونلها به کار بردند.
این امر نشانگر این است که آن ها در تلاش هایشان جهت ایجاد حفریات به دنبال راهی برای بهبود شرایط زندگی خود بوده اند. پیش از تمدن روم باستان، در مصر، یونان، هند و خاور دور و ایتالیای شمالی، تماما تکنیک های تونل سازی دستی مورد استفاده قرار میگرفت که در اغلب آن ها نیز از فرایندهای مرتبط با آتش برای حفر تونلهای نظامی، انتقال آب و مقبره‌ها کمک گرفته شده است. در ایران نیز از چند هزار سال پیش، به منظور استفاده از آب های زیر زمینی تونلهایی موسوم به قنات حفر شده است که طول بعضی از آن ها به 70 کیلومتر و یا بیشتر نیز میرسد. تعداد قنات های ایران بالغ بر 50000 رشته برآورده شده است. جالب توجه است که این قناتهای متعدد، طویل و عمیق با وسائل بسیار ابتدایی حفر شده اند.


دانلود پایان نامه بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : نانو تكنولوژی و تاريخچه توليد الياف نانو
مقدمه
نانو مواد
طبقه بندی نانو مواد
نانو فيلم های نازک
نانو پوشش ها
نانو خوشه ها
نانو سيم ها و نانو لوله ها
روزنه های نانو
نانو ذرات
الياف نانو
تاريخچه توليد الياف نانو
فصل دوم : روش های توليد الياف نانو
تهيه الياف نانو به روش كاتا ليزور شناور
اثر سولفور
اثر دمای تبخير ماده خام
اثر هيدروژن
ريسندگی الكترو اسپينينگ
تئوری و فرآيند ريسندگی الكترو اسپينينگ
ريسندگی الكترو اسپينينگ
ريسندگی الكترو اسپری
ريسندگی الكترو مذاب
ريسندگی الكترو محلول
شروع جريان سيال پليمری و تشكيل مخروط تيلور
ناپايداری خمشی
ريسندگی الياف نانو پليمری
ساختار و مورفولوژی الياف نانو پليمری
پارامترهای فرآيند و مورفولوژی ليف
ولتاژ اعمال شده
فاصله جمع كننده - نازل
شدت جريان پليمر
محيط ريسندگی
پارامترهای محلول
غلظت محلول
رسانايی محلول
فراريت حلال
اثر ويسكوزيته
خواص الياف نانو
خواص حرارتی
خواص مكانيكی
مزايای ريسندگی الكترو
معايب ريسندگی الكترو
بررسی اهداف ايده ال در ريسندگی الكترو
ريسندگی الياف دو جزئی پهلو به پهلو
خصوصيات الياف الكترو ريسيده شده
ريسندگی الكتريكی الياف نانو از محلول های پليمری
ريسندگی الكترو الياف پر شده با نانو تيوب های كربن
تعيين خصوصيات مكانيكی و ساختاری الياف كربن الكترو ريسيده شده
فصل سوم : كاربردهای مختلف الياف نانو و نانو تكنولوژی در صنعت نساجی
مقدمه
الياف نانو گرافيت و كربن
نمونه بافت و تزريق دارو
الياف نانو با خاصيت كاتاليزوری
فيلتراسيون
كاربردهای كامپوزيتی
كاربردهای پزشكی
پيوندهای شيميايی
نمونه بافت
پوشش زخم
تزريق دارو
دندانپزشكی
مواد آرايشی
لباس محافظتی
كاربرد الكتريكی و نوری
كشاورزی
كاربردهای نانو تكنولوژی در نساجی
دفع آب (آب گريزی)
محافظت در برابر اشعه uv
ضد باكتری
آنتی استاتيک
ضد چروک
كنترل كيفيت در توليد كامپوزيت های الياف نانو الكترو اسپان
توزيع يكنواختی الياف نانو
سنجش الياف به صورت اتوماتيک
آزمايش مقاومت در برابر عوامل محيطی
دستگاه آزمايش خميدگی DL
الياف نانو كامپوزيت الكترو اسپان برای تشخيص بيو لوژيكی اوره
تاثير افرودن الياف كربن بر روی خواص مكانيكی و كريستالی شدن پلی پروپيلن
ضميمه
نتيجه
منابع و مآخذ

فهرست اشکال:
دستگاه اختراعی فرمالز
مقالات منتشر شده در مورد ريسندگی الكترو در چند سال اخير
توزيع انتشارات در سراسر جهان
سهم كشورها در اختراعات ثبت شده بين سال های 2003-2000
نمای شماتيک دستگاه
مرفولوژی محصول در مقادير مختلف تيوفن
مرفولوژی محصول در دماهای مختلف تبخير ماده خام
رابطه بين قطر الياف و شدت تبخير ماده خام
تاثير مقدار جريان هيدروژن بر روی قطر الياف نانو كربن
نمايش شماتيک ريسندگی الكترو
ريسندگی الكترو اسپری
ريسندگی الكترو مذاب
اجزاء دستگاه ريسندگی الكترو
مراحل شكلگيری مخروط تيلور
تفاوت قطر الياف در روش های مختلف ريسندگی
دستگاه ريسندگی الكترو پهلو به پهلو
تخلخل در الياف نانو
رابطه قطر الياف نانو با نسبت سطح مخصوص
تفاوت الياف نانو با موی انسان
طرح شماتيک فرآيند ريسندگی الكترو
تصوير ميكرسكوپی SEM الياف متقاطع نانو در پايه PEO جمع شده روي صفحه آلومينيومی
MCWNT آرايش يافته در MCWNT /PEO/ SDS
تصوير ميكروسكوپی TEM، مغزی و غلاف به ترتيب PSU و PEO
ريسندگی الكترو كامپوزيت های SWNT
طيف های رامان نانو فيبری های كامپوزيت
تصاوير TEM فيبريل های نانو كامپوزيت
بررسی منحنی های AFM نانوفيبريل های PAM/SWNT
پراش اشعه X دسته ای از الياف الكترواسپان
پراش اشعه X دسته ای از الياف الكترواسپان كربونيزه شده
طيف رامان نانو فيبريل های PAN كربونيزه شده
طيف های EELS لايه ليف كربونيزه شده و گرافيت با عنوان مرجع
تصاوير SEM از سطح شكست الياف PAN كربونيزه شده
ميكرو عكس های TEM از لبه شكسته الياف كربونيزه شده
تصاوير جنبی از بخش طولی الياف
تصوير SEM ليف نانو كه به سر Catilever، AFM نصب شده است
منحنی فراوانی - فركانس ليف نانو كربونيزه شده
تصاوير SEM سطوح شكست الياف كربونيزه شده بعد از كشش تا نقطه شكست
توزيع احتمال ويبول برای الياف كربونيزه شده
تنش شكست ليف كربن به عنوان تابعی از طول Gauge
تقسيم بندی كلی كاربردهای الياف نانو
موارد مصرف مختلف الياف نانو
تاثير كاهش قطر الياف در ميزان كارآيی فيلترها
كاربرد الياف نانو در توليد راكت تنيس به منظور بهبود قابليت های آن
پيوند رگ با استفاده از الياف نانو
پوشش زخم توسط ريسندگی الكترو
ماسک ساخته شده از الياف نانو
لباس های محافظ
الياف نوری نانو
استفاده از الياف نانو جهت دفع آفات
استفاده از الياف نانو جهت جلوگيری از حمله حشرات به گياهان
طرح شماتيک نحوه كنترل بازده online
فرآيند بدون كنترل
فرآيند تحت كنترل
تصوير SEM ليف نانو به منظور اندازه گيری قطر آن
نمونه بعد از تغيير شكل
نمونه قبل از تغيير شكل
تصاوير SEM نمونه های بدست آمده
توزيع اندازه الياف نانو
ميكرو عكس های SEM، كامپوزيت های PP و CNF/ PP

فهرست جداول:
تاثير مقدار تيوفن بر روی مرفولوژی محصول
ضرائب خمشی الياف نانو كربن الكترواسپان بر پايه PAN
خصوصيات مكانيكی كامپوزيت های CNF/ PP
نقطه ذوب و درجه كريستالی كامپوزيت های CNTF/ PP
پارامترهای محاسبه شده از فرآيند كريستالی شدن غير ايزوترمال كامپوزيت های CNF/ PP
پارامترهای محاسبه شده از فرآيند كريستالی شدن غير ايزوترمال كامپوزيت های CNF/ PP

چكيده:
به منظور توليد الياف نانو دو روش كلی وجود دارد، روش اول، توليد الياف با استفاده از كاتاليزور میباشد كه در اين روش الياف در بستر مخصوص يا محلول اختصاص داده شده منعقد میشوند، استفاده از كاتاليزور شناور برای توليد مناسب تر از كاتاليزور دانه دار شده
میباشد زيرا ميزان كاتاليزور موجود در بستر محلول همواره تحت كنترل میباشد. روش ديگر توليد الكتروريسی میباشد كه ميتوان نانو الياف منفرد و ممتد را به ميزان توليد بالا تهيه نمود. در اين روش نانو الياف پليمری میتوانند مستقيماً از محلول پليمری به نانو الياف پليمری تبديل شوند.
الكتروريسی ريسيدن نانو الياف پليمری تا قطر چند ده نانو متر، روشی است كه تكيه بر نيروهای الكترواستاتيكی دارد. در اين فرآيند، بين قطره ای از محلول پليمری يا مذاب كه در نوک نازل آويزان است و يک صفحه فلزی جمع كننده پتانسيل الكتريكی اعمال میشود. با بالا رفتن ميدان الكتريكی قطره پليمری شروع به كشيده شدن میكند تا اين كه اين نيرو بر نيروی تنش سطحی قطره غلبه كرده و يک جت شارژ شده بسيار نازک از محلول پليمری از سطح قطره خارج شده و به سمت فلز جمع كننده سرعت میگيرد. پس از طی مسير كوتاهی دافعه متقابل شارژهای حمل شده در سطح جت، آن را خم كرده و جت، مسير خود را به صورت مارپيچ و حلقه ای ادامه خواهد داد. بدين ترتيب جت در فاصله كم نازل تا جمع كننده میتواند مسير بسيار زيادی را طی كرده، تا نيروهای الكتريكی آن را هزاران بار كشيده و ظريف نمايند.
استفاده از اين تكنولوژی های جديد ما را در انجام كارهايی كه زمانی غير ممكن مینموده رهنمون میسازد، در سالهای اخير از اين شيوه برای ساخت الياف نانو در محدوده وسيعی از پليمرها و در كاربردهای مختلف نظير ساخت فيلترها، تقويت در كامپوزيت ها، كامپوزيت های شفاف، نانو الياف كربن، نانو الياف هادی، نانو الياف توخالی، نانو الياف سراميكی، سنسورهای بسيار حساس، قالب برای رشد بافت زنده بدن، پر كردن بافت های آسيب ديده، بافت های ضد باكتری، حمل دارو، پوشش زخم، ماسک های آرايشی و ... به كار رفته است.

مقدمه:
مفهوم نانو تکنولوژی جدید نمی باشد و از بیش از 40 سال پیش آغاز گردیده است، بر اساس تعریف NNI نانو تکنولوژی عبارت است از به کار بردن ساختارهایی با حداقل یک بعد در اندازه نانومتر برای ساخت مواد، وسایل و سیستم هايی با خواص بدیع و قابل توجه که مربوط به اندازه نانو آن ها میباشد. نانو تکنولوژی نه تنها ساختارهای کوچک تولید میکند بلکه تکنولوژی ساخت پیشرفته ای می باشد که می تواند کنترل کم هزینه ای برای ساختار ماده ایجاد نماید. نانو تکنولوژی در بهترین صورت به این گونه توصیف میشود که فعالیت هایی هستند در حد اتم ها و مولکول ها که کاربردهایی در دنیای واقعی دارند. قطعات نانو که بطور معمول در محصولات تجاری استفاده میشوند، در حدود یک تا صد نانومتر هستند.
نانو تکنولوژی بصورت روزافزونی توجه دنیا را به خود جلب نموده چرا که بعنوان ارائه کننده پتانسیل بالایی از محدوده های وسیع، مصارف شناخته شده است. خواص جدید و
بی نظیر مواد نانو نه تنها دانشمندان و محققین بلکه تجارت را به خود جلب کرده که به دلیل پتانسیل بالای اقتصادی آن میباشد.
همچنین نانو تکنولوژی پتانسیل تجاری واقعی برای صنعت نساجی دارد این امر بطور عمده به خاطر این واقعیت است که روشهای مرسوم که برای دادن خواص مختلف به پارچه استفاده میگردند معمولا اثر دائمی ندارند و کاآیی خود را بعد از شستشو و یا بر اثر پوشیدن از دست میدهند. نانو تکنولوژی میتواند دوام بالایی برای پارچه ها ایجاد کند چرا که قطعات نانو سطح بزرگی از نسبت مساحت به حجم و نیز انرژی سطحی بالایی دارند، بنابراین بستگی بیشتری با پارچه داشته و منجر به افزایش ماندگاری کاربردی آن میگردد. به علاوه پوششی از ذرات نانو روی پارچه بر خاصیت عبور هواو زیر دست آن اثری نمی گذارد بنابراین مزیت استفاده از نانو تکنولوژی در صنعت نساجی در حال افزایش است. خواصی که با استفاده از نانو تکنولوژی به پارچه داده میشود عبارتند از آب گریزی، ضد خاک، ضد چروک، ضد باکتری، آنتی استاتیک، مقاومت در برابر اشعه یو وی، کند کردن توسعه آتش، بهبود در رنگ پذیری و غیره که در فصل های بعدی به آن ها اشاره خواهد شد.

 


دانلود پایان نامه تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه‌های خانگی

تعداد صفحات:203

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

تاريخچه

زمين و انرژی خورشيدی

وضعيت انرژی در ايران

زوايای خورشيدی با جداول ترسيمی آن ها

زاويه ساعت

زمان خورشيدی

زاويه برخورد

مسير حركت روزانه خورشيد در ماه های مختلف سال

وسايل اندازه گيری تابش خورشيدی

آذر سنج خورشيدی

آذرسنج آبوت

شيد سنج

انرژی خورشيدی و مقايسه‌ آن با انرژی های ديگر

امكان استفاده از انرژی خورشيدی

انرژی باد

انرژی حاصل از بيوماس (بيوجرم)

طرح توليد انرژی

روش های غيرمستقيم

بيوگاز

سوخت های مايع

انواع تكنولوژی های انرژی خورشيدی

آبگرم خانگی

گرم كردن فضا

سردكردن فضا

توليد بخار صنعتی

الكتريسيته توسط سلول های خورشيدی

الكتريسيته توسط تبديل حرارتی انرژی خورشيد

توليد هيدروژن

تقطير خورشيدی

خشک كن خورشيدی

پخت و پز

تابش خورشيد

خورشيد، مولد انرژی خورشيدی

مقدار ثابت خورشيد

گردش انتقالی زمين

تابش عمودی - تابش مورب

تاثيرات اتمسفر در ميزان انرژی دريافتی

جذب تشعشعات خورشيدی

تعيين زاويه بين شعاع های خورشيدی و سطح زمين

عملكرد سلول های خورشيدی

سلول های فتوولتيک و انرژی خورشيدی

امروز و فردای سلول های خورشيدی

تبديل فتوولتائيک

ذخيره سازی انرژی

تبديل- جمع آوری و ذخيره حرارتی

برخی ديگر از گردآورنده های تخت مايع

گردآورنده های تخت خلا

چندين طرح نوين

گردآورنده های تمركزی

انواع روش های تمركز

انواع گردآورنده های تمركزی

سيستم های گرما خورشيدی

سيستم های تهيه آبگرم خورشيدی

سيستم های آبگرم خورشيدی برای گرمايش ساختمان و مصرف

سيستم های آبگرم خورشيدی برای گرمايش و سرمايش

سيستم های تهيه آب شيرين خورشيدی و دستگاه های تقطير

مقدمه

روش های تهيه آب شيرين

تهيه آب شيرين با استفاده از روش تقطير

آب شيرين كن تقطيری چند مرحله ای

معرفی و مقايسه انواع آب شيرين كن های خورشيدی

آب شيرين كن خورشيدی يک فتيله ای

آب شيرين كن يا دستگاه تقطير خورشيدی از نوع ريزشی

آب شيرين كن خورشيدی از نوع دودكشی

آب شيرين كن خورشيدی از نوع پيشانی گرم

آب شيرين كن سه مرحله ای (دستگاه تقطير خورشيدی سه اثره)

آب شيرين كن خورشيدی دو لگنه

آب شيرين كن های سبک و قابل حمل

آب شيرين كن خورشيدی نوع قايقی

آب شيرين كن خورشيدی با پوشش نازک

آب شيرين كن خورشيدی كره ای با خشک كن

آب شيرين كن خورشيدی لوله ای هم مركز

آب شيرين كن خورشيدی با بازتابنده

آب شيرين كن خورشيدی قالب پلاستيكی

طراحی آب گرمكن خورشيدی گردآور پارابوليک

مشخصات قسمت انعكاس گردآور پارابوليک

صفحه نگاهدارنده

صفحه حامل

شيب صفحه منعكس كننده

ياتاقان و بازوها

مشخصات قسمت جذب كننده

نيم لوله منعكس كننده

پايه دستگاه

سيال عامل

مخزن ذخيره - مبدل حرارتی

نوع سيركولاسيون

لوله ها- شيرآلات- اتصالات و كنترل ها

عايق بندی

نگاه داری گردآور

محاسبات آبگرمكن خورشيدی گردآور پارابوليک

ميزان آبگرم مورد نياز

مبدل حرارتی - مخزن ذخيره

انتقال حرارت واحد سطح در مبدل

انرژی دريافتی از خورشيد

ضريب تمركز

درجه حرارت سطح خارجی لوله جذب كننده

درجه حرارت سطح داخلی لوله جذب كننده

درجه حرارت سيال عامل

افت های مسير

مشخصات پمپ سيركولاسيون

راندمان گردآور

محاسبات دستگاه آب شيرين كن خورشيدی به ظرفيت 50 Lit/day

سيستم های خشک كن خورشيدی

تاريخچه

اصول خشک كردن و خشک كن های خورشيدی

خشک كن خورشيدی برای غلات

طرح خشک كن خورشيدی برنج

سيستم های سرد كننده خورشيدی

چيلر جذبی پيوسته

معرفی يک پروژه تحقيقاتی و كاربردی خورشيدی

اولين ساختمان خورشيدی در ايران

مقدمه

استفاده از انرژی های تجديد پذير در سيستم های گرمايش و سرمايش ساختمان خورشيدی

چكيده

توجه

محاسبات انتقال حرارت

گرمايش و سرمايش غيرفعال

سرمايش

گرمايش غيرفعال با استفاده از گرمخانه

گرمايش و سرمايش فعال خورشيدی

سيستم گرمايش خورشيدی

سيستم سرمايش خورشيدی

يادآوری

خلاصه و نتيجه محاسبات بارهای حرارتی ساختمان (زمستانی)

منابع و ماخذ

 

فهرست اشکال:

اتم های هيدروژن و هليوم و انرژی حاصله از آن ها

تجزيه اشعه‌های خورشيد

تجزيه انرژی خورشيد در اتمسفر زمين

زاويه انحراف – زاويه بين اشعه خورشيد و صفحه استوا در ظهر خورشيدی

حركت ساليانه زمين بدور خورشيد

حركت خورشيد از طلوع تا غروب

زوايای خورشيد نسبت به سطح مورب

موقعيت خورشيد نسبت به زمين در ماه های مختلف سال

زاويه ارتفاع و زاویه جهت نمای خورشيد

زاويه ارتفاع خورشيد با نمودار مسير حركت روزانه

زاويه جهت نماي خورشيد با نمودار مسير حركت روزانه

انعكاس مسير حركت روزانه خورشيد از نيكره شفاف به سطح مستوی

موقعيت خورشيد روی جدول نمودار مسير حركت روزانه خورشيد با تعيين دو زاويه

نقطه گذاری و ترسيم مسير حركت روزانه خورشيد روی جدول نمودار روزانه

مسير حركت روزانه خورشيد در ماه های مختلف و فصول مختلف سال

نمودار تعيين موقعيت خورشيد در ساعات مختلف روز از فصول مختلف

زاویه ارتفاع خورشید

شيد سنج الكتريكی انگستروم

شيدسنج بينایی دقيق اپلی، (مخصوص پژوهش در تابش خورشيدی)

شيدسنج بينایی سياه و سفيد (قابل استفاده روی گردآورهای خورشيدی)

انواع روتور چرخ بادی

واحد توليد بيوگاز

تقطير خورشيدی

خشک كن كابينتی

خشک كن جابجائی

اجاق خورشيدی جعبه‌ای به همراه بازتابنده

رابطه شدت تشعشع خورشيدی و زاويه برخورد

عوامل موثر بر انرژی دريافتی

نور خورشيد دريافتی زمين در ساعات مختلف روز

حركت ظاهری خورشيد برای ناظر روی زمين در نقطه C

اتم های ساكن با دايره مشخص شده‌اند

توليد جريان الكتريسيته بر اثر برخورد شعاع خورشيد به سلول

قدرت و ولتاژ در درجه حرارت‌های مختلف T

نمودار يک سيستم سيليكونی

مشخصه جريان – ولتاژ يک سلول خورشيدی

نمودار سيستم پمپاژ آب

نيروگاه خورشيدی ماهواره‌ای

نمودار دو سيستم ذخيره انرژی

خصوصيات برخی مايع های مورد استفاده در سيستم ذخيره محسوس

خصوصيات برخی جامدهای مورد استفاده در سيستم

آرايش های مختلف سيستم ذخيره نهان

گردآورنده تخت مايع

گردآورند‌های تخت

گردآوردنده‌های با لوله تخليه شده

گردآورنده‌های لانه زنبوری

گردآوردنده تخت با تابش دوگانه

گردآورنده تله حرارتی

گردآورنده با بستر فشرده

گرمكن هوای خورشيدی

انواع گرمكن های خورشيدی

گرمكن خورشيدی هوای دو مسيره

گرمكن هوا با صفحه شيشه‌ای رويهم

گرمكن هوای ماتريسی

گرمكن هوای لانه زنبوری با بستر متخلخل

گردآوردنده تمركزی استوانه‌ای

گردآورنده تمركزی مقعر

انواع گردآورنده‌های تمركزی

گردآورنده تمركزی مسطح با بازتابنده

آبگرم كن خورشيدی ترموسيفونی خانگی

مخزن ذخيره آبگرم كن خورشيدی خانگی

آبگرمكن خورشيد با مخزن افقی و سيركولاسيون طبيعی

آبگرم كن خورشيدی خانگی با جريان اجباری

دياگرام كامل يک سيستم

اتصال دو گردآور به طريق معكوس و موازی

سيستم گرمايش و آبگرم مصرفی خورشيدی

سيستم گرمايش و سرمايش خورشيدی

سيستم آب شيرين كن خورشيدی به روش تقطيری

روش تقطير ساده آب شور (تهيه آب شيرين)

آب شيرين كن خورشيدی تقطيری يكطرفه

آب شيرين كن خورشيدی دو طرفه

آب شيرين كن چند حوضچه‌ای مايل

دياگرام شماتيكی تاسيسات آب شيرين كن خورشيدی چند مرحله‌ای تقطيری

آب شيرين كن تقطيری يک – دو و چهار مرحله‌ای

آب شيرين كن يک فتيله‌ای

آب شيرين كن فتيله‌ای از نوع كلكتور اواپراتوری

آب شيرين كن حوضچه‌ای مايل با سيستم پر كننده

آب شيرين كن حوضچه‌ای مايل دو طرف با سيستم پر كن و مخزن تقطير

آب شيرين كن از نوع ريزشی (ديفيوژن)

آب شيرين كن خورشيدی مدل دودكشی

آب شيرين كن سه مرحله‌ای

آب شيرين كن دو لنگه

آب شيرين كن خورشيدی نوع قايقی

آب شيرين كن خورشيدی با پوشش نازک

آب شيرين كن كره‌ای با خشک كن دوار

آب شيرين كن خورشيدی لوله‌ای متحدالمركز

آب شيرين كن خورشيدی با بازتابنده

آب شيرين كن خورشيدی قالب پلاستيكی

استفاده از روش الكترودياليز براي شيرين كردن آب

استفاده از روش تراوش معكوس برای شيرين كردن آب

قسمت انعكاس دهنده

صفحه حامل

پايه گردآور

سيستم ساده آبگرمكن خورشيدی با سيركولاسيون اجباری

خشک كن خورشيدی

برنج خشک كن خورشيدی

مقطع برنج خشک كن خورشيدی

برنج خشک كن خورشيدی ساخت انستيتو تكنولوژی آسيا(A.I.T)

خشک كن خورشيدی مدل روستایی

خشک كن خورشيدی نيمه صنعتی

خشک كن خورشيدی با روش مكانيكی

شماتيک يک سيستم تبريد جذبی ساده

تركيب ماشين حرارت و سيستم تبريد تراكمی

شماتيک دو مرحله‌ای چيلر جذبی

پلان ساختمان خورشيدی

كانال زيرزمينی (زمهرير) و بادگيرها

روش انتقال هوای گرم از گرمخانه

سيستم گرمايش فعال خورشيدی

سيستم سرمايش فعال خورشيدی (سيستم تركيبی)

 

مقدمه:

تحقيقات و اختراعات و بهره گيری از انرژی های مختلف، از اساسی ترين و مهم ترين گام هايی هستند كه انسان ها در طول تاريخ در راه پيشرفت جوامع خود برداشته اند. رشد علم و صنعت و فناوری در جهان امروز، روش های مختلف استفاده از انرژی را كه در دوران قبل از انقلاب صنعتی معمول بوده دگرگون كرده، و شناخت منابع انرژیهای جديد، تحولی عظيم در توسعه صنعتی و تكامل اجتماعی بشر به وجود آورده است.

خورشيد عامل و منشا انرژی های گوناگوني است كه در طبيعت موجود است از جمله: سوخت های فسيلی كه در اعماق زمين ذخيره شده اند، انرژی آبشارها و باد، رشد گياهان كه بيشتر حيوانات و انسان برای بقای خود از آن ها استفاده میكنند، مواد آلی كه قابل تبديل به انرژی حرارتی و مكانيكی هستند، امواج درياها، قدرت جزر و مد كه براساس جاذبه و حركت زمين بدور خورشيد و ماه حاصل میشود، اين ها همه نمادهایی از انرژی خورشيد هستند. انرژی هسته ای را میتوان يک استثناء كلی دانست، با اين كه امروزه يكی از منابع مهم توليد انرژی در جهان شناخته شده است. انرژی اتمی احتياج به فناوری بسيار پيشرفته و پرهزينه دارد كه در موقع استفاده از آن، خطرات احتمالی و مضرات آن را نيز بايد مدنظر داشت. با مطالعه در تاريخ انسان ها، مشاهده میشود كه انرژی قابل استفاده برای انسان نخستين، تنها قدرت بدنی او بود. مدت ها گذشت تا توانست با رام كردن حيوانات و به خدمت گرفتن ساير انسان ها و همچنين سوزاندن درختان، احتياجات خود را برطرف كند. بالاخره انسان با دستيابی به منابع سوخت های فسيلی مثل ذغال سنگ و نفت و گاز قدرت مادی خويش را به طرز بی سابقه ای افزايش داد.

استفاده از قدرت باد در آسياب ها و توربين ها، و كشتيرانی و بكارگيری انرژی آب در چرخ ها و توربين های آبی، پس از گسترش معمولمات علمی و فناوری بشر امكان پذير شد.

دستيابی به قوانين فيزيكی و اصول علمی انرژی های مختلف و نحوه استفاده های گوناگون از آن ها، زندگی بشر را راحت تر و طرز فكر او را متوجه ماديات ساخت.

وابستگی شديد جوامع صنعتی به منابع انرژی به خصوص سوخت های نفتی و به كارگيری و مصرف بی رويه آن ها، منابع عظيمی را كه طی قرون متمادی در لايه های زيرين زمين تشكيل شده است تخليه می نمايد. با توجه به اين كه منابع انرژی زيرزمينی با سرعت فوق العاده ای مصرف میشوند و در آينده ای نه چندان دور چيزی از آن ها باقي نخواهد ماند، نسل فعلی وظيفه دارد به آن دسته از منابع انرژی كه دارای عمر و توان زيادی هستند روی آورده و دانش خود را براي بهره برداری از آن ها گسترش دهد.

خورشيد يكی از دو منبع مهم انرژی است كه بايد به آن روی آورد زيرا به فناوریهای پيشرفته و پرهزينه نياز نداشته و میتواند به عنوان یک منبع مفيد و تامين كننده انرژی در اكثر نقاط جهان بكار گرفته شود. بعلاوه استفاده از آن برخلاف انرژی هسته ای، خطر و اثرات نامطلوبی از خود باقی نمیگذارد و برای كشورهائی كه فاقد منابع انرژی زيرزمينی هستند، مناسب ترين راه برای دستيابی به نيرو و رشد و توسعه اقتصاد می باشد.

ايران با وجود اين كه يكی از كشورهای نفت خيز جهان به شمار میرود و دارای منابع عظيم گاز طبيعی نيز می باشد، خوشبختانه به علت شدت تابش خورشيد در اكثر مناطق كشور، اجرای طرح های خورشيدی الزامی و امكان استفاده از انرژی خورشيد در شهرها و شصت هزار روستای پراكنده در سطح مملكت، میتواند صرفه جويی مهمی در مصرف نفت و گاز را به همراه داشته باشد.

فناوری ساده، آلوده نشدن هوا و محيط زيست و از همه مهم تر ذخيره شدن سوخت های فسيلی برای آيندگان،‌ يا تبديل آن ها به مواد و مصنوعات پر ارزش با استفاده از تكنيک پتروشيمی، از عمده دلايلی هستند كه لزوم استفاده از انرژی خورشيد را برای كشور ما آشكار میسازند.

تبديل انرژی خورشيد به هر شكلی مطلوب میباشد ولی امكانات اقتصادی طرح های مختلف بايد دقيقاً سنجيده شوند. امروزه استفاده از انرژی حرارتی خورشيد برای گرم كردن منازل، از لحاظ فناوری امكان پذير می باشد. از نظر اقتصادی نيز به علت افزايش روزافزون قيمت سوخت های فسيلی و ساير منابع انرژی و تلاش متخصصين در كاهش هزينه مواد اوليه و لوازم مورد نياز برای جمع آوری حرارت و پرتوهای خورشيدی محققين و دانشمندان را در جهت مطالعه و بهينه سازی سيستم های خورشيدی تشويق نموده و به پيشرفت های مهمی نيز دست يافته اند. مراكز و سازمان های معتبر علمی و پژوهشی جهان نيز همه ساله سمينارها و كنفرانس های مختلفی را در رابطه با مسائل انرژی، به خصوص انرژی خورشيدی تشكيل داده و تبادل اطلاعات از پژوهش های جديد را ممكن می سازند. اميد است در ايران نيز تشكيل چنين سمينارها و سخنرانی ها، مردم را با روش های استفاده از انرژی خورشيدی آشنا ساخته و كاربرد آن ها را ميسر سازد.

 


دانلود پروژه حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری

تعداد صفحات:20

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

تعریف حقوق مالکیت های معنوی

مراجع رسیدگی به حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی و انتقال تکنولوژی

اقسام حقوق مالکیت معنوی

اجزای مالکیت صنعتی

اختراع

تعریف اختراع

حق اختراع

شرایط ثبت اختراع

تازگی

گام ابتكاری

كاربرد صنعتی (قابليت استفاده در صنعت)

ورقه اختراع

واگذاری حق اختراع در قرارداهای انتقال تکنولوژی

دانش فنی

اقسام دانش فنی

دانش فنی محصول

دانش فنی ساخت

دانش فنی فرآيند

دانش فنی به شکل مجموعه ای از اطلاعات

انتقال مدارک

حفظ اسرار

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

چكيده:

بخش اعظم رشد اقتصادی يک كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژيک آن است و انتقال تكنولوژی به معنی زنجيره ای منظم از فعاليت های هدفمند جهت به كار گيری مجموعه عناصر تكنولوژی در مكانی به جز مكان اوليه است و ايجاد آن گام مهمی در مسير صنعتی شدن و توسعه اقتصادی كشورهای كمتر توسعه يافته و در حال توسعه كه قادر به توليد تكنولوژی های پيشرفته نيستند، به شمار میرود.
نيازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا يافته است. پيشرفت علم و فناوری تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريبا كسی نمیتواند همزمان با پرداختن اصولی و عميق به تلاش های فكری جهت خلق تكنولوژی نوين به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته آثار فكری ارزش مادی نيز پيدا كرده اند و بعنوان اصلی ترين راه تامين نيازهای مادی پديد آورندگان شناخته میشوند. از سوی ديگر پيشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی اين سرمايه ها را كه نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ايفا میكنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همين خاطر دولت ها و ملت های صاحب تكنولوژی روز دنيا به تدوين قوانين و دستورالعمل هايی جهت حمايت و نظارت بر مالكيت های معنوی خالقان تكنولوژی پرداخته و كشورهای ديگر را هم به متابعت و پيروی از اين قوانين وا داشته اند.
در اين مقاله پس از تعريف حقوق مالكيت معنوی به توصيف و تبيين اهم جنبه‌های حقوق مالكيت های معنوی در رابطه با انتقال تكنولوژی پرداخته میشود.

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 598
برچسب ها : اقتصاد, انتقال فناوری, انتقال مدارک, تكنولوژی, تمدن, ثبت اختراع, حقوق, دانش فنی, دانلود پروژه, رشد اقتصادی, صنعت, فرهنگ, فناوری, مالكيت معنوی, مالکیت صنعتی, مالکیت معنوی,
+ نوشته شده در يکشنبه 5 دی 1395ساعت 12:13 توسط ketabpich |

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
× بستن تبلیغات
وبلاگ دهی
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود نوحه و مداحی جدید
اخبار جدید
نیازمندی ها
مد و عکس