بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه

دانلود پایان نامه و پروژه و کارآموزی در تمامی رشته های دانشگاهی

دانلود پایان نامه تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پر

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
انواع توربین های بادی
توربین های بادی با محور چرخش عمودی
توربین های بادی با محور چرخش افقی
توربین های بادی با محور چرخشی عمودی
توربین های بادی با محور چرخشی افقی
این توربین‌ها چگونه کار میکنند؟
نحوه کارکرد توربین های بادی
اجزای اصلی توربین
فصل اول
انواع توربین های بادی
انواع کاربرد توربین های بادی
کاربردهای غیر نیروگاهی
پمپ های بادی آبکش
تامین برق جزیره های مصرف
شارژ باتری
کاربردهای نیروگاهی
انرژی باد و محیط زیست
تعاریف اولیه
گشتاور پیچشی
بررسی روش تحلیل بازو
نیروهای وارده
بحث تعدد مجهولات و راه حل آن
تحلیل استاتیکی
مساله طراحی اجزا بازو
انتخاب ماده
فصل دوم
محاسبات توان و نیرو در پره
محاسبه توان نیروی باد
معرفی نمونه‏ های ساخته شده
آزمایش انواع پره های ساونیوس در تونل باد
حل عددی
مدل اغتشاشات
نحوه حل معادلات حاکم بر جریان هوا
نتایج
فصل سوم
پیش بینی عملکرد و بررسی تلفات کمپرسور محوری توربین گاز بر مبنای مدلسازی یک بعدی و مقایسه آن با نتایج تجربی
مدل سازی یک بعدی
روش مدل سازی
تشریح الگوریتم حل و محاسبه پارامترهای نسبی و مطلق جریان
تلفات انرژی
افت های مختلف کمپرسور جریان محوری
افت های گروه 1
افت های گروه 2
افت های گروه 3
بازده آیزنتروپیک
افت پروفیل پره
افت جریان ثانویه
تحلیل لایه مرزی دیواره
افت انتهای دیواره
افت نشتی نوک پره
پیش بینی سرج و استال در کمپرسور
نتایج حاصل از مدلسازی
فصل چهارم
جمع بندی و نتیجه‌گیری
مراجع

فهرست اشکال:
روتور سیکلوژیرو
روتور داریوس
روتور ساونیوس
روتور ساونیوس نیم‏ دایره
منحنی پره روتورهای مورد آزمایش
مقایسه ضریب توان روتورهای I تا III
مقایسه ضریب توان روتورهای IV تا VI
مقایسه ضریب توان کل، در روتورهای I تا VI
ضریب توان روتور I در اعداد رینولدز مختلف
ضریب توان روتورIV در اعداد رینولدز مختلف جریان
مقایسه ضریب توان متوسط روتورهای مختلف بر حسب عدد رینولدز جریان
بردارهای سرعت اطراف روتور I
بردارهای سرعت اطراف روتور V
گشتاور روتور ساونیوس نوع I برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع II برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع IV برای سرعت های مختلف باد
گشتاور روتور ساونیوس نوع Vبرای سرعت های مختلف باد
مقایسه گشتاور خروجی روتور های مختلف در سرعت باد 12 متر بر ثانیه
مقایسه نسبت گشتاور به مجذور سرعت در روتور I
شماتیک فرآیند مدلسازی
شکل شماتیک مقاطع مختلف کمپرسور محوری
نمایش افت ها در دیاگرام انتالپی-انتروپی
نمودار نسبت فشار کمپرسور بر حسب دبی جرمی در دورrpm 11230 و مقایسه با داده های تجربی ناسا در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودارنسبت فشار کمپرسور برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار راندمان برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار راندمان برحسب نسبت فشار در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
نمودار توزیع افت های مختلف در دور rpm11230 در کمپرسور جریان محوری دو طبقه

چکیده:
پروِژه حاضر به بررسی نیروها و گشتاورهای وارد بر پره های توربین بادی پرداخته است.
در ابتدا نحوه عملکرد توربین بادی و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس روابط نیرو و گشتاور از چندین منظر مورد توجه قرار گرفته است.
در نهایت از بحث مورد نظر نتیجه گیری به عمل آمده است.

توربین های بادی با محور چرخشی عمودی:
توربین‌های بادی با محور عمودی نظیر (ساوینوس، داریوس، صفحه‌ای و کاسه‌ای …) از دو بخش اصلی تشکیل شده‌اند. یک میله اصلی که رو به باد قرار میگیرد و میله‌های عمودی دیگری که عمود بر جهت باد کار گذاشته میشوند. این توربین شامل قطعاتی با اشکال گوناگون بوده که باد را در خود جمع کرده و باعث چرخش محور اصلی میگردد. ساخت این توربین بسیار ساده است ولی بازده پایینی دارد. در این نوع توربین ها یک طرف توربین باد را بیشتر از طرف دیگر جذب میکند و باعث میشود سیستم لنگر پیدا کرده و بچرخد. نتیجه این نوع طراحی این است که سرعت چرخش سیستم دقیقاً با سرعت باد برابر بوده و در مناطقی که سرعت باد کم است، چندان کارآمد نیست. یکی از مزایای آن وابسته نبودن سیستم به جهت وزش باد میباشد.
توربین های بادی با محور چرخشی افقی
این نوع توربین‌ها نسبت به مدل با محور عمودی رایج‌تر میباشد، توربین‌های باید با محور افقی پیچیده‌تر و گران‌تر از نوع قبلی هستند و ساخت آن ها هم مشکل‌تر است ولی راندمان بسیار بالایی دارند. در همه سرعت‌ها حتی سرعت‌های پایین باد هم کار میکنند و در انواع پیشرفته‌تر میتوان جهت آن ها را با جهت وزش باد تنظیم کرد. نمای ظاهری این توربین ها ۳ یا در مواردی ۲ پره است که روی یک پایه بلند نصب شده‌اند. این پره‌ها همواره در جهت وزش باد قرار میگیرند.
این توربین‌ها چگونه کار میکنند؟
مراحل کار یک توربین کاملاً برعکس مراحل کار یک پنکه است. در پنکه انرژی الکتریسیته به انرژی مکانیکی تبدیل شده و باعث چرخیدن پره میشود. در توربین‌ها، چرخش پره‌ها انرژی جنبشی باد را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده، سپس به الکتریسیته تبدیل میشود. باد به پره‌ها برخورد میکند و آن ها را می‌چرخاند. چرخش پره‌ها باعث چرخش محور اصلی میشود که این محور نیز به یک ژنراتور برق متصل است. چرخش این ژنراتور برق متناوب تولید میکند.
توربین‌های باید عمودی امروزه میتوانند بین ۵ تا ۶۵۰۰ کیلووات برق تولید کنند. یک توربین بادی مستقل با سایز کوچک میتواند مصرف یک خانه یا انرژی مورد نیاز برای پمپ کردن آب از چاه را تامین کند، ولی توربین‌های سایز بزرگتر برای تولید برق و تزریق آن به شبکه سراسری مورد استفاده قرار میگیرند.

 


دانلود پایان نامه پتانسیل کاربرد انرژی خورشیدی در ایران

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
پیش گفتار
چرا انرژی خورشیدی؟
سوخت های فسیلی
چوب، فضولات گیاهی، حیوانی و انسانی
دیگر انرژی ها
واکنش های هسته ای
واکنش هسته ای فیژن
واکنش هسته ای فیوژن
انرژی خورشید
فصل اول
آشنایی با برج نیرو
مقدمه
اجزا برج نیرو
دودکش
توربین و ژنراتور
کلکتور
امکانات بهره برداری اضافی
فصل دوم
انتقال انرژی از طریق تشعشع
مقدمه
خواص تشعشعی
قانون پلانک
قانون جابجایی وین
قانون استفان – بولتزمن
قانون کیرشهف
قانون کسینوسی لامبرت
قانون جذب لامبرت
تشعشع خورشید
اثر فاصله زمین از خورشید
تاثیر زاویه میل
صفحات پوششی
اثر صفحات پوششی بر روی تشعشع خورشید
قابلیت انعکاس پوشش
قابلیت عبوردهی پوشش
قابلیت جذب پوشش
جنس پوشش
اثر رنگ بر روی جذب انرژی تشعشعی
فصل سوم
محاسبات دودکش
فشار رانش
راندمان دودکش
تلفات اصطکاکی
فصل چهارم
محاسبات توربین
توان کلی
توان ماکزیمم
توان واقعی
نیروهای وارد بر پره ها
فصل پنجم
مختصری در مورد کلکتور
بالانس انرژی
فصل ششم
ارزیابی اقتصادی برج های نیرو
بررسی هزینه مخصوص
مقایسه برج نیرو با سایر نیروگاه ها
تولید برق بدون مصرف سوخت
بدون مصرف آب
بدون آلودگی محیط زیست
عمر زیاد
بهره برداری کم
احتیاج کم به لوازم یدکی
فصل هفتم
برج آزمایشی مانزانارس و نتایج حاصل از آن
مقدمه
مشخصات برج آزمایشی
مدهای بهره برداری توربین
مراجع

چکیده:
در شرایط کنونی، تلاش در جهت خودکفایی و رفع وابستگی های تکنولوژی کشورمان، یکی از مبرم ترین وظایف آحاد ملت ایران است و هر کس بنا به موقعیت خویش بایستی در این راستا گام بردارد. یکی از صنایع کشور که پیشرفت دیگر صنایع در گرو پیشرفت و توسعه آن است، صنعت برق میباشد. نیروگاه های موجود تولید برق از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردارند، بطوریکه در حال حاضر طراحی و ساخت آن ها در انحصار چند کشور خاص میباشد. با توجه به این که رسیدن به این تکنولوژی در آینده نزدیک برای مان مقدور نیست، این سوال پیش می آید که برای تامین انرژی بدون نیاز به تکنولوژی وارداتی چه باید کرد؟ برج نیرو پاسخ مناسبی است به این سوال چرا که از یک سو بحران انرژی را حل کرده و از سوی دیگر با داشتن تکنولوژی ساده و در عین حال مناسب برای شرایط اقلیمی کشورمان میتواند ما را در تامین انرژی مورد نیاز یاری نماید.
در ابتدا پیش گفتاری در مورد بحران انرژی در جهان آورده شده و در ادامه آن مقایسه ای اجمالی بین انواع انرژی های موجود و لزوم استفاده از انرژی خورشید مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل اول پس از آشنایی مقدماتی با برج نیرو، مختصری در مورد کیفیت ساختمانی اجزاء برج و عملکرد آن ها بیان شده و نهایتاً امکانات بهره برداری اضافی و افزایش راندمان در برج های نیرو مطرح شده است.
فصل دوم به تئوری تشعشع خورشید اختصاص داده شده. در این قسمت با توجه به نیازی که مشاهده گردید ابتدا مکانیزم پدیده تشعشع و قوانین مربوط به آن بطور خیلی مختصر گفته شده است. در ادامه مطلب، تشعشع خورشید و عواملی که بر روی شدت تشعشع آن اثر میگذارند و نهایتاً پوشش ها بررسی شده اند.
فصل سوم شامل محاسبات دودکش است. در این فصل فشار رانش دودکش، دمای هوای خروجی از دودکش، تلفات دودکش و بالاخره راندمان دودکش مطرح شده است.
در فصل چهارم به بررسی تئوریک توربین پرداخته شده است. ابتدا با داشتن افت فشار در دو طرف پروانه قدرت ماکزیمم توربین محاسبه شده و سپس با داشتن قدرت ماکزیمم، فاکتور بتز، برای این نوع توربین خاص بدست آمده است. نهایتاً توان واقعی و نیروی وارد بر پره ها، مورد بررسی قرار گرفته اند.
فصل پنجم شامل اطلاعات مختصری در مورد کلکتور است. در این فصل به بررسی بالانس انرژی در کلکتور، پرداخته شده است. همچنین مقایسه ای بین بالانس انرژی برج های نیرو و سایر نیروگاه های خورشیدی انجام شده است.
فصل ششم به ارزیابی اقتصادی برج های نیرو اختصاص داده شده. در این قسمت ابتدا، هزینه مخصوص اجزاء مختلف (دودکش، توربین، کلکتور) و سپس هزینه مخصوص کل پروژه برای دو نوع پوشش شیشه ای و پلاستیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه برخی از مزیت های برج نیرو نسبت به سایر نیروگاه ها، بیان شده است.
در فصل آخر مشخصات و نتایج حاصل از اولین برج نیروی آزمایشی که در مانزانارس اسپانیا احداث گردیده آورده شده است.


دانلود پایان نامه تولید همزمان برق و حرارت

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – مختصری از CHP
خصوصیات گرمایش ناحیه‌ای
ارتقاء کارآیی انرژی
تامین حرارت مطمئن و انعطاف پذیری
محیط زیست
هزینه‌های کمتر
استفاده هر چه بیشتر از فضای ساختمان ها
هزینه‌های پایین‌تر تعمیرات و نگهداری
تاریخچه به کارگیری
فرآیند تولید همزمان برق و حرارت
مزایای CHP
افزایش بازده انرژی
کاهش هزینه های تامین انرژی اولیه برای مصرف کننده
تامین انرژی الکتریسیته با کیفیت بسیار بالاتر
امکان فروش برق تولید شده اضافی به شبکه
مزایای احداث نیروگاه‌های کوچک برای سرمایه‌گذار و بهره‌بردار و یا مصرف‌کننده نهایی
انواع فناوری های تولید پراکنده
شرایط نصب و به کارگیری مولدهای مقیاس کوچک در شبکه
خطر پذیری های سرمایه‌ گذاری برای احداث مولدهای مقیاس کوچک
فصل دوم – روش های تولید همزمان
نیروگاه های Extraction Condensing (زیر کشدار)
نیروگاه های Back – pressure
نیروگاه های Back – pressure صنعتی
‌نیروگاه های Back – pressure برای استفاده در گرمایش ناحیه‌ای
توربین گاز و بویلر بازیافت حرارت
نیروگاه های سیکل ترکیبی
نیروگاه های مجهز به موتورهای رفت و برگشتی
انتقال آب گرم
فصل سوم – فرآیند تولید همزمان برق و گرما
مزایای این سیستم
فصل چهارم – تعریف راندمان در سیستم های CHP
راندمان کلی
راندمان برق
موارد استفاده از CHP
توربین گازی CHP
موتور رفت و برگشتی CHP
توربین بخار CHP
آیا میدانید؟
فصل پنجم – مطالعه تولید همزمان برق و حرارت در ایران
مدل سازی شبکه تولید همزمان برق و حرارت
هزینه سوخت های ورودی به مدل شبکه تولید انرژی
داده‌های فنی و اقتصادی تجهیزات موجود در شبکه تولید انرژی
نتایج
سیاست های کلی و پیشنهادات
نظرات چند تن از مسئولین
مزایای سیستم‌های تولید همزمان برق و حرارت کارخانه Wolf آلمان
مشخصات سیستم تولید همزمان برق و حرارت
آیا با خصوصی شدن برق کشور، اسراف انرژی هم کم میشود؟
بخش ششم – به کارگیری چیلر جذبی در سیستم تولید همزمان سرما، گرما و الکتریسیته (CCHP)
مطالعه موردی سیستم تولید پراکنده همزمان در بخش مسکونی
انجام بهینه سازی و انتخاب اندازه چیلر جذبی
برآوردهای اقتصادی
جمع بندی
فصل هفتم – شرح فناوری CHP در یک کارخانه سیمان
تجربیات جهانی
امکان سنجی اقتصادی و زیست محیطی
دید ملی
دید بنگاه اقتصادی
تحلیل جذابیت های زیست محیطی
میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای
هزینه های اجتماعی
مکانیسم توسعه پاک
نتیجه گیری و پیشنهادات
مهم ترین موانع گسترش استفاده از CHP
فصل هشتم – نیاز به حرارت و معرفی صنایع مستعد برای CHP
تقاضای حرارت در صنایع
آب داغ و بخار آب در فرآیند
گرمایش غیر مستقیم جریان های حرارتی
گرمایش مستقیم/خشک کردن
گرمایش غیر مستقیم هوا یا گاز
تبرید و انجماد
رطوبت زدایی
استفاده از گازهای خروجی در بویلرها
سابقه تولید همزمان در کشورهای پیشرفته
بررسی مصرف انرژی در صنایع کشور
جمع بندی و ارائه فهرست صنایع مستعد
فصل نهم – اولین پیل سوختی CHP در ایران
فصل دهم – سیستم های تولید همزمان حرارت و قدرت در آمریکا
فصل یازدهم – مدیریت عملکرد سیستم CHP
راز صرفه جویی طولانی مدت و کارآیی بیشینه
تئوری دکمه سبز
از بین بردن تفاوت عملکردی
نتیجه گیری
پیوست ها
منابع و ماخذ

فهرست اشکال:
دیاگرام CHP در یک خانه
دیاگرام بازده CHP
یک موتور CHP
مقایسه بازده انرژی در نیروگاه های معمول و نیروگاه های تولید همزمان
نیروگاه های پس فشاری صنعتی
نیروگاه های پس فشاری مورد استفاده در گرمایش منطقه ای
توربین گاز مجهز به بویلر بازیافت
تولید همزمان در نیروگاه سیکل ترکیبی
بازیافت حرارت از موتورهای رفت و برگشتی
توربین گازی CHP
موتور رفت و برگشتی CHP
توربین بخار CHP
نمودار سهم CHP در جهان و اروپا
مقایسه نمودار دایره ای تولید برق به روش معمول و CHP
مدل شبکه انرژی تولید همزمان برق و حرارت
راندمان سیستم CHP کارخانه Wolf آلمان
تابع هدف بر حسب پارامترهای طراحی
شماتیک استفاده از CHP در یک کارخانه سیمان
نمودار تاثیر دمای دود خروجی دودکش بر روی بازده CHP
نمودار میزان توان مورد انتظار در ظرفیت های مختلف تولیدی در صنعت سیمان
مشخصات تکمیلی تعدادی از پروژه های CHP اجرا شده در دنیا
توزیع ظرفیت CHP صنعتی در اتحادیه اروپا شکل
توزیع ظرفیت CHP صنعتی در امریکا
توزیع ظرفیت CHP صنعتی در کشور کانادا
توزیع ظرفیت CHP صنعتی در ژاپن
سهم مصرف انرژی در زیر بخش های صنعتی کشور
اولین CHP پیل سوختی در ایران
مشخصات فنی پیل سوختی ساخته شده

فهرست جداول:
اطلاعات مربوط به 10 کشور استفاده کننده عمده سیستم های تولید همزمان
اطلاعات اولیه سرمایه گذاری برای انواع فناوری های مولدهای مقیاس کوچک
هزینه‌های سوخت ورودی به مدل بر اساس سناریوی مبنا
اطلاعات فنی – اقتصادی ورودی مدل
اندازه بهینه تجهیزات سیستم تولید همزمان
مشخصات پروژه های اجرا شده
میزان کاهش انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای
کاهش هزینه های اجتماعی گازهای انتشار یافته
خلاصه ای از فرآیندهای تولید در صنایع مستعد تولید همزمان برق و حرارت
مشخصات کلی در زیر بخش های صنعتی مورد بررسی در برنامه COGEN3
صنایع انرژی بر کشور و سهم مصرف انرژی آن ها
نتایج بررسی فرآیندهای صنایع مستعد و سهم مصرف انرژی آن ها در کشور
فهرست فرآیندهای صنعتی مستعد CHP در کشور

چکیده:
تولید همزمان برق و گرما یا به اختصار تولید همزمان توام ترمودینامیکی دو یا چند شکل انرژی از یک منبع ساده اولیه. معمولاً در مولدهای قدرت امروزی ما از سوزاندن سوخت های فسیلی و گرمای حاصل برای تولید قدرت محوری و سپس تبدیل آن به انرژی الکتریسیته استفاده میشود.
متداولترین این سیستم ها نیروگاه های عظیم برق هستند. در نیروگاه های حرارتی که سهم عمده ای در تامین نیاز الکتریسیته جوامع مختلف دارند، به طور متوسط تنها یک سوم انرژی سوخت ورودی به انرژی مفید الکتریسته تبدیل میشود. در کشور ما بازده معمول نیروگاه های حرارتی چیزی در حدود 25% است. در این نیروگاه ها مقدار زیادی انرژی حرارتی از طرق مختلف مانند کندانسور، دیگ بخار، برج خنک کن، پمپ ها و سیستم لوله کشی موجود در تاسیسات و… به هدر میرود.
از این گذشته در شبکه های انتثال برق نیز در کشور ما حدود 15% از انرژی الکتریسیته تولیدی تلف میشود که اگر تولید برق در محل مصرف صورت بگیرد، عملاً این مقدار اتلاف وجود نخواهد داشت.

مقدمه:
با توجه به مصرف قابل توجه انواع حامل های انرژی به کارگیری روش مناسب برای کاهش مصرف انرژی. استفاده بهینه از آن گامی موثر در توسعه صنعتی میباشد. علاوه بر اهمیت مساله انرژی، اطمینان از نحوه تامین آن در بسیاری از صنایع بسیار حیاتی است. به دلیل جود مقدار زیادی تلفات در هنگام تبدیل انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی یا الکتریکی فرضیه استفاده از تولید همزمان شکل گرفته است. این تلفات معمولاً بصورت حرارت وارد دودکش شده، دمای آن کنترل شده و در اتمسفر آزاد میشوند. با بازیافت مقداری از حرارت در مبدلهای حرارتی، بازدهی کل سیستم به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش مییابد و در عین حال که برق تولید میشود، حرارت مورد نیاز مراکز تجاری، صنعتی و عمومی نیز تامین میگردد. در بسیاری از کشور های دنیا، سهم زیادی از توان تولید شده مربوط به تولید همزمان میباشد و یکی از ارکان مهم در زیر بخشهای صنعتی به شمار میرود. از عوامل نفوذ بالای CHP در کشورهای صنعتی، میتوان به حمایت های دولتی از قبیل دادن وام های کم بهره برای نصب تاسیسات CHP، حذف هزینه های گمرکی از تجهیزات مورد استفاده در CHP و تعیین قیمت عادلانه برای خرید مازاد برق تولید شده در واحدهای صنعتی اشاره نمود. به کارگیری تجربیات میتواند نقش موثری در تشویق صاحبان صنایع و توسعه تولید همزمان توان و حرارت داشته باشد.


دانلود پایان نامه طراحی و ساخت سیکل برایتون

تعداد صفحات:74
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات موتورهای جت
تاریخچه
نحوه کارکرد انواع موتورهای جت
موتورهای توربوفن
موتورهای توربوجت
قسمت پس سوز چگونه کار میکند؟
موتورهای پالس جت
موتورهای رم جت
موتورهای اسکرم جت
اجزای اصلی موتورهای جت
کمپرسور
سیستم احتراق
سیستم توربین
توربوشارژ
ساختمان توربو شارژر
فصل دوم – بررسی ترمودینامیکی سیکل برایتون و اجزای مکانیکی سیکل
چرخه برایتون – چرخه ایده آل برای موتورهای توربین گاز
تاریخچه
اجزای چرخه برایتون
کمپرسور
احتراق/اتاق احتراق
توربین
مفروضات هوا استاندارد
فرآیندهای داخلی برگشت پذیر
ایزنتروپیک
نسبت گرمایی ویژه
انحراف کارایی واقعی چرخه توربین گاز از ایده آل
فصل سوم – نحوه طراحی موتور
انتخاب توربین
محفظه احتراق
نکته ایمنی
روغن کاری
سوخت
جرقه
راه اندازی اولیه
لوله و نازل جت
جریان کمپرسور
فصل چهارم – موتور طراحی شده
محفظه احتراق دولایه
محفظه احتراق یک تکه
منابع و ماخذ
سایت ها

چکیده:
با توجه به تحقیقات به عمل آمده، تاکنون در دانشگاه های داخل کشور طرح تحقیقاتی کمی در زمینه ساخت موتورهای آزمایشگاهی توربین گاز و توربوجت صورت پذیرفته، البته ساخت این گونه موتورها در گرو داشتن دانش، تکنولوژی و امکانات و آزمایشگاه های پیشرفته ای است که تنها در اختیار تعداد بسیار محدودی از کشورها میباشد. استفاده از توربوشارژرها یکی از موثرترین راه های راه اندازی توربین های گازی آزمایشگاهی میباشد. از آن جا که طراحی پره های توربین و کمپرسور و نحوه ساخت آن ها فرایندی بسیار پیچیده و پرهزینه است، لذا تعداد بسیار محدودی از کشورهای صنعتی دنیا قادر به ساخت آن ها میباشند. به همین خاطر مناسب ترین گزینه ای که بتوان آن را جایگزین کمپرسور و توربین در موتورهای توربین گازی نمود، توربوشارژرها میباشند. توربین گاز ساخته شده با توربو شارژر، همه مشخصه های معمولی توربین گاز را نشان میدهد و بستر مناسبی جهت انجام آزمایش و کسب تجربه در عملکرد موتورهای توربین گاز و توربوجت می باشد. توربین گازهای اولیه که با استفاده از توربو شارژر ساخته شدند، عملکرد مناسبی نداشتند ولی امروزه با بهبود روند طراحی قسمت های مختلف سیکل کاری آن ها، عملکردی قابل قبول و مشابه توربین گازهای معمولی دارند.

مقدمه:
توربین گاز موتوری است که از نظر مراحل و فازهای کاری مشابه موتورهای توربو جت معمولی میباشد اما به جهت صرفه جویی اقتصادی و کاهش بار طراحی و محدودیت های تکنیکی تولید پره توربین و کمپرسور از یک توربو‌ شارژر تجاری مختص خودرو استفاده میشود. میتوانیم با تغییر در ساختار یک موتور توربو شارژر و همچنین افزودن محفظه احتراق؛ نوع سوخت رسانی، نحوه هدایت و سرعت بخشیدن به کارکرد این نوع موتور، نیروی جلو برندگی با فشار بالایی ایجاد کنیم.
در طراحی و ساخت موتور توربو شارژر جت، از قطعاتی نظیر محفظه احتراق، توربو شارژر، استارت و برق رسانی، شمع، سیستم سوخت رسانی، استفاده شده است. در این طرح از فن هوای توربوشارژر بعنوان کمپرسور و از پره دود بعنوان توربین موتور توربوجت استفاده میشود. با طراحی و ساخت محفظه احتراق مناسب و سیستم سوخت رسانی، روغن کاری و خنک کاری لازم، میتوان این نمونه آزمایشی را در آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت و با توجه به پذیرش دانشجو در گرایش های مختلف رشته هوافضا، در آزمایشگاه پیشرانش و احتراق مورد استفاده قرار داد. در صورتی که این طرح پارامترهای مورد نظر را برآورده کند، میتوان آن را با بهینه سازی و انجام آزمایشات و بدست آوردن کارایی مناسب، بعنوان موتور پیشران در هواپیماهای RPV و در کاربردهای مهندسی که در آن ها در فضای کم به کار شفت نیاز است.


دانلود پایان نامه بررسی پروسه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی از دیدگاه فنی و

تعداد صفحات:135
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – نیروگاه سیکل ترکیبی
توربین گازی
انواع توربین گازی
نیروگاه گازی مدار باز
مقدمه
تاریخچه
پارامترهای الکتریکی و ترمودینامیکی نیروگاه سیکل ترکیبی
راندمان و نرخ حرارتی سیکل
بررسی عملکرد در پاره بار
حساسیت به شرایط محیطی
قابلیت دسترسی (Availability) و قابلیت اطمینان (reliability)
راه اندازی سرد و گرم
بهره برداری و کنترل
قدرت سیستم
کنترل دمای اگزوز
دمای احتراق
کار مخصوص
سوخت
انتخاب محل
تحویل
سرمایه گذاری و بررسی اقتصادی
نگهداری و تعمیرات
فصل دوم – کلیاتی در رابطه با ژنراتور سنکرون
اساس کار ژنراتور سنکرون
فرم و شکل منحنی نیروی الکتروموتوری
پاندولی شدن ژنراتور سنکرون
تحریک ژنراتورهای بزرگ
ژنراتورهای بدون جارو
تنظیم سریع ولتاژ ژنراتور
خنک کردن ژنراتور
موازی بستن ژنراتورها (سنکرونیسم)
کنترل اتصال صحیح فازها
پارالل کردن ژنراتورها در عمل
اختلاف فاز
وجود اختلاف پتانسیل
پایداری سیستم انتقال انرژی
مشخصه قدرت
پایداری استاتیکی
پایداری دینامیکی
چگونگی تقویت پایداری
فصل سوم – نیروگاه بخاری
مقدمه
سیکل نیروگاه بخار
سیکل رانکین
اثرات فشار و درجه حرارت بر سیکل رانکین
سیکل باز گرمایش
سیکل بازیاب
فصل چهارم – مقایسه نیروگاه توربین گازی – سیکل ترکیبی و بخار خشک با نرم افزار WASP
مقدمه
قیمت 1KW قدرت نیروگاه
راندمان
شرایط محیطی
روش کار و حالات مورد مقایسه
نتیجه گیری
حالات مورد مطالعه تکمیلی
جمع بندی نهایی
کاربرد بررسیهای به عمل آمده در انتخاب نیروگاه های مورد نیاز کشور
فصل پنجم – نیروگاه های سیکل ترکیبی درایران، توجیه یا عدم توجیه اقتصادی
فصل ششم – تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی
مقدمه
تبدیل نیروگاه های گازی به نیروگاه سیکل ترکیبی
هزینه تولید برق
مقایسه نیروگاه گازی و نیروگاه سیکل ترکیبی
نیروگاه های گازی موجود
صرفه جویی در هزینه با ارقام
خلاصه مطالب
فصل هفتم – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل هشتم – پیوست ها
مفاهیم اولیه در اقتصاد الکتریسیته
منحنی بار روزانه
منحنی تداوم بار
مفهوم بار پایه بار میانب و بار پیک
پارامترهای مهم در اقتصاد الکتریسیته
محاسبه هزینه تولید انرژی الکتریکی
مقدمه
هزینه های وابسته به میزان توان نامی
هزینه سالیانه وابسته به میزان سرمایه گذاری
هزینه سالیانه وابسته به آماده نگهداشتن نیروگاه جهت بهره برداری
هزینه کل سالیانه وابسته به میزان توان نامی نیروگاه
هزینه های وابسته به میزان انرژی تولیدی
هزینه سوخت مصرفی
هزینه های وابسته به بهره برداری
هزینه کل سالیانه وابسته به میزان انرژی الکتریکی
هزینه سالیانه تولید برق نیروگاه
هزینه ویژه تولید برق
هزینه ویژه تولید برق با احتساب مصرف داخلی نیروگاه
مراجع

فهرست اشکال:
توربین گاز
شماتیک توربین گازی
سیکل برایتون
سیکل رانکین
دیاگرام سیکل ترکیبی (تقریبی)
قیمت تولید الکتریسیته برای سیستم های مختلف
تغییرات راندمان در سیستم های مختلف
تغییرات نرخ حرارتی برحسب دمای اگزوز کار مخصوص در سیستم بدون مشعل
اثر تعداد توربین گاز سیکل ترکیبی بر روی نرخ حرارتی
مقایسه کارکرد سیستم ترکیبی و بخاری در پاره بار
تغییرات نرخ حرارتی سیستم مشعل دار با فشار و IGV متغیر برحسب بار
تغییرات توان برای سیستم بدون مشعل در دما و فشارهای مختلف
اثر قابلیت دسترسی توربین گاز بر روی قابلیت دسترسی سیکل ترکیبی
نمودار قابلیت دسترسی سیستم سیکل ترکیبی
استارت گرم سیستم سیکل ترکیبی و چگونگی عمل دمپرها
نحوه راه اندازی نیروگاه sarrebruck
چگونگی راه اندازی سرد و گرم سیستم سیکل ترکیبی
تغییرات قدرت سیستم برحسب فشار بخار و دمای احتراق
تغییرات دبی بخار اشباع برحسب دبی هوا و دمای اگزوز
هارمونیک های ژنراتور سنکرون
پاندولی شدن ژنراتور سنکرون
مشخصه های قدرت خط انتقال کوتاه و بلند
موقعیت مرزی استاتیکی بین دو شبکه ثابت
موقعیت مرزی بین یک نیروگاه و یک شبکه ثابت
اصل سطوح پایداری
تعیین پایداری دینامیکی مطابق اصل سطوح
سیکل رانکین
اثرات فشار و درجه حرارت بر سیکل رانکین
سیکل رانکین با بازگرمکن
سیکل رانکین سوپر هیت
اثرات تغییر درجه حرارت و فشار ووردی به توربین و فشار خروجی از آن
سیکل رانکین با باز گرمایش
تاثیرات فشار باز گرمایش بر راندمان و نرخ حرارتی سیکل رانکین
سیکل ایده آل رانکین
سیکل بازیاب ایده آل
سیکل بازیاب با open feedwater heater
عمل هیتر بسته
اثرات تعداد هیترها و درجه حرارت آب تغذیه بر روی راندمان سیکل رانکین
نمونه سیکل رانکین یک نیروگاه
نمودار ایده آل T-S مربوط به دیاگرام 3-13
قیمت های مختلف نمودار خروجی برنامه WASP
مقایسه نیروگاه های گازی و بخار
مقایسه نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی
نمودار افزایش قیمت سبد نفتی اوپک
منحنی آنتروپی – درجه حرارت سیکل ترکیبی
مبلغ نسبی سرمایه گذاری برای نیروگاه های مختلف
مقایسه نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی
قیمت تمام شده تفکیکی نیروگاه
مزایای نیروگاه های گازی ساده و سیکل ترکیبی
نمونه ای از یک منحنی روزانه بار
محدوده بار پایه، بار میانی و بار پیک بر روی منحنی تداوم بار سالیانه
مدت زمان بهره برداری موثر سالیانه از یک نیروگه
مقدار فاکتور استهلاک a را در وابستگی به میزان نرخ بهره p و طول عمر نیروگاه
رابطه میزان هزینه تولید یک کیلو وات ساعت برق نسبت به مدت زمان بهره برداری سالیانه

فهرست جداول:
قیمت نسبی نصب نیروگاه
قیمت نسبی اجزای سیکل ترکیبی نسبت به قیمت کل
تغییرات قدرت و نرخ حرارتی سیستم های مختلف
خروج های برنامه ریزی شده و اجباری اجزای سیستم سیکل ترکیبی
مقایسه مخارج سیستم های نصب شده مختلف مخارج ساخت یک نیروگاه ترکیبی در مقایسه با نیروگاه های معمولی به شکل زیر است
مقایسه تلفات دو ژنراتور
اختلاف سطح ژنراتورها بر حسب قدرت آن ها
مقایسه فاکتورهای سه نوع نیروگاه مختلف
حالات مورد مقایسه

چکیده:
با استناد بر آمارهای اعلام شده از سوی وزارت نیرو در سال 1381، ظرفیت مجموع نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی کشور حدود 13000 مگاوات است که معادل 44% مجموع کل قدرت نصب شده در کشور میباشد. نیروگاه های سیکل ترکیبی به دلایلی از قبیل راندمان بالاتر، طول عمر بیشتر، هزینه تولید برق کمتر و پارامترهای مهم دیگری که به تفصیل به آن ها پرداخته خواهد شد از نظر تئوریک بر نیروگاه های گازی ارجحیت دارند. اما با توجه به طرحهای در دست اجرای وزارت نیرو برای تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی، میبایست پارامترهای مطرح شده در بحث مقایسه به آن سمت سوق داده شوند. در این مطالعه سعی شده است پس از بررسیهای علمی و ساختاری سه نوع نیروگاه گازی، بخار و سیکل ترکیبی از دو دیدگاه الکتریکی و ترمودینامیکی در سه فصل جداگانه، در مبحثی به مقایسه این سه نوع نیروگاه پرداخته، سپس با دیدی واقع بینانه تر و با تکیه بر آمار و ارقام سازمان توانیر از نیروگاه های نصب شده داخلی، به مسئله توجیه یا عدم توجیه اقتصادی سیکل های ترکیبی پرداخته و در نهایت به صورت اختصاصی مبحث تبدیل نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی مطرح گردد.


دانلود پایان نامه مینی PLC

تعداد صفحات:114

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

ابزار دقیق هوشمند

سنسورها و عملگرها

کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی

سيستم های نمايش، سوپر و ايزری و مديريت

طرح سيستم  PLC

واحد پردازنده مرکزی

پردازشگر

حافظه

منبع تغذيه

برنامه مونيتور (PROGRAM MEMORY) PM

مدول های ورودی و خروجی (I/O)

مدول خروجی

بدنه و قفسه

اجزاءکنترلی PLC

مدارات Modem

مدارات Driver/Regulator

مدارات Receiver

کارت های کنترلی I/O

WATCHDOG TIMER

تقويت کننده های عملياتی (OP-AMP)

تقويت کننده های ايزولاسيون

واحدهای اختياری

چاپگر

ساختمان و طرز کار توربين

سيستم کنترل هوای ورودی AIR FLOW CONTROL

محفظه احتراق

شير تخليه هوا COMPONENTS

توربين کمپرسور Gas Turbine

توربين نيرو Power Turbine

مراحل عملکرد توربین

مراحل استارت

سيستم های کنترل توربين

وسايل جانبی سيستم کنترل توربين

واحد واحد اندازه گيری سرعت

اندازه گيری دما

اندازه گيری ارتعاش

تنظيم سوخت

كنترل سرعت و حرارت توربين

سيستم مونيتورينگ HMI

شرح سيستم كنترل توربو ژنراتورها

سخت افزار و نرم افزار

مشخصات سيستم

مشخصات كابينت ها

كابل ها

جعبه های اتصال

مشخصات و مزايای سيستم های كنترل داخلی

كنترلگرها (PLC)

شبكه های ارتباطی

ايستگاه های اپراتوری و نرم افزار HMI

برنامه ريزی كنترلگرها و برنامه HMI

گرداننده جديد شير كنترل (Control Valve Drive)

ساختار برنامه كنترلی PLC

PLC زمان سنجی چرخه

حالت Run/Stop

حافظه برنامه Program Memory

شناخت PLC های زيمنس

ساختار نرم افزاری برنامه ها

ساختار فيزيكی plc500

فهرست منابع

 

چکیده:

بشر همواره به فکر استفاده از ابزارها و روش هايی است که نقايص فيزيکی و ذهنی خود را مرتفع ساخته و به يک تکامل نسبی در اين خصوص نايل گردد و حداکثر بهره جويی را در مقاطع زمانی مشخص با هزيه کمتر و کيفيت بالاتر کسب کند.

استفاده از وسايل اندازه گيری و کنترل به منظور صرفه جويی در بکارگيری نيروی انسانی، افزايش دقت و در جهت تامين ايمنی کارکنان و تاسيسات هر روز روند روبه رشدی دارد. هرچند که سيستم های کنترلی نيوماتيکی و الکترونيکی، در جهت عدم وابستگی، مناسب است اما به دليل تكامل صنعت، دستگاه های قديمی از رده خارج شده و استفاده از دستگاه های جديد کنترلی و هوشمند اجتناب ناپذير میگردد. امروزه با مطالعات و بررسی های فراوان و پيشرفت در تکنولوژی ديجيتال و بهره گيری از پروتکلهای مخابراتی، سيستم های کنترل جديدتری ارائه میگردد که امتيازات بيشتری نسبت به گذشته داشته و به سرعت جايگزين سيستم های آن ها میگردند.

در مجموع، به کارگيری کليه عناصر ابزارها و جريان هايی که در فرآيند يک صنعت منجر به افزايش بهره وری و يا بهينه سازی توليد محصول به هر لحاظ میگردد، پديده ای است به نام اتوماسيون صنعتی؛ که اهداف زیر را دنبال می کند:

1- بهينه سازی توليد محصول و يا جريان فرآيند

2-رعايت کليه شاخصهای استاندارد با استفاده از منابع آماری تجربی

3-بالا بردن حفاظت و امنيت سيستم، با استفاده از ابزارهای مناسب و برنامه ريزی شده

4-استفاده از ماشين آلات و تجهيزات به جای نيروی انسانی متخصص

نقش نيروی انسانی در اجرای خودکار فرآيند که در تمام مراحل فقط کاربرد ماشين آلات و ابزار کنترلی و اپراتوری اجرای عمليات توسط دستگاه هاست.

5-کاهش زمان در تصميم گيری و کنترل فرآيند

6-کاهش هزينه در پژوهش، توليد و عمليات

 


صفحه قبل 1 صفحه بعد
× بستن تبلیغات
وبلاگ دهی
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید
دانلود نوحه و مداحی جدید
اخبار جدید
نیازمندی ها
مد و عکس